Wydarzenia w RODN „WOM” w Częstochowie 2018/2019


…     2017/2018    2016/2017     2015/2016      2014/2015Mapy dziecięcych
emocji
28.05.2019
Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom
Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom
15.05.2019
XI Forum Edukacji Twórczej
XI Forum Edukacji
Twórczej
14.05.2019
Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne
Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera …
25.04.2019
Akademia Wychowawcy
Akademia Wychowawcy – Tutoring szkolny …
9.04.2019
Regionalny Lider Doradztwa Zawodowego
Regionalny Lider Doradztwa Zawodowego
2018/2019
X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
29.04.2019
Konkurs o tytuł Lidera Doradztwa Zawodowego
Konkurs o tytuł Lidera Doradztwa Zawodowego 2018/2019
Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną
Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną
9.04.2019
IV edycja Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”
IV edycja Konkurs Plastyczno-Językowego
„In der Märchenwelt
der Brüder Grimm”
26.11.2018-15.02.2019
Konkursu z języka niemieckiego „Österreich: Land, Leute, Sprache”
Konkursu „Österreich: Land, Leute, Sprache” 13.11.2018
Tydzień kodowania
Tydzień kodowania
15-18.10.2018
Rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej
Rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej