Ochrona danych osobowych w RODN „WOM” w Częstochowie

Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności odbiorców naszych usług.

Nasza polityka prywatności

Subskrypcja newslettera


TEREN I OBIEKT MONITOROWANY

Monitoring wizyjny prowadzony przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 w Częstochowie, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Monitoring obejmuje budynek i teren wokół budynku RODN „WOM” w Częstochowie.

Kliknij po więcej informacji: Przetwarzanie danych osobowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług RODN „WOM” w Częstochowie w jego siedzibie.