Praca zdalna z uczniami – informacje i zasoby internetowe

Szanowni Państwo
dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek,

poniżej przedstawiamy informacje i przekierowania do źródeł bazy zasobów internetowych dotyczących pracy zdalnej z uczniami do wykorzystania okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • MEN przygotowało publikację „Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkoły podstawowej). Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli”, zawierającą wskazówki w zakresie planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane w trakcie nauki na odległość.

Więcej informacji: „Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkoły podstawowej). Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli”

 • Polskie Radio Dzieciom zaprasza do korzystania z interesujących i różnorodnych audycji edukacyjnych adresowanych do dzieci, a ponadto z audycji dla dorosłych słuchaczy – rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Więcej informacji: Polskie Radio Dzieciom

 • We współpracy TVP i MEN powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”, podejmujący przede wszystkim temat umiejętności uczenia się, w tym planowania oraz dobrej organizacji czasu. Programy prowadzone są przez ekspertów, trenerów i wykładowców.

Więcej informacji: Techniki nauki

 • Na stronie: gov.pl/zdalnelekcje jest już dostępnych ponad 1700 lekcji i prawie 7000 odnośników do zasobów cyfrowych, przygotowanych przez ekspertów z Państwowego Instytutu Badawczego NASK w uzgodnieniu z nauczycielami oraz metodykami jednostek podległych MEN i w porozumieniu z ekspertami Ministerstwa Cyfryzacji. Sukcesywnie zamieszczane są nowe materiały dydaktyczne. Celem projektu jest metodyczne, metodyczne i technologiczne wsparcie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Więcej informacji: Zdalne Lekcje II

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty RODN „WOM” w Częstochowie i SOD w Częstochowie we współpracy z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęli kroki w celu wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego.
Proponujemy Państwu wdrożenie pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni, który umożliwi szkołom i placówkom pracę zdalną poprzez narzędzie Google Classroom.
Poniżej zamieszczamy: opracowanie: „Wdrożenie pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni. Poradnik dla dyrektora” autorstwa Rafała Ostrowskiego, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 38 w im. L. Zamenhofa w Częstochowie oraz dziewięć materiałów edukacyjnych opracowanych przez Marcina Kowalczyka, nauczyciela Technicznych Zakładów Naukowych  im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie.

  1. Wdrożenie pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni
  2. Tworzenie jednostki organizacyjnej, kont nauczycieli oraz grup użytkowników
  3. Logowanie na konto Google Classroom oraz tworzenie zajęć na platformie
  4. Tworzenie zajęć oraz udostępnianie materiałów
  5. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji online
  6. Dodawanie pojedynczego ucznia do zajęć
  7. Planowanie wydarzeń w kalendarzu
  8. Jak usunąć zajęcia z tablicy
  9. Tworzenie lekcji i publikacja materiałów w aplikacji Classroom
  10. Tworzenie, publikacja oraz sprawdzenie testu online
 • Zachęcamy do korzystania z „Informatora dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji” zawierającego materiały dot. inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół oraz działań podjętych przez MEN w związku z pandemią koronawirusa. Informator jest skierowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, samorządowców, a także do rodziców i uczniów. Zawiera m.in. opis platformy epodreczniki.pl, wykaz materiałów informacyjnych i stron internetowych przydatnych do nauki online, informacje o projektach  szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz działaniach  zwiększających udział technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

  Więcej informacji: Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

 • Polecamy korzystanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym z zasobów POLONY, jednej z największych bibliotek cyfrowych Europie, jednocześnie największej i najnowocześniejszej tego typu biblioteki w Polsce, posiadającej ponad 3 miliony obiektów cyfrowych reprezentujących różne epoki i dziedziny.

  Więcej informacji: Czytaj książki on-line – skorzystaj z serwisu Biblioteki Narodowej POLONA

 • 4.05.2020 r. ruszyła nowa oferta Telewizji Polskiej pod nazwą „Repetytorium Maturzysty”, realizowana w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jest to propozycja skierowana do uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Od poniedziałku do piątku, od godziny 10.20 w TVP HD (z powtórką w TVP Rozrywka) będą emitowane audycje z wybranymi zagadnieniami z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie, na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

  Więcej informacji: Nowe pasmo w TVP „Repetytorium Maturzysty”

 • Na stronie Ministerstwa Edukacji narodowej ukazały się informacje dotyczące materiałów edukacyjnych z bogatej oferty online Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, m.in. spektakli w  formie wideo, wystaw tematycznych poświęconych twórczości wybitnych polskich artystów, np. S. Moniuszce, I. J. Paderewskiemu. Zgromadzony zasób może stanowić wsparcie w kształceniu na odległość.

  Więcej informacji: Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

 • Na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie opublikowana została informacja dotycząca zdalnego dostępu do  lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oferowanych przez Bibliotekę Internetową Wolne Lektury oraz portal Lektury.gov.pl.

  Więcej informacji: Baza lektur dostępnych online

  Zachęcamy również do korzystania z materiałów Webowej Biblioteki pogrupowanych w 18 zakresach przedmiotowych/tematycznych.

Więcej informacji: Webowa Biblioteka

 • Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano materiały przydatne dla nauczycieli i rodziców, dotyczące wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

  Więcej informacji: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

  W RODN „WOM” w Częstochowie konsultacji indywidualnych online w zakresie:
  – wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć z zakresu tzw. specjalistycznej rewalidacji – udziela Aneta Żurek, nauczyciel-konsultant, e-mail: zurek@womczest.edu.pl
  – pomocy psychologiczno-pedagogicznej – udzielają: Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant, e-mail: mielczarek@womczest.edu.pl i Magdalena Sawicka, nauczyciel-konsultant, e-mail: sawicka@womczest.edu.pl

 • Polskie Radio na swoim portalu internetowym „E-Lekcje historii” przygotowało dla nauczycieli i uczniów materiały do zdalnej nauki historii. Wybór oparty został o podstawę programową dla liceum i technikum (poziomy: podstawowy i rozszerzony). Zestawienie obejmuje 7 cykli:
  – Starożytność i średniowiecze,
  – Renesans,
  – XVII wiek,
  – Oświecenie i epoka napoleońska,
  – Od kongresu wiedeńskiego do powstania styczniowego,
  – Od połowy XIX wieku do zakończenia I wojny światowej,
  – Dwudziestolecie międzywojenne.

Więcej informacji: E-lekcje historii z Polskim Radiem – materiały dla nauczycieli

 • Telewizja Polska (na antenach TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka i TVP HD) rozpoczęła emisję materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Lekcje dla szkół ponadpodstawowych są rozwinięciem projektu „Szkoła z TVP” realizowanego przez Telewizję Polską przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Więcej informacji: „Szkoła z TVP” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Ze stron wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki – Cambridge University Press, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Grupa MAC S.A., Klett Polska, Nowa Era, Pearson, PWN Wydawnictwo Szkolne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Migra – nauczyciele i uczniowie mogą pobrać bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników oraz inne materiały dydaktyczne.

Więcej informacji: Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”, którego celem jest wsparcie dyrektorów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi zdalnego nauczania.

Więcej informacji: Poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”

 • 30 marca br. ruszył nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła z TVP”. Lekcje będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach TVP. Pasmo skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza.

Więcej informacji: „Szkoła z TVP”

 • Od 30 marca br. w TVP2 dostępna jest oferta dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowana przez Telewizję Polską wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Nowy cykl edukacyjny będzie emitowany od poniedziałku do piątku, po godz. 11:05 na antenie TVP2.

Więcej informacji: „Wesoła Nauka”

 • Zasoby online instytucji kultury do wykorzystania w kształceniu na odległość – atrakcyjne materiały audiowizualne, wirtualne spacery po muzeach i galeriach sztuki, lekcje muzealne w sieci, ciekawe gry edukacyjne.

Więcej informacji: Zasoby online instytucji kultury

 • Zasoby IPN do wykorzystania w e-edukacji historycznej – usystematyzowany zbiór 20-letniego dorobku edukacyjnego IPN ułatwia prowadzenie kształcenia na odległość i umożliwia rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci i młodzieży szkolnej.

Więcej informacji: IPN – zasoby online

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało praktyczny poradnik dotyczący organizacji zdalnego nauczania. Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół jest podzielony na kilka części i zawiera wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców.
  Odrębne fragmenty zostały poświęcone:
  – wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej,
  – wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych,
  – przygotowaniu do egzaminów,
  – wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  – kształceniu zawodowemu
  – kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie,
  – e-narzędziom i e-materiałom, które można wykorzystać w pracy zdalnej z uczniami.

Więcej informacji i materiały: Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół

 • Szczegółowe informacje MEN dla dyrektora szkoły, nauczyciela oraz ucznia dotyczące rozpoczęcia pracy na platformie epodreczniki.pl.

Więcej informacji: Rozpoczęcie pracy na platformie epodreczniki.pl

 • 19 marca 2020 r. na platformie vod.tvp.pl. uruchomiony został wirtualny kanał edukacyjny TVP „eSzkoła” https://eszkola.tvp.pl/, powstały we współpracy z MEN.

Więcej informacji: Pierwszy kanał edukacyjny TVP

 • W ramach projektu „eSzkoła” na platformie vod.tvp.pl działa od 23 marca 2020 r. wirtualny kanał TVP skierowany do najmłodszych dzieci „Domowe Przedszkole”.
 • Informacja Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2020 r. skierowana do dyrektorów dotycząca przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W informacji wskazano m.in. strony internetowe rekomendowane przez MEN z materiałami i wskazówkami do pracy zdalnej z uczniami.

  Więcej informacji: Kształcenie na odległość – informacje dla dyrektorów

 • Rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi. Poradnik wskazuje 14 portali i serwisów internetowych, z których może skorzystać nauczyciel podczas pracy zdalnej z uczniami.

  Więcej informacji: Nauka zdalna

 • Serwis internetowy „Zdalne lekcje”: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierający propozycje materiałów dydaktyktycznych i narzędzi do pracy z uczniami wszystkich klas szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, zgodne z aktualnymi podstawami programowymi. Do czasu ponownego otwarcia szkół serwis ma wspomagać nauczanie-uczenie się online.

  Więcej informacji: Lekcje z internetu

 • Opracowanie „Nauczycielu, poprowadź lekcje online!” zawierające liczne informacje dotyczące: kanałów komunikacji i narzędzi pracy zdalnej oraz 19 filmów – poradników wideo przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter, pokazujących jak wykorzystać narzędzia internetowe w pracy zdalnej z uczniami, np. jak przenieść lekcję na grupę na Facebooku.

  Więcej informacji: Nauczycielu – poprowadź lekcje online

Zapraszamy Państwa do współpracy.