Kursy doskonalące

Kursy doskonaląceW roku szkolnym 2021/2022 proponujemy poniższe tematy kursów doskonalących.

Kursy doskonalące są odpłatne.

W razie pytań prosimy o kontakt z prowadzącym.

Osoby, chcące zapisać się na wybrany kurs, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (zakładka „Kursy doskonalące”).

W wypadku większości kursów istnieje możliwość przeprowadzenia ich dla rady pedagogicznej. Wstępne zgłoszenia prosimy przysyłać na adres info@womczest.edu.pl.

WAŻNE:
Prosimy o dokonywanie wpłat na kursy doskonalące dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej od prowadzącego. 


„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dziecka


Autor programu/prowadzący: Jadwiga Mielczarek, Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie
Liczba godzin: 12 godz. dydaktycznych prowadzonych stacjonarnie
Cena kursu: 600 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Multimedia w katechezie


Autor programu/prowadzący: dr Artur Dąbrowski, Aleksandra Krawczyk
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Nowoczesny i kreatywny warsztat nauczyciela języka polskiego


Autor programu/prowadzący:  Agnieszka Grudzińska, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM”
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Vademecum prawa autorskiego w edukacji stacjonarnej i zdalnej


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Grudzińska, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM”
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Alternatywne do tradycyjnych metody ewaluacji własnych zajęć w przedszkolu


Autor programu/prowadzący: Bożena Harasimowicz
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Alternatywne do tradycyjnych metody ewaluacji własnych zajęć w szkole


Autor programu/prowadzący: Bożena Harasimowicz
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Lider samorządu uczniowskiego


Autor programu/prowadzący: Bożena Harasimowicz
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy


Autor programu/prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie
Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 420 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Pierwsza pomoc przedmedyczna


Autor programu/prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Wykorzystanie aplikacji multimedialnych w pracy nauczyciela realizującego podstawę programową w formie stacjonarnej lub zdalnej


Autor programu/prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Arteterapia ukierunkowana na rozwój ucznia z trudnościami edukacyjnymi


Autor programu/prowadzący: Sylwia Kurcab, Urszula Mielczarek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie zawodowym


Autor programu/prowadzący: Sylwia Kurcab, Marta Lipska, Monika Sikora
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Aktywizujące metody pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych


Autor programu/prowadzący: Dorota Liberda
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach języka obcego


Autor programu/prowadzący: Dorota Liberda
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Elementy doradztwa zawodowego w nauczaniu języka angielskiego


Autor programu/prowadzący: Marta Lipska, Sylwia Kurcab
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nauczyciela języka obcego rozpoczynającego pracę w przedszkolu, szkole


Autor programu/prowadzący: Marta Lipska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


Autor programu/prowadzący: Jadwiga Mielczarek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży


Autor programu/prowadzący: Urszula Mielczarek
Liczba godzin: 25 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 250 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Kurs kierowników wycieczek szkolnych


Autor programu/prowadzący: Urszula Mielczarek
Liczba godzin: 12 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 120 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Uwarunkowania efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego


Autor programu/prowadzący: Urszula Mielczarek, Sylwia Kurcab
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Perczak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu matematyki


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Perczak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Zasady oceniania prac uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki


Autor programu/prowadzący: Agnieszka Perczak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Podstawowy kurs pomiaru dydaktycznego


Autor programu/prowadzący: Eugeniusz Romański
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Zaawansowany pomiar dydaktyczny z użyciem narzędzi ICT


Autor programu/prowadzący: Eugeniusz Romański
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Trening Umiejętności Społecznych


Autor programu/prowadzący: Magdalena Sawicka
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Trening komunikacji interpersonalnej


Autor programu/prowadzący: Magdalena Sawicka
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Genially – tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych


Autor programu/prowadzący: Monika Sikora
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Grafika komputerowa


Autor programu/prowadzący: Monika Sikora
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Word, Excel, PowerPoint dla średniozaawansowanych


Autor programu/prowadzący: Monika Sikora
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Escape room w praktyce szkolnej


Autor programu/prowadzący: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Jak pobudzić kreatywność uczniów na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie?


Autor programu/prowadzący: Elżbieta Straszak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Tożsamość cywilizacji europejskiej i tożsamość historyczna miasta w procesie dydaktyczno-wychowawczym


Autor programu/prowadzący: Elżbieta Straszak, dr Artur Dąbrowski, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 180 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące”


Metody aktywizujące w realizacji prozdrowotnych treści wychowania fizycznego


Autor programu/prowadzący: Katarzyna Wąsowicz
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Rozwijanie umiejętności prozdrowotnych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


Autor programu/prowadzący: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole


Autor programu/prowadzący: Aneta Żurek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”


Praca w grupie, klasie ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi


Autor programu/prowadzący: Aneta Żurek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu: 150 zł
Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące b-learningowe”