Nauczyciele-konsultanci

Doroszuk Elżbieta – dyrektor
tel. 34 360 60 04 wew. 206
doroszuk@womczest.edu.pl
pokój 211


Bochenkiewicz Grażyna wicedyrektor
tel. 34 360 60 04 wew. 212
bochenkiewicz@womczest.edu.pl
pokój 212


Dąbrowski Artur
tel. 34 360 60 04 wew. 221
dabrowski@womczest.edu.pl
pokój 221


Harasimowicz Bożena
tel. 34 360 60 04 wew. 220
harasimowicz@womczest.edu.pl
pokój 220


Grudzińska Agnieszka
tel. 34 360 60 04 wew. 219
grudzinska@womczest.edu.pl
pokój 219


Krawczyk Aleksandra
tel. 34 360 60 04 wew. 240
krawczyk@womczest.edu.pl
pokój 240


Kurcab Sylwia
tel. 34 360 60 04 wew. 217
kurcab@womczest.edu.pl
pokój 217


Liberda Dorota
tel. 34 360 60 04 wew. 233
liberda@womczest.edu.pl
pokój 233


Lipska Marta
tel. 34 360 60 04 wew. 233
lipska@womczest.edu.pl
pokój 233


Mielczarek Jadwiga
tel. 34 360 60 04 wew. 216
j.mielczarek@womczest.edu.pl
pokój 216


Mielczarek Urszula
tel. 34 360 60 04 wew. 229
mielczarek@womczest.edu.pl
pokój 229


Perczak Agnieszka
tel. 34 360 60 04 wew. 239
perczak@womczest.edu.pl
pokój 239


Romański Eugeniusz
tel. 34 360 60 04 wew. 230
romanski@womczest.edu.pl
pokój 230


Sawicka Magdalena
tel. 34 360 60 04 wew. 218
sawicka@womczest.edu.pl
pokój 218


Sikora Monika
tel. 34 360 60 04 wew. 227
sikora@womczest.edu.pl
pokój 227


Wąsowicz Katarzyna
tel. 34 360 60 04 wew. 234
wasowicz@womczest.edu.pl
pokój 234


Żurek Aneta
tel. 34 360 60 04 wew. 234
zurek@womczest.edu.pl
pokój 234