Oferta nauczycieli-konsultantów – marzec/kwiecień 2022 r.

Oferta edukacyjna
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
MARZEC/KWIECIEŃ 2022 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto) przy liczebności grupy do 20 osób, 250 zł (brutto) – powyżej 20 osób; w przypadku szkoleń z zakresu TIK tworzone są grupy 15 osobowe – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KURSY KWALIFIKACYJNE – odpłatne


Temat: Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Liczba godz./Cena: 218 godz. dydaktycznych/1 950 zł
Kierownik kursu: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą i placówką
Karty zgłoszenia

Temat: Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Liczba godz./Cena: 150 godz. dydaktycznych/1 100 zł
Kierownik kursu: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu
Karty zgłoszenia

Temat: Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie
Liczba godz./Cena: 240 godz. dydaktycznych, 60 godz. praktyk/1 990 zł
Kierownik kursu: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele zainteresowani nabyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej
Karty zgłoszenia

Szczegółowe informacje – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne)


KURSY DOSKONALĄCE – odpłatne

W bogatej ofercie naszej placówki znajdują się również kursy doskonalące, które umożliwią poszerzenie wiedzy, doskonalenie umiejętności, rozwój warsztatu pracy nauczyciela. Szczegółowe informacje – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).


SZKOLENIA STACJONARNE/ZDALNE


Konferencja - nieodpłatne


Temat: I Częstochowski Kongres Kompetencji Cyfrowych Nauczycieli
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: ONLINE
Zmiana formy konferencji

Odpowiada: Eugeniusz Romański, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r.

Temat: Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Jak ocalić ślady przeszłości?
Data: 25.03.2022 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Aula Forum
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r.

Temat: Jak wspierać całościowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?
Data: 11.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Aula Forum
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 18.04.2022 r.

Temat: Zintegrowana Strategia Umiejętności kierunkiem rozwoju dla przyszłości edukacji
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Aula Forum
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.04.2022 r.

Temat: Podnoszenie jakości edukacji włączającej
Data: 25.04.2022 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: Aula Forum
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 22.04.2022 r.

Temat: Cyberbezpieczeństwo w przedszkolu i szkole
Data: 26.04.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Aula Forum
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Eugeniusz Romański, Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2022 r.

Temat: Ekologia w katechezie. Wytyczne „Laudato si”
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: Aula Forum
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.04.2022 r.

Temat: Konferencja Nauczycieli Języka Angielskiego Let’s get creative!
Data: 28.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: sala 244
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.04.2022 r.


Seminarium - nieodpłatne


Temat: Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach?
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: sala 244
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 4.03.2022 r.

Temat: Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka
Data: 28.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 237
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.04.2022 r.


Warsztaty - nieodpłatne


Temat: Media miejscem ewangelizacji młodego pokolenia
Data: 14.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: Radio Jasna Góra
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.03.2022 r.

Temat: Programowanie dla najmłodszych, czyli ScratchJr
Data: 17.03.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.03.2022 r.

Temat: Biteable – wykorzystanie animowanych filmów w pracy z uczniem
Data: 31.03.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2022 r.

Temat: Programowanie dla najmłodszych, czyli ScratchJr
Data: 4.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.04.2022 r.

Temat: Atrakcyjnie i efektywnie, czyli lekcja języka polskiego w escape-roomie
Data: 8.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 236 i 237
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r.

Temat: OneNote – wykorzystanie wirtualnego notesu zajęć na platformie MS Teams
Data: 11.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.04.2022 r.

Temat: Atrakcyjnie i efektywnie, czyli lekcja języka polskiego w escape-roomie
Data: 11.04.2022 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: sala 236 i 237
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.04.2022 r.

Temat: Pakiet gier edukacyjnych GCompris 2.0 w nauce elementarnej
Data: 21.04.2022 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: sala 238
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.04.2022 r.

Temat: Zastosowanie animacji komputerowej jako sposób na omówienie lektury
Data: 21.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 201
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.04.2022 r.

Temat: Zadania nauczyciela w pracy z dzieckiem z nadwagą lub otyłością
Data: 22.04.2022 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: sala 231
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.04.2022 r.

Temat: Anglista na zajęciach z wychowawcą – wychowawca na angielskim. Jak integrować klasę w trakcie roku szkolnego
Data: 22.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: sala 236
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.04.2022 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Jak właściwie zarządzać stresem własnym i uczniów?
Data: 25.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 237
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2022 r.

Temat: Inny wymiar prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem narzędzia webowego Prezi
Data: 25.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2022 r.

Temat: Wybrane metody motywowania uczniów do uczenia się
Data: 26.04.2022 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: sala 236
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2022 r.

Temat: Zadania nauczyciela w pracy z dzieckiem z nadwagą lub otyłością
Data: 26.04.2022 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: sala 231
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2022 r.

Temat: Pakiet gier edukacyjnych GCompris 2.0 w nauce elementarnej
Data: 28.04.2022 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: sala 238
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.04.2022 r.

Temat: Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Metody pracy z uczniem i zespołem klasowym
Data: 28.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 231
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.04.2022 r.


SZKOLENIA ONLINE


Konferencja online - nieodpłatne


Temat: Zdrowie jako fundament wszechstronnego rozwoju dziecka, ucznia – zadania nauczycieli
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.03.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Konferencja Nauczycieli Języka Niemieckiego
Data: 18.03.2022 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Wychowanie do wartości jako wyzwanie dla szkoły i rodziny
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r. do godz. 13.00


Wideokonferencja - nieodpłatne


Temat: Dostosowanie procesu edukacyjnego, w tym dostosowanie wymagań edukacyjnych, kluczowym zadaniem każdego nauczyciela
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Kim będę w przyszłości? Przykłady scenariuszy zajęć realizowanych w ramach orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r. do godz. 12.30

Temat: Spotkania autorskie w kształceniu kompetencji czytelniczych
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Platforma Skype, dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Zakodowany świat przyrody. Inspiracje dla nauczycieli
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Jak rozmawiać z małym dzieckiem o wojnie?
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Kobieta w nauczaniu Alice von Hildebrand
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Uczeń w świecie science-fiction, czyli spotkania z Lemem na lekcji języka polskiego
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Wiosenne energizery i przerywniki na lekcji języka niemieckiego w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych dziecka, ucznia ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Akademia Wychowawcy. Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Od wychowania do samowychowania
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Indywidualizacja procesu edukacyjnego wsparciem dla ucznia w adaptacji do przestrzeni szkolnej
Data: 21.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 21.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Zintegrowana Platforma Edukacyjna wsparciem pracy pedagogicznej bibliotek
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w edukacji
Data: 24.03.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.03.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Rozwijanie kreatywności uczniów w pracy z lekturą
Data: 28.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Platforma Skype, dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Uczeń z nadwagą lub otyłością w szkole
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Współpraca szkoły z Radą Rodziców i środowiskiem lokalnym
Data: 30.03.2022 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Kształcenie kompetencji kulturowej w dydaktyce języka niemieckiego. Wielkanocne inspiracje
Data: 1.04.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.04.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Znaczenie przykładów dobrej praktyki edukacyjnej w rozwijaniu postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
Data: 4.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.04.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Włączanie w środowisko szkolne ucznia ze spektrum autyzmu
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Ze smartfonem w bibliotece
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Storytelling, czyli sztuka narracji jako atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Wypalenie zawodowe katechety
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Promocja zdrowia dzieci i młodzieży
Data: 21.04.2022 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Arleta Kasztelan
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.04.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Programy nauczania – główne założenia, zasady opracowania, wdrażania i modyfikacji
Data: 25.04.2022 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.04.2022 r. do godz. 12.30

Temat: Biblioterapia w praktyce edukacyjno-wychowawczej
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Storytelling, czyli sztuka narracji jako atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy
Data: 28.04.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.04.2022 r. do godz. 14.00


Webinarium - nieodpłatne


Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy MS Teams
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Wychowanie do wartości w szkole – znaczenie wolności w życiu człowieka
Data: 2.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Genially – narzędzie do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych
Data: 2.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy ZOOM
Data: 3.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Efekty zastosowania wybranych metod dydaktycznych w edukacji zdalnej na przykładzie modelu SAMR
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Inspiracje matematyczno-przyrodnicze
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia się
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 10.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: STEAM i IBSE w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: „Błędy” ucznia sprzymierzeńcem nauczyciela
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Jak rozwijać kompetencje i zainteresowania czytelnicze dzieci oraz młodzieży?
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Alternatywne miejsca edukacji ekologicznej
Data: 17.03.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.03.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Energizery i przerywniki lekcji online
Data: 21.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Efekty zastosowania wybranych metod dydaktycznych w edukacji zdalnej na przykładzie modelu SAMR
Data: 4.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.04.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Wartość życia ludzkiego dzisiaj – inspiracje pedagogiczne
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Kształcenie kompetencji kulturowej w dydaktyce języków obcych. Wielkanocne inspiracje
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Scratch – programowanie za pomocą puzzli
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Konstruowanie testów z matematyki na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Rozwój i edukacja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) na lekcji języka polskiego
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach?
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 20.04.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Narysuj swoje emocje! Aktywności rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne na lekcji języka obcego
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Wartość życia ludzkiego dzisiaj – inspiracje pedagogiczne
Data: 26.04.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.04.2022 r. do godz. 14.00


Warsztaty online - nieodpłatne


Temat: St Patrick’s Day. Pomysły na świętowanie podczas zajęć zdalnych i stacjonarnych
Data: 4.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Rozumienie ze słuchu oznacza słuchać i rozumieć? Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego
Data: 4.03.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.03.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka, ucznia
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Jak budować atmosferę sprzyjającą nauce języka obcego – praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Data: 14.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Matura 2023 – wymagania na egzaminie dojrzałości z języka polskiego w kontekście informacji oraz uwag przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Matura 2023 – wymagania na egzaminie dojrzałości z języka polskiego w kontekście informacji oraz uwag przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
Data: 25.03.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Jak właściwie zarządzać stresem własnym i uczniów?
Data: 30.03.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.03.2022 r. do godz. 14.00


Warsztaty online z pracą własną uczestnika - nieodpłatne


Temat: Wszyscy możemy opowiadać – jak wykorzystać metodę storytellingu na lekcjach o literaturze i języku? 1.03.2022 r. (warsztaty online) 1.03.-7.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Promocja aktywności fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 4.03.2022 r. (warsztaty online) 4.03.-7.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 4.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 4.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Wszyscy możemy opowiadać – jak wykorzystać metodę storytellingu na lekcjach o literaturze i języku? 4.03.2022 r. (warsztaty online) 4.03.-11.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 4.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Elementy arteterapii wsparciem dla ucznia z trudnościami edukacyjnymi i adaptacyjnymi w procesie lekcyjnym 7.03.2022 r. (warsztaty online) 7.03.-10.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Kreowanie rozwoju ucznia. Wybrane ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej na każdej lekcji 9.03.2022 r. (warsztaty online) 9.03.-13.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: specjaliści szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Focus on communication. Jak rozwijać u uczniów sprawność mówienia po angielsku 10.03.2022 r. (warsztaty online) 10.03.-14.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych. Piosenki na lekcji języka niemieckiego 11.03.2022 r. (warsztaty online) 11.03.-15.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 11.03.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.03.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Aktywizacja uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego z wykorzystaniem narzędzia Edpuzzle 14.03.2022 r. (warsztaty online) 14.03.-20.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 14.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, na lekcji wychowania fizycznego 15.03.2022 r. (warsztaty online) 15.03.-18.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Aneta żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Kompetencje cyfrowe nauczycieli szkoły podstawowej 15.03.2022 r. (warsztaty online) 15.03.-21.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Metoda dobrego startu, zabawy paluszkowe, rysowane wierszyki jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość dziecka, ucznia 17.03.2022 r. (warsztaty online) 17.03.-21.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 17.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 17.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: A panicked student. Jak pomóc uczniowi zorganizować naukę w ostatnich tygodniach przed egzaminem 18.03.2022 r. (warsztaty online) 18.03.-22.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 18.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Testowanie online – aplikacje do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 22.03.2022 r. (warsztaty online) 22.03.-25.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety 22.03.2022 r. (warsztaty online) 22.03-25.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Kompetencje cyfrowe nauczycieli szkoły ponadpodstawowej 22.03.2022 r. (warsztaty online) 22.03.-29.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Uczeń z doświadczeniem migracji w klasie szkolnej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 23.03.2022 r. (warsztaty online) 23.03.-28.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Dorota Liberda, Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: A panicked student. Jak pomóc uczniowi zorganizować naukę w ostatnich tygodniach przed egzaminem 24.03.2022 r. (warsztaty online) 24.03.-28.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 24.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Metody pozyskiwania informacji zwrotnej na lekcji języka niemieckiego w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym 25.03.2022 r. (warsztaty online) 25.03.-28.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 25.03.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Racjonalne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy z uczniem z trudnością koncentracji uwagi 28.03.2022 r. (warsztaty online) 28.03.-31.03.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 28.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Kreatywny nauczyciel języka obcego. Praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego 29.03.2022 r. (warsztaty online) 29.03.-1.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Wsparcie psychopedagogiczne i adaptacyjne dla ucznia w świetlicy szkolnej – przykłady praktycznych działań 30.03.2022 r. (warsztaty online) 30.03.-4.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 30.03.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Marta Małek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych
Karty zgłoszenia: do 30.03.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Warsztaty wielkanocne z dziećmi. Tradycja – folklor – sztuka 1.04.2022 r. (warsztaty online) 1.04.-6.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 1.04.2022 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.04.2022 r. do godz. 12.30

Temat: Problem otyłości wśród dzieci i młodzieży – skuteczna profilaktyka i działania nauczycieli 1.04.2022 r. (warsztaty online) 1.04.-6.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 1.04.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.04.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Dostosowanie środowiska edukacyjnego do potrzeb dziecka, ucznia ze spektrum autyzmu 4.04.2022 r. (warsztaty online) 4.04.-8.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 4.04.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 4.04.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Puzzle edukacyjne z testem 5.04 i 7.04.2022 r. (warsztaty online) 5.04.-12.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Focus on communication. Jak rozwijać u uczniów sprawność mówienia po angielsku 5.04.2022 r. (warsztaty online) 5.04.-10.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Inspiracje pedagogiczne z wykorzystaniem narzędzia Biteable w pracy z małym dzieckiem 6.04.2022 r. (warsztaty online) 6.04.-8.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Czynniki wspierające zespołowe uczenie się 6.04.2022 r. (warsztaty online) 6.04-11.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Warsztaty wielkanocne z dziećmi. Tradycja – folklor – sztuka 7.04.2022 r. (warsztaty online) 7.04.-12.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r. do godz. 12.30

Temat: Praca wspierająca rozwój ucznia z dysleksją w procesie edukacyjnym 7.04.2022 r. (warsztaty online) 7.04.-11.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety 7.04.2022 r. (warsztaty online) 7.04-11.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 8.04.2022 r. (warsztaty online) 8.04.-12.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 8.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 8.04.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb dziecka, ucznia z niepełnosprawnością intelektualną 11.04.2022 r. (warsztaty online) 11.04.-15.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 11.04.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 11.04.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Wykorzystanie narzędzia Padlet do współpracy uczniów w dbałości o zdrowie 12.04.2022 r. (warsztaty online) 12.04.-15.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 12.04.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.04.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Metoda dobrego startu, zabawy paluszkowe, rysowane wierszyki jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość dziecka, ucznia 25.04.2022 r. (warsztaty online) 25.04.-28.04.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 25.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 25.04.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Wsparcie psychopedagogiczne i adaptacyjne dla ucznia w świetlicy szkolnej – przykłady praktycznych działań 27.04.2022 r. (warsztaty online) 27.04.-4.05.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Marta Małek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie narzędzia Padlet do współpracy uczniów w dbałości o zdrowie 28.04.2022 r. (warsztaty online) 28.04.-2.05.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 28.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.04.2022 r. do godz. 13.30


Sieci współpracy i samokształcenia - nieodpłatne


Temat: Podnoszenie jakości edukacji włączającej
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: sala 201
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Aneta Żurek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole
Data: 28.03.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Samorząd Uczniowski na czasie. Inspirownik nauczyciela opiekuna SU
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Jak zdalnie uczyć matematyki?
Data: 31.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.03.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Częstochowska zapałczarnia dawniej i dziś. Konteksty edukacyjne
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r. do godz. 14.30


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych dla nauczycieli. Dane kontaktowe nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

 

PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

 

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.