Arkusze konkursowe i klucze odpowiedzi


Arkusze konkursowe wraz z kluczami odpowiedzi z etapów już odbytych (aktualnych i poprzednich)


Konkursy przedmiotowe

Biologia

2023/2024 stopień trzeci – klucz – Pobierz

2023/2024 stopień trzeci – arkusz – Pobierz

2023/2024 stopień drugi – klucz – Pobierz

2023/2024 stopień drugi – arkusz – Pobierz

2022/2023 stopień trzeci – klucz – Pobierz

2022/2023 stopień trzeci – arkusz – Pobierz

2022/2023 stopień drugi – klucz – Pobierz

2022/2023 stopień drugi – arkusz – Pobierz

2021/2022 stopień trzeci SP – klucz – Pobierz

2021/2022 stopień trzeci SP – arkusz – Pobierz

2021/2022 stopień drugi – klucz – Pobierz

2021/2022 stopień drugi – arkusz – Pobierz

2020/2021 stopień trzeci SP – klucz – Pobierz

2020/2021 stopień trzeci SP – Pobierz

2020/2021 stopień drugi – klucz – Pobierz

2020/2021 stopień drugi – arkusz – Pobierz

Zestawy z Biologii z lat 2002/2003 – 2019/2020

2019/2020 stopień wojewódzki SP – klucz – Pobierz

2019/2020 etap wojewódzki SP – zestaw – Pobierz

2019/2020 etap rejonowy SP – klucz – Pobierz

2019/2020 stopień drugi /rejonowy/ SP – Pobierz

2019/2020 etap szkolny SP – klucz – Pobierz

2019/2020 etap szkolny SP  – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki G – klucz – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki SP – klucz – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki G – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki SP – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy G – klucz – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy SP – klucz – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy G  – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy SP – Pobierz

2018/2019 etap szkolny G – klucz – Pobierz

2018/2019 etap szkolny G – Pobierz

2018/2019 etap szkolny SP – klucz – Pobierz

2018/2019 etap szkolny SP – Pobierz

2009/2010 etap wojewódzki – Pobierz

2009/2010 etap szkolny – Pobierz

2009/2010 etap rejonowy – Pobierz

2008/2009 etap wojewódzki – Pobierz

2008/2009 etap szkolny – Pobierz

2008/2009 etap rejonowy – Pobierz

2007/2008 etap wojewódzki – Pobierz

2007/2008 etap szkolny – Pobierz

2007/2008 etap rejonowy – Pobierz

2006/2007 etap wojewódzki – Pobierz

2006/2007 etap szkolny – Pobierz

2006/2007 etap rejonowy – Pobierz

2005/2006 etap wojewódzki – Pobierz

2005/2006 etap szkolny – Pobierz

2005/2006 etap rejonowy – Pobierz

2004/2005 etap wojewódzki – Pobierz

2004/2005 etap szkolny – Pobierz

2004/2005 etap rejonowy – Pobierz

2003/2004 etap wojewódzki – Pobierz

2003/2004 etap szkolny – Pobierz

2003/2004 etap rejonowy – Pobierz

2002/2003 etap wojewódzki – Pobierz

2002/2003 etap szkolny – Pobierz

2002/2003 etap rejonowy – Pobierz

Język angielski

2007/2008 etap wojewódzki – Pobierz

2007/2008 etap szkolny – Pobierz

2007/2008 etap rejonowy – Pobierz

Język francuski

2009/2010 etap wojewódzki – Pobierz

2009/2010 etap szkolny – Pobierz

2009/2010 etap rejonowy – Pobierz

2008/2009 etap wojewódzki – Pobierz

2008/2009 etap szkolny – Pobierz

2008/2009 etap rejonowy – Pobierz

2007/2008 etap wojewódzki – Pobierz

2007/2008 etap szkolny – Pobierz

2007/2008 etap rejonowy – Pobierz

Język niemiecki - szkoła podstawowa

2018/2019 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy SP – klucz – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy SP – Pobierz

2018/2019 etap szkolny SP – klucz- Pobierz

2018/2019 etap szkolny SP – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – klucz- Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – klucz- Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – Pobierz

2017/2018 etap szkolny – klucz- Pobierz

2017/2018 etap szkolny – Pobierz

Język niemiecki - gimnazjum

2018/2019 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy – Pobierz

2018/2019 etap szkolny – klucz- Pobierz

2018/2019 etap szkolny – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – klucz- Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – klucz- Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – Pobierz

2017/2018 etap szkolny – klucz- Pobierz

2017/2018 etap szkolny – Pobierz

Język niemiecki

2016/2017 etap wojewódzki – klucz- Pobierz

2016/2017 etap wojewódzki Pobierz

2016/2017 etap rejonowy – klucz- Pobierz

2016/2017 etap rejonowy Pobierz

2016/2017 etap szkolny – klucz- Pobierz

2016/2017 etap szkolny Pobierz

2015/2016 etap wojewódzki – klucz Pobierz

2015/2016 etap wojewódzki Pobierz

2015/2016 etap rejonowy – klucz- Pobierz

2015/2016 etap rejonowy Pobierz

2015/2016 etap szkolny – klucz- Pobierz

2015/2016 etap szkolny Pobierz

2014/2015 etap wojewódzki – odpowiedzi – Pobierz

2014/2015 etap wojewódzki – Pobierz

2014/2015 etap rejonowy – odpowiedzi – Pobierz

2014/2015 etap rejonowy – Pobierz

2014/2015 etap szkolny Pobierz

2013/2014 etap wojewódzki – Pobierz

2013/2014 etap szkolny – Pobierz

2013/2014 etap rejonowy – Pobierz

2012/2013 etap wojewódzki – Pobierz

2012/2013 etap szkolny – Pobierz

2012/2013 etap rejonowy – Pobierz

2011/2012 etap wojewódzki – Pobierz

2011/2012 etap szkolny – Pobierz

2011/2012 etap rejonowy – Pobierz

2010/2011 etap wojewódzki – Pobierz

2010/2011 etap szkolny – Pobierz

2010/2011 etap rejonowy – Pobierz

2009/2010 etap wojewódzki – Pobierz

2009/2010 etap szkolny – Pobierz

2009/2010 etap rejonowy – Pobierz

2008/2009 etap wojewódzki – Pobierz

2008/2009 etap szkolny – Pobierz

2008/2009 etap rejonowy – Pobierz

2007/2008 etap wojewódzki – Pobierz

2007/2008 etap szkolny – Pobierz

2007/2008 etap rejonowy – Pobierz

Język polski - szkoła podstawowa

2023/2024 stopień trzeci – arkusz – Pobierz

2023/2024 stopień trzeci – klucz – Pobierz

2023/2024 stopień drugi – arkusz – Pobierz

2022/2023 stopień trzeci – klucz – Pobierz

2022/2023 stopień trzeci – arkusz – Pobierz

2022/2023 stopień drugi – klucz – Pobierz

2022/2023 stopień drugi – arkusz – Pobierz

2021/2022 stopień trzeci – arkusz – Pobierz

2021/2022 stopień trzeci – klucz – Pobierz

2021/2022 stopień drugi – klucz – Pobierz

2021/2022 stopień drugi – arkusz – Pobierz

2020/2021 SP III stopień – klucz – Pobierz

2020/2021 stopień trzeci – arkusz – Pobierz

2020/2021 stopień drugi – klucz – Pobierz

2020/2021 stopień drugi – arkusz – Pobierz

2019/2020 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2019/2020 etap wojewódzki – Pobierz

2019/2020 etap rejonowy- klucz – Pobierz

2019/2020 etap rejonowy- Pobierz

2019/2020 etap szkolny – klucz – Pobierz

2019/2020 etap szkolny – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy – Pobierz

2018/2019 etap szkolny – klucz – Pobierz

2018/2019 etap szkolny – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – Pobierz

2017/2018 etap szkolny – klucz – Pobierz

2017/2018 etap szkolny – Pobierz

2016/2017 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2016/2017 etap wojewódzki – Pobierz

2016/2017 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2016/2017 etap rejonowy – Pobierz

2016/2017 etap szkolny – klucz – Pobierz

2016/2017 etap szkolny – Pobierz

2015/2016 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2015/2016 etap wojewódzki – Pobierz

2015/2016 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2015/2016 etap rejonowy – Pobierz

2015/2016 etap szkolny – klucz – Pobierz

2015/2016 etap szkolny – Pobierz

2014/2015 etap wojewódzki – klucz Pobierz

2014/2015 etap wojewódzki – Pobierz

2014/2015 etap szkolny – Pobierz

2014/2015 etap rejonowy – Pobierz

2014/2015 etap rejonowy – odpowiedzi – Pobierz

Język polski - gimnazjum

2018/2019 etap wojewódzki- klucz – Pobierz

2018/2019 etap wojewódzki – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2018/2019 etap rejonowy – Pobierz

2018/2019 etap szkolny – klucz – Pobierz

2018/2019 etap szkolny – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – Pobierz

2017/2018 etap szkolny – klucz – Pobierz

2017/2018 etap szkolny – Pobierz

2016/2017 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2016/2017 etap wojewódzki – Pobierz

2016/2017 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2016/2017 etap rejonowy – Pobierz

2016/2017 etap szkolny – klucz – Pobierz

2016/2017 etap szkolny – Pobierz

2015/2016 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2015/2016 etap wojewódzki – Pobierz

2015/2016 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2015/2016 etap rejonowy – Pobierz

2015/2016 etap szkolny – klucz – Pobierz

2015/2016 etap szkolny – Pobierz

2014/2015 etap wojewódzki – odpowiedzi – Pobierz

2014/2015 etap wojewódzki – Pobierz

2014/2015 etap rejonowy – Pobierz

2014/2015 etap rejonowy – odpowiedzi – Pobierz

2014/2015 etap szkolny – Pobierz

2013/2014 etap wojewódzki – Pobierz

2013/2014 etap szkolny – Pobierz

2013/2014 etap rejonowy – Pobierz

2012/2013 etap wojewódzki – Pobierz

2012/2013 etap szkolny – Pobierz

2012/2013 etap rejonowy – Pobierz

2011/2012 etap wojewódzki – odpowiedzi – Pobierz

2011/2012 etap wojewódzki – Pobierz

2011/2012 etap szkolny – Pobierz

2011/2012 etap rejonowy – Pobierz

2010/2011 etap wojewódzki – Pobierz

2010/2011 etap szkolny – Pobierz

2010/2011 etap rejonowy – Pobierz

2009/2010 etap wojewódzki – Pobierz

2009/2010 etap szkolny – Pobierz

2009/2010 etap rejonowy – Pobierz

2008/2009 etap wojewódzki – Pobierz

2008/2009 etap szkolny – Pobierz

2007/2008 etap wojewódzki – Pobierz

2007/2008 etap szkolny – Pobierz

2007/2008 etap rejonowy – Pobierz

Język polski z elementami historii

2013/2014 etap wojewódzki – Pobierz

2013/2014 etap szkolny – Pobierz

2013/2014 etap rejonowy – Pobierz

2012/2013 etap wojewódzki – Pobierz

2012/2013 etap szkolny – Pobierz

2012/2013 etap rejonowy – Pobierz

2011/2012 etap wojewódzki – Pobierz

2011/2012 etap szkolny – Pobierz

2011/2012 etap rejonowy – Pobierz

2010/2011 etap wojewódzki – Pobierz

2010/2011 etap szkolny – Pobierz

2010/2011 etap rejonowy – Pobierz

Język rosyjski - Gimnazjum

2017/2018 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2017/2018 etap wojewódzki – Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – klucz – Pobierz

2017/2018 etap rejonowy – Pobierz

2017/2018 etap szkolny – klucz – Pobierz

2017/2018 etap szkolny – Pobierz

Język rosyjski

2022/2023 SP III stopień – klucz – Pobierz

2022/2023 SP III stopień – Pobierz

2022/2023 SP II stopień – klucz – Pobierz

2022/2023 SP II stopień – Pobierz

2021/2022 SP III stopień – klucz – Pobierz

2021/2022 SP III stopień – Pobierz

2021/2022 SP II stopień – klucz – Pobierz

2021/2022 II stopień – Pobierz

2020/2021 SP III stopień – klucz – Pobierz

2020/2021 SP III stopień – Pobierz

2020/2021 II etap – Pobierz

2020/2021 II etap – klucz – Pobierz

2019/2020 SP stopień rejonowy- klucz – Pobierz

2019/2020 SP stopień drugi (rejonowy) – zestaw – Pobierz

2019/2020 etap szkolny – klucz- Pobierz

2019/2020 etap szkolny – Pobierz

2016/2017 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2016/2017 etap wojewódzki – Pobierz

2016/2017 etap rejonowy – klucz- Pobierz

2016/2017 etap rejonowy – Pobierz

2016/2017 etap szkolny – klucz- Pobierz

2016/2017 etap szkolny – Pobierz

2015/2016 etap wojewódzki – klucz – Pobierz

2015/2016 etap wojewódzki – Pobierz

2015/2016 etap rejonowy – Pobierz

2015/2016 etap rejonowy – klucz- Pobierz

2015/2016 etap szkolny – Pobierz

2015/2016 etap szkolny – odpowiedzi – Pobierz

2014/2015 etap wojewódzki – odpowiedzi – Pobierz

2014/2015 etap wojewódzki  – Pobierz

2014/2015 etap rejonowy – odpowiedzi – Pobierz

2014/2015 etap rejonowy – Pobierz

2014/2015 etap szkolny – Pobierz

2013/2014 etap wojewódzki – Pobierz

2013/2014 etap szkolny – Pobierz

2013/2014 etap rejonowy – Pobierz

2012/2013 etap wojewódzki – Pobierz

2012/2013 etap szkolny – Pobierz

2012/2013 etap rejonowy – Pobierz

2011/2012 etap wojewódzki – Pobierz

2011/2012 etap szkolny – Pobierz

2011/2012 etap rejonowy – Pobierz

2010/2011 etap wojewódzki – Pobierz

2010/2011 etap szkolny – Pobierz

2010/2011 etap rejonowy – Pobierz

2009/2010 etap wojewódzki – Pobierz

2009/2010 etap szkolny – Pobierz

2009/2010 etap rejonowy – Pobierz

2008/2009 etap wojewódzki – Pobierz

2008/2009 etap szkolny – Pobierz

2008/2009 etap rejonowy – Pobierz

2007/2008 etap wojewódzki – Pobierz

2007/2008 etap szkolny – Pobierz

2007/2008 etap rejonowy – Pobierz