Oferty szkoleniowe dla kadry kierowniczej


wrzesień 2016 r.

Temat: Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki (wideokonferencja)
Data: 15.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 12.45
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, liderzy WDN
Karty zgłoszenia: do 15.09.2016 r. do godz. 11.00

Temat: Współpraca „w chmurze”– nowoczesna metoda w pracy nauczyciela szkoły zawodowej (webinarium)
Data: 15.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący:  Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2016 r.

Temat: Regionalna konferencja „Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola – historie sukcesu edukacyjnego”
Data: 21.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.30 – 14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji RODN „WOM” w Częstochowie, dyrektorzy szkół/placówek sukcesu
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek wszystkich typów, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 20.09.2016 r.

październik 2016 r.

Temat: BHP w szkole/placówce – edycja IV (szkolenie e-learningowe)
Data: 6.10.2016 r. – 3.11.2016 r.
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 5.10.2016 r.

Temat: Bariery i szanse rozwoju szkolnictwa zawodowego – kształcenie dualne (konferencja)
Data: 26.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Marek Żyłka, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów, szkół zawodowych, rodzice uczniów, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele JST, uczniowie
Karty zgłoszenia: do 25.10.2016 r.