Duplikaty zaświadczeń

ZAŚWIADCZENIA ONLINE

są przesyłane bezpłatnie na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od daty szkolenia.
Duplikat zaświadczenia zgodnie z zarządzeniem Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie
z dnia 24 lipca 2019 r.
Nr D.021.9.2019.KW jest płatny w wysokości 26 zł.
Prośbę o wydanie duplikatu zaświadczenia należy przesłać na adres: skrzypczak@womczest.edu.pl.
W treści wiadomości e-mail należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę i tytuł szkolenia.
Zaświadczenie zostanie niezwłocznie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
nr konta bankowego do wpłat: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W tytule wpłaty należy podać:
duplikat zaświadczenia, imię i nazwisko uczestnika, datę i tytuł szkolenia.