Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe


Wgląd do prac z II stopnia z Biologii

Informujemy, że wgląd do prac z II stopnia z Biologii odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. w godz. 11.00-14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, w sali 244. Zgodnie z paragrafem 29.2.2 Regulaminu WKP, wgląd do prac przekazanych do weryfikacji odbywa się w WOM-ie, pozostałe w szkole.


Wgląd do prac z II stopnia z Języka rosyjskiego

Informujemy, że wgląd do prac z II stopnia z Języka rosyjskiego odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. w godz. 11.00-14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, w sali 244. Zgodnie z paragrafem 29.2.2 Regulaminu WKP, wgląd do prac przekazanych do weryfikacji odbywa się w WOM-ie, pozostałe w szkole.


Informujemy, że wgląd do prac z II stopnia z Języka polskiego odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. w godz. 11.00-14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie, w sali 244. Zgodnie z paragrafem 29.2.2 Regulaminu WKP, wgląd do prac przekazanych do weryfikacji odbywa się w WOM-ie, pozostałe w szkole.


Terminy ogłoszenia wyników drugiego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/komunikat-dotyczacy-organizacji-drugiego-stopnia-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022/https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/


Komunikat dotyczący organizacji drugiego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/komunikat-dotyczacy-organizacji-drugiego-stopnia-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022/


Wykaz dyżurów telefonicznych Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych w roku szkolnym 2021/2022.

wykaz-dyzurow-telefonicznych-wkp-2021_2022-1.doc (live.com)


Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – Kuratorium Oświaty w Katowicach


Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty – Kuratorium Oświaty w Katowicach


Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty – Kuratorium Oświaty w Katowicach


Arkusze testów znajdują się w dziale Materiały do pobrania – Arkusze konkursowe i klucze odpowiedzi