Oferta nauczycieli-konsultantów – styczeń/luty 2022 r.

Oferta edukacyjna
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
STYCZEŃ/LUTY 2022 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto) przy liczebności grupy do 20 osób, 250 zł (brutto) – powyżej 20 osób; w przypadku szkoleń z zakresu TIK tworzone są grupy 15 osobowe – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KURSY KWALIFIKACYJNE – odpłatne


Temat: Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Liczba godz./Cena: 218 godz. dydaktycznych/1 950 zł
Kierownik kursu: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą i placówką
Karty zgłoszenia

Temat: Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Liczba godz./Cena: 150 godz. dydaktycznych/1 100 zł
Kierownik kursu: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu
Karty zgłoszenia

Temat: Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie
Liczba godz./Cena: 240 godz. dydaktycznych, 60 godz. praktyk/1 990 zł
Kierownik kursu: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele zainteresowani nabyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej
Karty zgłoszenia

Szczegółowe informacje – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne)


KURSY DOSKONALĄCE – odpłatne

W bogatej ofercie naszej placówki znajdują się również kursy doskonalące, które umożliwią poszerzenie wiedzy, doskonalenie umiejętności, rozwój warsztatu pracy nauczyciela. Szczegółowe informacje – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).


SZKOLENIA STACJONARNE/ZDALNE


Konferencja - nieodpłatne


Temat: Wychowanie do wartości jako wyzwanie dla szkoły i rodziny
Data: 10.02.2022 r. – zmiana terminu – konferencja zostanie uwzględniona w ofercie III-IV 2022
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: – zmiana terminu – konferencja zostanie uwzględniona w ofercie III-IV 2022


Seminarium - nieodpłatne


Temat: Monitorowanie rozwoju sprawności i aktywności ucznia w procesie wychowania fizycznego
Data: 17.02.2022 r.
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.02.2022 r.

Temat: Rozwijanie kompetencji przyszłości na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.02.2022 r.


Warsztaty - nieodpłatne


Temat: Kreatywne metody nauczania języka obcego. Praca z komiksem
Data: 18.01.2022 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: sala 238 II piętro
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (szkolenie odwołane!!!)

Temat: Podstawy programu GeoGebra
Data: 20.01.2022 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: sala 201 II piętro
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze. Umiejętności komunikacyjne w pracy z uczniami
Data: 20.01.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: sala 236 II piętro
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r.

Temat: Elementy arteterapii wsparciem dla ucznia z trudnościami edukacyjnymi i adaptacyjnymi w procesie lekcyjnym
Data: 24.01.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 231 II piętro
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 21.01.2022 r.

Temat: Atrakcyjnie i efektywnie, czyli lekcja języka polskiego w escape-roomie
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 236 i 237 II piętro
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.01.2022 r.

Temat: Atrakcyjnie i efektywnie, czyli lekcja języka polskiego w escape-roomie
Data: 27.01.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 236 i 237 II piętro
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.01.2022 r.

Temat: Wybrane ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej wsparciem dla ucznia na każdej lekcji
Data: 27.01.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 231 II piętro
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: specjaliści szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.01.2022 r.

Temat: OneNote – wykorzystanie wirtualnego notesu zająć na platformie MS Teams
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.01.2022 r.

Temat: Zastosowanie animacji komputerowej jako sposób na omówienie lektury
Data: 3.02.2022 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 201 II piętro
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.01.2022 r.

Temat: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy wychowawcy i nauczyciela wychowania do życia w rodzinie (praca z aplikacją Padlet i Swiftscribo)
Data: 3.02.2022 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Marta Lipska
Grupa docelowa: wychowawcy klas i nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.01.2022 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera w szkole
Data: 8.02.2022 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: sala 236 II piętro
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.02.2022 r.

Temat: Zastosowanie aplikacji Quizlet i Quizizz na lekcjach matematyki
Data: 10.02.2022 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.02.2022 r.

Temat: Konserwacja i optymalizacja pracy komputera
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.02.2022 r.

Temat: Zastosowanie animacji komputerowej jako sposób na omówienie lektury
Data: 21.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: sala 201 II piętro
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.02.2022 r.

Temat: Wykorzystanie smartfonu do konfiguracji wideospotkania
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.02.2022 r.

Temat: ScratchJr, czyli programowanie dla najmłodszych
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: sala 201 II piętro
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.02.2022 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
Data: 24.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: sala 238 II piętro
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.02.2022 r.


SZKOLENIA ZDALNE


Konferencja online - nieodpłatne


Temat: Matematyczne wyzwania – nie tylko w stronę matury 2023 r.
Data: 31.01.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Tomasz Szwed
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.01.2022 r. do godz. 14.00


Wideokonferencja - nieodpłatne


Temat: Dostosowanie procesu edukacyjnego, w tym dostosowanie wymagań edukacyjnych kluczowym zadaniem każdego nauczyciela
Data: 4.01.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 4.01.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Beskidów. Otwarte zasoby edukacyjne dla nauczycieli i uczniów
Data: 5.01.2022 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia wychowawczego środowiska szkolnego
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Poradnik prowadzenia zajęć zdalnych – przegląd i konfiguracja podstawowa sprzętu
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Rozwijanie kompetencji przyszłości na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 12.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Wartości europejskie – aksiologia Altiero Spinelliego czy Roberta Schumana?
Data: 12.01.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Kim będę w przyszłości? – przykłady scenariuszy zajęć realizowanych w ramach orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego
Data: 14.01.2022 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2022 r. do godz. 12.30

Temat: Uwarunkowania efektywności procesu nauczania/uczenia się
Data: 17.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Zintegrowana Strategia Umiejętności priorytetem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
Data: 17.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Konfrontacja wiary z niewiarą – aspekt kerygmatyczny
Data: 17.01.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Dostosowanie procesu edukacyjnego, w tym dostosowanie wymagań edukacyjnych kluczowym zadaniem każdego nauczyciela
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Ocenianie włączające jako element zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Edukacja globalna. Gry i zabawy ruchowe z różnych stron świata
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Zintegrowana Platforma Edukacyjna wsparciem pracy pedagogicznej bibliotek
Data: 20.01.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.01.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Kształtowanie logicznego myślenia w ramach korelacji przedmiotowej
Data: 20.01.2022 r. (Szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: (Szkolenie odwołane!!!)

Temat: In der Märchenwelt der Brüder Grimm. Pomysły na rozwijanie kompetencji kulturowych na zajęciach języka niemieckiego
Data: 20.01.2022 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (szkolenie odwołane!!!)

Temat: Dziecko, uczeń ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu, szkole
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Współpraca szkoły z Radą Rodziców i środowiskiem lokalnym
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Plastyka w szkole – inspiruje, angażuje i rozwija. Przykłady rozwiązań metodycznych
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r. do godz. 12.30

Temat: Walory turystyczno-przyrodnicze Beskidów. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Książka jako alternatywa dla świata wirtualnego w czasie nauki zdalnej
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Dzień Bezpiecznego Internetu. Inspiracje na rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego
Data: 4.02.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.02.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Kulturowe aspekty nauczania bł. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II
Data: 7.02.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.02.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo uczniów w czasie ferii zimowych
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Adaptacja po izolacji. Wsparcie psychopedagogiczne ucznia w procesie lekcyjnym
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Magdalena Sawicka, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Personalistyczna koncepcja miłości w przekazie katechetycznym
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Współpraca szkoły z Radą Rodziców i środowiskiem lokalnym
Data: 10.02.2022 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.02.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Kölle Allaf! Jak rozwijać kreatywnie kompetencje kulturowe na zajęciach języka niemieckiego
Data: 11.02.2022 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.02.2022 r. do godz. 14.45

Temat: Test i wypracowanie na egzaminie – wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu 8-klasisty do efektywnego przygotowania uczniów
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r. do godz. 11.00

Temat: Test i wypracowanie na egzaminie – wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu 8-klasisty do efektywnego przygotowania uczniów
Data: 17.02.2022 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.02.2022 r. do godz. 9.30

Temat: Jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w codziennej edukacji?
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 22.02.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Uczeń w świecie science-fiction, czyli spotkania z Lemem na lekcji języka polskiego
Data: 24.02.2022 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.02.2022 r. do godz. 10.00

Temat: Dziecko, uczeń z zespołem Aspergera – charakterystyka funkcjonowania
Data: 28.02.2022 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
Karty zgłoszenia: do 28.02.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Beskidów. Otwarte zasoby edukacyjne dla nauczycieli i uczniów
Data: 28.02.2022 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Kształtowanie logicznego myślenia w ramach korelacji przedmiotowej
Data: 28.02.2022 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.02.2022 r. do godz. 14.00


Webinarium - nieodpłatne


Temat: Inny wymiar prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem narzędzia Prezi
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Warunki rozwijania aktywności matematycznej uczniów
Data: 13.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.01.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Przydatne rozszerzenia przeglądarki internetowej w domu i szkole
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Bajkoterapia jako forma pomocy dziecku w czasie pandemii
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Edukacja ekologiczna i edukacja globalna we współczesnej szkole. Proponowane rozwiązania metodyczne
Data: 24.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Ankieta jako nauczycielskie narzędzie diagnostyki edukacyjnej
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Efekty zastosowania wybranych metod dydaktycznych w edukacji zdalnej na przykładzie modelu SAMR
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Genially – narzędzie webowe do tworzenia interaktywnych ćwiczeń
Data: 27.01.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.01.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Rozwój i edukacja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) na lekcji języka polskiego
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Przykłady zastosowań programu GeoGebera w edukacji matematycznej
Data: 3.02.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.02.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Efekty zastosowania wybranych metod dydaktycznych w edukacji zdalnej na przykładzie modelu SAMR
Data: 4.02.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.02.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Diagnozowanie czy ocenianie? Wykorzystanie testów sprawności motorycznej w procesie wychowania fizycznego
Data: 4.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Testy jako nauczycielskie narzędzie diagnostyki edukacyjnej
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Aspekty prawne kształcenia zdalnego
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Edytory ekranowe w nauczaniu hybrydowym
Data: 10.02.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.02.2022 r. do godz. 15.00

Temat: Diagnozowanie czy ocenianie? Wykorzystanie testów sprawności motorycznej w procesie wychowania fizycznego
Data: 14.02.2022 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.02.2022 r. do godz. 11.00

Temat: Jak bezpiecznie i kreatywnie spędzić ferie z internetem?
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r. do godz. 9.00

Temat: Podstawy programowania w języku Python
Data: 24.02.2022 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.02.2022 r. do godz. 9.00

Temat: Inny wymiar prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem narzędzia Prezi
Data: 25.02.2022 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2022 r. do godz. 9.00

Temat: Elementy kodowania i szyfrowania w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
Data: 25.02.2022 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2022 r. do godz. 10.00


Warsztaty online - nieodpłatne


Temat: Rozumienie ze słuchu oznacza słuchać i rozumieć? Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego
Data: 14.01.2022 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda, Goethe Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (szkolenie odwołane!!!)

Temat: Kreatywne lekcje przyrody. Wykorzystanie narzędzia Genially do tworzenia plakatów interaktywnych
Data: 17.01.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Nauczyciel z pasją. Budowanie równowagi emocjonalnej
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego na zajęciach z języka angielskiego
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r. do godz. 14.30


Warsztaty online połączone z wykonaniem przez uczestnika pracy własnej - nieodpłatne


Temat: Jak rozwijać sprawności językowe interaktywnie? Praca na platformie Nearpod 10.01.2022 r. (warsztaty online) 10.01.-14.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 10.01.2022 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (szkolenie odwołane!!!)

Temat: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 11.01.2022 r. (warsztaty online) 11.01.-14.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 13.01.2022 r. (warsztaty online) 13.01-17.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 13.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 13.01.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Aktywizacja uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego z wykorzystaniem narzędzia Edpuzzle 17.01.2022 r. (warsztaty online) 17.01.-21.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 17.01.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Dzień Bezpiecznego Internetu. Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo w kontekście roztropnego korzystania z narzędzi cyfrowych 18.01.2022 r. (warsztaty online) 18.01.-24.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – praca z filmem 18.01.2022 r. (warsztaty online) 18.01-21.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Wspieranie ucznia z nadwagą lub otyłością – zadania nauczyciela wychowania fizycznego 18.01.2022 r. (warsztaty online) 18.01.-21.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Wspieranie ucznia z nadwagą lub otyłością – zadania nauczyciela wychowania fizycznego 21.01.2022 r. (warsztaty online) 21.01.-24.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 21.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Dostosowanie procesu edukacyjnego, w tym dostosowanie wymagań edukacyjnych kluczowym zadaniem każdego nauczyciela 24.01.2022 r. (warsztaty online) 24.01.-28.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 24.01.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 24.01.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem platformy genial.ly 25.01.2022 r. (warsztaty online) 25.01-1.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Wykorzystanie narzędzia Padlet do współpracy uczniów w dbałości o zdrowie 25.01.2022 r. (warsztaty online) 25.01.-27.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Programy nauczania – główne założenia, zasady opracowania, wdrażania i modyfikacji 26.01.2022 r. (warsztaty online). 26.01.-3.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety 27.01.2022 r. (warsztaty online) 27.01.-31.01.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 27.01.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 27.01.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Jak wykorzystać komiksy w pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego w dobie pandemii? 28.01.2022 r. (warsztaty online) 28.01.-1.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 28.01.2022 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (szkolenie odwołane!!!)

Temat: Aktywizacja uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego z wykorzystaniem narzędzia Edpuzzle 31.01.2022 r. (warsztaty online) 31.01.-4.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 31.01.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.01.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Indywidualizacja procesu edukacyjnego w kontekście wsparcia ucznia z zespołem Aspergera w szkole 1.02.2022 r. (warsztaty online) 1.02.-5.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety 1.02.2022 r. (warsztaty online) 1.02.-6.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych 3.02.2022 r. (warsztaty online) 3.02.-9.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 3.02.2022 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 3.02.2022 r. do godz. 13.30

Temat: Lekcja plastyki z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych 7.02.2022 r. (warsztaty online). 7.02.-11.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 7.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych
Karty zgłoszenia: do 7.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Mentimeter – narzędzie online do zbierania opinii i diagnozowania potrzeb 8.02.2022 r. (warsztaty online) 8.02.-10.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r. do godz. 14.00

Temat: Promocja aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 11.02.2022 r. (warsztaty online) 11.02.-14.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 11.02.2022 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.02.2022 r. do godz. 13.00

Temat: Kreatywne sposoby prowadzenia zajęć z języka angielskiego 14.02.2022 r. (warsztaty online) 14.02.-17.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 14.02.2022 r.
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.02.2022 r. do godz. 8.30

Temat: Nowoczesne narzędzia w nauce języka niemieckiego. Aplikacje do tworzenia krótkich filmów i animacji wideo 15.02.2022 r. (warsztaty online) 15.02.-18.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r. do godz. 8.30

Temat: Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego – lekcje z humorem 15.02.2022 r. (warsztaty online) 15.02.-18.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r. do godz. 8.30

Temat: Jak wykorzystać materiały audiowizualne w pracy z uczniem na lekcji języka obcego w dobie pandemii 16.02.2022 r. (warsztaty online) 16.02.-18.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 16.02.2022 r.
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2022 r. do godz. 8.30

Temat: Indywidualizacja procesu edukacyjnego w kontekście ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 23.02.2022 r. (warsztaty online) 23.02.-26.02.2022 r. (praca własna uczestnika)
Data: 23.02.2022 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 23.02.2022 r. do godz. 12.00

Temat: Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
Data: 28.02.2022 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 28.02.2022 r. do godz. 14.15


Sieć współpracy i samokształcenia - nieodpłatne


Temat: Kreatywne metody nauczania języka angielskiego
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r. do godz. 14.30

Temat: Samorząd Uczniowski na czasie. Inspirownik nauczyciela opiekuna SU
Data: 20.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.01.2022 r. do godz. 15.00


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych dla nauczycieli. Dane kontaktowe nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

 

PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

 

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.