Nauczyciele-doradcy metodyczni

Biczak Joanna
tel. 609427755
biczak@womczest.edu.pl
pedagog szkolny
Częstochowa, powiat częstochowski i myszkowski – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe


Domańska Beata
tel. 794430330
domanska@womczest.edu.pl
historia i wiedza o społeczeństwie
Częstochowa, powiat częstochowski – szkoły podstawowe


Durka Jarosław
tel. 600458947
durka@womczest.edu.pl
historia
Powiaty: lubliniecki i myszkowski – szkoły podstawowe


Gendek-Barhoumi Beata
tel. 502052166
gendek-barhoumi@womczest.edu.pl
język polski
Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski – szkoły ponadpodstawowe


Kanoniak Barbara
tel. 601491305
kanoniak@womczest.edu.pl
geografia
powiat częstochowski – szkoły podstawowe


Klimczak Justyna
tel. 604123959
klimczak@womczest.edu.pl
geografia
Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski – szkoły podstawowe


Komorowska Małgorzata
tel. 607932502
komorowska@womczest.edu.pl
matematyka
Częstochowa, powiat: częstochowski – szkoły podstawowe


Leszcz-Krysiak Agnieszka
tel. 600121185
leszcz-krysiak@womczest.edu.pl
wychowanie przedszkolne
Częstochowa – przedszkola publiczne i niepubliczne; przedszkola z powiatu kłobuckiego


Majchrzak Ewa
tel. 600258137
majchrzak@womczest.edu.pl
język francuski
Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza
Powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe


Milejska-Cień Justyna
tel. 513947325
milejska-cien@womczest.edu.pl
język polski
Powiaty: częstochowski i lubliniecki – szkoły podstawowe


Pochwat Katarzyna
tel. 514909636
pochwat@womczest.edu.pl
język niemiecki
Częstochowa. powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski – szkoły podstawowe


Pruska Renata
tel. 509097473
pruska@womczest.edu.pl
przedmioty ekonomiczne
Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski – szkoły ponadpodstawowe


Raźniak Aleksandra
tel. 696411329
razniak@womczest.edu.pl
język angielski
Częstochowa i powiat częstochowski – szkoły podstawowe


Śledziona Izabela
tel. 663877972
sledziona@womczest.edu.pl
biologia
Częstochowa. powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski – szkoły podstawowe


Trelińska Katarzyna
tel. 507197803
trelinska@womczest.edu.pl
edukacja wczesnoszkolna
Powiaty: częstochowski i kłobucki – szkoły podstawowe


Witek Izabela
tel. 501067988
witek@womczest.edu.pl
muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej
Częstochowa. powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski – szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe


Zaleska Urszula
tel. 501051720
zaleska@womczest.edu.pl
język polski
Częstochowa – szkoły ponadpodstawowe


Żmudziński Józef
tel. 505797998
zmudzinski@womczest.edu.pl
język polski
Miasto Częstochowa – szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; PSP SPSK; PSP Sióstr Zmartwychwstanek


Żyłka Marek
tel. 609617299
zylka@womczest.edu.pl
przedmioty zawodowe elektryczne – szkoły ponadpodstawowe
Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski