Współpraca


WspółpracaPartnerstwo z RODN „WOM” w Częstochowie
Zapraszamy do współpracy w ramach Partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Zasady współpracy zawarte są w Regulaminie Partnerstwa z RODN „WOM” w Częstochowie, w Załączniku nr 1 i w Załączniku nr 2.

Regulamin
pobierz_dc
Załącznik nr 1 – Wniosek
pobierz_dc
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie
pobierz_dc

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Realizujemy projekty z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie: „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności” (w roku szkolnym 2014/2015), „Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Różnorodność w(śród) nas”, „Przeciwdziałanie mowie nienawiści” (w roku szkolnym 2015/2016).

Starostwo Powiatu Częstochowskiego

W ramach porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju edukacji ze Starostą Powiatu Częstochowskiego wsparliśmy projekt „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Aktywnie działamy na rzecz kompleksowego wspomagania szkół i placówek w ramach trójstronnego porozumienia o współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w CzęstochowieZespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

W wydawanym przez nasz ośrodek czasopiśmie – „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” – prowadzimy stały dział „Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych”, w którym publikujemy artykuły pracowników poradni.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Współpracujemy na rzecz jakości kształcenia z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie w zespołach interesariuszy w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii oraz na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

Politechnika Częstochowska

We współpracy z Politechniką Częstochowską podejmujemy działania promujące metodologię design thinking w edukacji, m.in. jako partner społeczny Studenckiego Koła Naukowego Design Thinking Space oraz współorganizator warsztatów i innych wydarzeń promujących wykorzystanie design thinking w praktyce, przygotowanych przez pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz European Faculty of Engineering PCz.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wraz z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pracujemy na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli i innych osób odpowiedzialnych za pracę szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych uczniów.

Fundacja Legalna Kultura w Warszawie

Promujemy otwarte zasoby edukacyjne oraz świadome korzystanie z legalnych źródeł, prowadząc wspólne działania z Fundacją Legalna Kultura oraz Stowarzyszeniem Fala Kultury. W ramach współpracy z Fundacją Legalna Kultura redagujemy rubrykę „Razem z Legalną Kulturą” w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”, czasopiśmie wydawanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Koło Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie

Inne przykładowe działania RODN „WOM” w Częstochowie: wspieranie działalności Koła Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie (z Zarządem Okręgu LOP w Częstochowie), upowszechnianie programu edukacyjnego „Przyjaciele Zippiego” (z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie), organizacja etapów rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego (ze Związkiem GórnośląskimRegionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Polonistów w Krakowie).

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie

Projekt „E-learning w nowoczesnych szkołach średnich Europy. Razem podejmijmy wyzwanie”

Projekt „E-learning w nowoczesnych szkołach średnich EuropyW dniach 23–27 listopada 2014 roku w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie odbyła się wizyta robocza – spotkanie inauguracyjne, które rozpoczęło dwuletni projekt edukacyjny zatytułowany „E-learning w nowoczesnych szkołach średnich Europy. Razem podejmijmy wyzwanie”. Projekt ten jest finansowany z funduszy Europejskiego Programu Erasmus+, akcja KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerami ZS w Działoszynie są szkoły średnie z Czech, Grecji, Hiszpanii, Rumunii i Turcji. Podczas partnerskiej wizyty roboczej odbyło się wiele warsztatów. Projekt „E-learning w nowoczesnych szkołach średnich EuropyRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie miał zaszczyt zorganizować jeden z nich. Pani Marta Lipska, nauczyciel konsultant RODN „WOM”, wprowadziła zebranych nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie w tajniki platformy Moodle. W przemiłej atmosferze uczestnicy ćwiczyli tworzenie kursów i quizów na platformie e-learningowej. RODN „WOM” w Częstochowie rozpoczyna również współpracę z zagranicznymi partnerami tego projektu.

Po tak dobrze rozpoczętej współpracy RODN „WOM” w Częstochowie i ZS w Działoszynie planują kolejne wspólne szkolenia.