Statut i zmiany w statucie publicznego przedszkola, szkoły, placówki – wideokonferencje

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół

publicznych przedszkoli, szkół, placówek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy i przy wsparciu merytorycznym  Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów na wideokonferencje z zakresu tematyki związanej ze statutem i zmianami w statucie publicznego przedszkola, szkoły, placówki.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Uprzejmie prosimy dyrektorów o logowanie się do właściwej grupy docelowej w wyznaczonym dniu.

Z uwagi na limit miejsc – z danego przedszkola, szkoły, placówki w szkoleniu może uczestniczyć jedna osoba.

Lp. Data, godzina Temat szkolenia Grupa docelowa
1. 9.03.2022 r.
9.00-10.30
(2 godz. dyd.)
Statut i zmiany w statucie publicznego przedszkola (gr.1) dyrektorzy publicznych przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych z Częstochowy i powiatu lublinieckiego
2. 9.03.2022 r.
11.00-12.30
(2 godz. dyd.)
Statut i zmiany w statucie publicznego przedszkola (gr.2) dyrektorzy publicznych przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego
3. 16.03.2022 r.
9.00-10.30
(2 godz. dyd.)
Statut i zmiany w statucie publicznej szkoły podstawowej (gr.1) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych
z powiatu częstochowskiego
4. 16.03.2022 r.
11.00-12.30
(2 godz. dyd.)
Statut i zmiany w statucie publicznej szkoły podstawowej (gr.2) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych
z powiatów: kłobuckiego, myszkowskiego
5. 16.03.2022 r.
13.00-14.30
(2 godz. dyd.)
Statut i zmiany w statucie publicznej szkoły podstawowej (gr.3) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych
z Częstochowy i powiatu lublinieckiego,
oraz dyrektorzy szkół specjalnych
6. 23.03.2022 r.
9.00-10.30
(2 godz. dyd.)
Statut i zmiany w statucie szkoły ponadpodstawowej ogólnokształcąceji kształcącej w zawodach dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, CKZ,CKU
7. 23.03.2022 r.
11.00-12.30
(2 godz. dyd.)
Statut i zmiany w statucie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, bursy, placówki dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bursy, placówek, ośrodków (MOW, MOSW itp.)

W celu wzięcia udziału w wideokonferencji  należy obowiązkowo wypełnić kartę zgłoszenia dostępną pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php (z menu wybrać: wideokonferencja – następnie: datę i tytuł szkolenia, kartę uzupełnić i wysłać).

Link do wideokonferencji zostanie wysłany zalogowanym uczestnikom na podany adres e-mail w dniu szkolenia na godzinę przed jego rozpoczęciem.

Zaświadczenia online o uczestnictwie w szkoleniu, zostaną wysłane na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia, w terminie do 14 dni roboczych.