Kontakt


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa,
tel. 34 360 60 04, 34 360 60 14, 34 366 87 78
faks 34 360 62 39


www: womczest.edu.pl;
e-mail: info@womczest.edu.pl
adres skrzynki EPUAP: /RODNWOM_Czestochowa/SkrytkaESP


Konto:
ING Bank Śląski o/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
NIP: 573-10-33-347         REGON: 001388220

Dane do faktury wystawianej dla RODN „WOM” w Częstochowie:

Województwo Śląskie
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Aleja Jana Pawła II 126/130
NIP 9542770064

Ważne: Wpłaty bezpośrednie przyjmujemy w kasie (pok. 205, II p.) do godz. 15:00.


Dyrektor
Elżbieta Doroszuk
doroszuk@womczest.edu.pl
tel. wew. 206

Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli
Grażyna Bochenkiewicz
bochenkiewicz@womczest.edu.pl
tel. wew. 212

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Liliana Kaźmierczak
kazmierczak@womczest.edu.pl
tel. wew. 207

Wicedyrektor ds. Bibliotek Pedagogicznych
Renata Lipniewska
lipniewska@womczest.edu.pl
tel. wew. 256

Główny Księgowy
Agnieszka Marszał
marszal@womczest.edu.pl
tel. wew. 203

Inspektor Ochrony Danych
Marcin Kolasa
daneosobowe@womczest.edu.pl


Najbliższy przystanek MPK: Komenda Miejska Policji

Linie autobusowe: 10, 12, 16, 19, 26, 32, 34


Lokalizacja Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie