Język polski

Aktualna oferta szkoleniowa

Archiwum ofert szkoleniowych 2017/2018 r.

materiały w trakcie opracowywania

Archiwum ofert szkoleniowych 2016/2017 r.

materiały w trakcie opracowywania


Materiały dydaktyczne

Szkoła podstawowa klasy 4-6

Kształcenie literackie i kulturowe

Jak wykorzystać dzieło malarskie do ćwiczeń językowych – materiały dydaktyczne z warsztatów

pobierz_dc

Kształcenie językowe

Gramatyka

Części mowy :

Czasowniki, rzeczowniki, i przymiotniki: https://learningapps.org/4983812

Przymiotnik z rzeczownikiem (odmiana przez przypadki): https://learningapps.org/5007940

Rzeczownik (Biernik l. poj.): https://learningapps.org/4978585

Części mowy (rzecz., czas., przym., licz.): https://learningapps.org/5145779

Różne części mowy – rozpoznawanie: https://learningapps.org/5272626 (tutaj też różne liczebniki)

Definicje części mowy: https://learningapps.org/3252840

Liczebniki: https://learningapps.org/1875112

Różne części mowy: https://learningapps.org/783853

Kategoryzacja odmiennych i nieodmiennych części mowy: https://learningapps.org/3556812

Partykuła i wykrzyknik: https://learningapps.org/4519562

Zakończenia rzeczowników: https://learningapps.org/4151435

Imiesłowy w tekście: https://learningapps.org/view4909685

Kategoryzacja imiesłowów: https://learningapps.org/1727230

Gimnazjum/Klasy 7-8 szkoły podstawowej

Kształcenie literackie i kulturowe

Jak wykorzystać dzieło malarskie do ćwiczeń językowych – materiały dydaktyczne z warsztatów

pobierz_dc

Kształcenie językowe

Gramatyka

Związki składniowe: https://learningapps.org/1385610

Części mowy w przysłowiach: https://learningapps.org/2848181

Części zdania: https://learningapps.org/2644574

Kategoryzacja odmiennych i nieodmiennych części mowy: https://learningapps.org/3556812

Ortografia

Poprawność językowa

Znajomość poprawnych form:  https://learningapps.org/1377883

Szkoła ponadgimnazjalna

Historia literatury

Biografia Adama Mickiewicza: https://learningapps.org/3894863

Młoda Polska i XX-lecie międzywojenne: https://learningapps.org/4591373

Oświecenie: https://learningapps.org/3823776


Materiały z wideokonferencji

Materiały z wideokonferencji

Retoryka w szkole – jak skutecznie ćwiczyć wypowiedź ustną
31 marca 2020
pobierz_dc

Jak zainteresować uczniów twórczością Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?
19 listopada 2019
pobierz_dc

Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych do realizacji podstawy programowej języka polskiego
25 października 2019
pobierz_dc

Rok Zbigniewa Herberta. Spotkania z Panem od poezji na lekcjach języka polskiego
czwartek, 29 listopada 2018
pobierz_dc

Jak wykorzystać obraz do rozwijania umiejętności językowych uczniów?
czwartek, 7 czerwca 2018
pobierz_dc

Twórcze metody na lekcjach j. polskiego do publikacji
czwartek, 8 lutego 2018
pobierz_dc

Retoryka na lekcjach języka polskiego
czwartek, 18 stycznia 2018
pobierz_dc

Archiwum - materiały z wideokonferencji 2016/2017 r.

Możliwości wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych na lekcjach języka polskiego.
czwartek, 19 października 2017
pobierz_dc

Edukacja czytelnicza i medialna – zasoby Biblioteki Pedagogicznej i propozycje ich wykorzystania.
środa, 7 czerwca 2017
pobierz_dc

Czytelnictwo wśród nastolatków.
czwartek, 8 grudnia 2016
pobierz_dc


Scenariusze zajęć

Szkoła podstawowa klasy 4-6

materiały w trakcie opracowywania

Gimnazjum/Klasy 7-8 szkoły podstawowej

materiały w trakcie opracowywania

Szkoła ponadgimnazjalna

materiały w trakcie opracowywania


Przydatne linki

linki z opisami
pobierz_dc