Materiały dla kadry kierowniczej i JST


Zarządzanie i/lub przywództwo

pobierz_dc


Konferencja: „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku 2014/2015”

Prezentacja MEN z 6. czerwca 2014r. jest uzupełniona o informacje zaznaczone na czerwono
Podręczniki i materiały
pobierz_dc
Podręczniki i materiały 2014
pobierz_dc


Prawo cywilne w zarządzaniu szkołą cz. IV

pobierz_dc


Ochrona danych osobowych kandydatów do szkół i przedszkoli wynikająca ze zmiany ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

pobierz_dc


Prawo cywilne w zarządzaniu oświatą cz. III

pobierz_dc


Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia zawodowego przez dyrektora szkoły

pobierz_dc


Postępowanie administracyjne w zarządzaniu szkołą. Część 1. Prowadzi radca prawny Halina Klama

pobierz_dc


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Nowy system wspomagania nauczycieli

pobierz_dc


Wideokonferencja dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kształcenie specjalne
pobierz_dc
Nowelizacja rozporządzenia
pobierz_dc
Oferta poradni XI 2013
pobierz_dc
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna według aktualnych przepisów prawa
pobierz_dc
Wideokonferencja cz. 1
pobierz_dc
Wspomaganie nauczycieli w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
pobierz_dc
Wzór opinii
pobierz_dc
Zmiany w dzielności poradni
pobierz_dc


Wybrane akty prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole, cz. 2

pobierz_dc


Wybrane akty prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole, cz. 1

pobierz_dc


Awans zawodowy nauczycieli – procedury

pobierz_dc


Sprawowanie nadzoru pedagogicznego – podsumowanie warsztatów

pobierz_dc


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

pobierz_dc


Konferencje „Sprawowanie nadzoru pedagogicznego – spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań, o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2013 poz. 560)”

pobierz_dc


Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli

pobierz_dc


Konferencja dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

pobierz_dc