Oferta nauczycieli-doradców metodycznych – marzec/kwiecień 2022 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
marzec/kwiecień 2022 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, a w przypadku języka francuskiego również z terenu Bytomia, Dąbrowy Górniczej oraz powiatów: będzińskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego – zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych, jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).


Wychowanie przedszkolne - nieodpłatne


Temat: „Kij ukryty w marchewce” – o karach i nagrodach w wychowaniu
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r.

Temat: Gimnastyka dla mózgu, czyli jak rozwijać koncentrację i pamięć dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 3.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2022 r.

Temat: O potrzebie wychowania do wartości w przedszkolu
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r.

Temat: Zrównoważone środowisko edukacyjne w przedszkolu
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r.

Temat: „Kij ukryty w marchewce” – o karach i nagrodach w wychowaniu
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r.

Temat: Wiosenne zabawy i inspiracje w przedszkolu
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie, ul. Czarnieckiego 21
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r.

Temat: Integracja sensoryczna – ćwiczenia i zabawy dla dzieci przedszkolnych
Data: 19.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 19.04.2022 r.

Temat: O potrzebie wychowania do wartości w przedszkolu
Data: 26.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 26.04.2022 r.


Edukacja wczesnoszkolna - nieodpłatne


Temat: W kręgu zmysłów, czyli jak uczyć się przez zmysły – edukacja wczesnoszkolna
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej – edukacja matematyczna
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej – edukacja przyrodnicza
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 28.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach, ul. Sportowa 2
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 28.03.2022 r.

Temat: Zabawy sensoryczne źródłem nowych doświadczeń i doznań – edukacja wczesnoszkolna
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 14.00-16.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej – edukacja matematyczna
Data: 13.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 13.04.2022 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej – edukacja przyrodnicza
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 20.04.2022 r.

Temat: Adaptacja programów nauczania z akcentem na realizację kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r.


Biologia - nieodpłatne


Temat: Szczepienie drzew owocowych jako propozycja zajęć rozwijających zainteresowania biologiczne uczniów
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teren edukacyjny w Nadleśnictwie Kłobuck,ul. Zakrzewska 85
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r.

Temat: Określanie stanu czystości powietrza za pomocą skali porostowej
Data: 17.03.2022 r.
Godzina: 8.55-9.40 (zajęcia), 14.00-16.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Park Miejski w Kłobucku, wejście od ul. Zielonej
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2022 r.

Temat: Bioróżnorodność a inwazyjne gatunki obce w programie nauczania biologii
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa – w ramach przedmiotu biologia
Data: 12.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.04.2022 r.

Temat: Liść – wytwórnia pokarmu
Data: 21.04.2022 r.
Godzina: 8.00-8.45 (zajęcia), 14.00-16.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2022 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa – w ramach przedmiotu biologia
Data: 26.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.04.2022 r.


Geografia - nieodpłatne


Temat: Odczytywanie i interpretacja map turystycznych w pracy dydaktycznej nauczyciela geografii
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 16.15-18.00
Miejsce: Nadleśnictwo Kłobuck, ul. Zakrzewska 85
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r.

Temat: Opracowanie, dobór i adaptacja programów nauczania geografii w szkole podstawowej z uwzględnieniem zagadnień regionalizmu
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r.

Temat: Pogoda a klimat
Data: 14.03.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia), 16.00-18.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie, ul. Główna 18
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.03.2022 r.

Temat: Praca z mapą na lekcjach geografii – planowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
Data: 14.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 14.03.2022 r.

Temat: Opracowanie, dobór i adaptacja programu nauczania geografii. Jak uczyć o własnym regionie?
Data: 21.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 21.03.2022 r.

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki
Data: 4.04.2022 r.
Godzina: 10.50-11.35 (zajęcia), 16.00-18.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie, ul. Główna 18
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.04.2022 r.

Temat: Gra dydaktyczna na lekcjach geografii jako sposób na planowanie i ewaluację procesu edukacyjnego
Data: 4.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 4.04.2022 r.

Temat: Dobór i adaptacja programów nauczania geografii w roku szkolnym 2022/2023
Data: 11.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 11.04.2022 r.

Temat: Tworzenie testów online z geografii dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 13.04.2022 r.
Godzina: 16.15-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.04.2022 r.

Temat: Odczytywanie i interpretacja map turystycznych w pracy dydaktycznej nauczyciela geografii
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 16.15-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 20.04.2022 r.

Temat: Mapa ważnym elementem w planowaniu, dokumentowaniu i ewaluacji procesu dydaktycznego na lekcji geografii w szkole podstawowej
Data: 25.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 25.04.2022 r.

Temat: Odczytywanie i interpretacja map turystycznych w pracy dydaktycznej nauczyciela geografii
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 16.15-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa i powiat myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r.


Historia - nieodpłatne


Temat: Kapitan Jerzy Kurpiński „Ponury” (1918-1955) – żołnierz niezłomny. Sylwetka bohatera w edukacji historycznej, patriotycznej i regionalnej
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r.

Temat: Dostosowanie programu nauczania z historii w szkole podstawowej do potrzeb i możliwości uczniów
Data: 7.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 7.03.2022 r.

Temat: Lapbook jako działanie innowacyjne w edukacji historycznej w szkole podstawowej
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r.

Temat: Blog uczniowski jako działanie innowacyjne w edukacji historycznej w szkole podstawowej
Data: 21.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 21.03.2022 r.

Temat: Planowanie pracy z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursu historycznego
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r.

Temat: Planowanie, organizacja i badanie wyników pracy z tekstem źródłowym
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r.

Temat: Program nauczania historii w szkole podstawowej a edukacja patriotyczna
Data: 11.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 11.04.2022 r.

Temat: Dostosowanie programu nauczania z historii w szkole podstawowej do potrzeb i możliwości uczniów
Data: 26.04.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.04.2022 r.

Temat: Zajęcia otwarte z historii w klasie VII: „Mniejszość żydowska w II RP”
Data: 29.04.2022 r.
Godzina: 13.20-14.05 (zajęcia), 14.05-15.35 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, ul. Leśna 1, sala nr 37
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 29.04.2022 r.


Historia i wiedza o społeczeństwie - nieodpłatne


Temat: Siedem sposobów na kreatywną lekcję historii w szkole podstawowej
Data: 3.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2022 r.

Temat: Jak uczyć historii w XXI wieku? Metody i techniki uczenia przyjazne mózgowi
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2022 r.

Temat: Siedem sposobów na kreatywną lekcję wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Data: 17.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2022 r.

Temat: Zajęcia otwarte z historii w klasie VIII: „Początki władzy komunistów w Polsce”
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 8.55-9.40 (zajęcia), 14.30-16.45 (omówienie zajęć 31.03.2022 r.)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r.

Temat: Częstochowska zapałczarnia dawniej i dziś. Konteksty edukacyjne
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: sieć współpracy i samokształcenia – online
Odpowiada: Beata Domańska, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r.

Temat: Zajęcia otwarte z historii w klasie V: „Polska Bolesława Chrobrego”
Data: 22.04.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia), 11.45-14.00 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 22.04.2022 r.


Język angielski - nieodpłatne


Temat: Wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
Data: 2.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 2.03.2022 r.

Temat: Nauka czytania na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Aplikacja GooseChase w aktywizowaniu ucznia na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r.

Temat: Planowanie zajęć z języka angielskiego w klasach I-III
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna na zajęciach z języka angielskiego – od pomysłu do realizacji
Data: 30.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 30.03.2022 r.

Temat: Lekcja na OK, czyli ocenianie kształtujące na zajęciach z języka angielskiego na I etapie edukacyjnym
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r.

Temat: Poznajemy zabytki Londynu przez pryzmat rozwijanych kompetencji kluczowych na lekcji języka angielskiego
Data: 22.04.2022 r.
Godzina: 10.45-11.30 (zajęcia), 12.45-14.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, ul. Księżycowa 6
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 22.04.2022 r.

Temat: Planowanie zajęć z języka angielskiego w klasach I-III
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r.


Język francuski - nieodpłatne


Temat: Sposoby na naukę słownictwa na lekcjach języka francuskiego
Data: 2.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 2.03.2022 r.

Temat: Sposoby sporządzania notatek na lekcjach języka francuskiego
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Frankofonia na lekcjach języka francuskiego
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r.

Temat: Storytelling, czyli jak opowiadać w języku francuskim
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Uczeń z dysleksją na lekcjach języka francuskiego
Data: 30.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 30.03.2022 r.

Temat: Literatura na lekcjach języka francuskiego
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r.

Temat: Praca z tekstem na lekcjach języka francuskiego
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r.


Język niemiecki - nieodpłatne


Temat: Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego na lekcjach języka niemieckiego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
Data: 2.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.03.2022 r.

Temat: Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego na lekcjach języka niemieckiego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r.

Temat: Dobór, adaptacja i opracowanie programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Działania innowacyjne z zakresu nauczania języka niemieckiego
Data: 30.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.03.2022 r.

Temat: Działania innowacyjne z zakresu nauczania języka niemieckiego
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r.

Temat: Dobór, adaptacja i opracowanie programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 13.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.04.2022 r.

Temat: Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r.


Język polski - nieodpłatne


Temat: Analiza i interpretacja tekstów kultury z wykorzystaniem zadań powtórzeniowych – zajęcia otwarte z języka polskiego w klasie VII (Misterium rozpaczy. Spotkania ze sztuką – Rogier van der Weyden, Zdjęcie z krzyża)
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 11.50-12.35 (zajęcia), 12.55-15.25 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r.

Temat: Kompetencje literackie i językowe – przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w formule 2023. Propozycje zadań testu historyczno-literackiego i ich realizacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r.

Temat: Innowacyjne metody w nauczaniu języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 2.03.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 2.03.2022 r.

Temat: Umiejętność powtarzania i utrwalania wiedzy. Toposy i ich realizacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – przygotowanie do matury z języka polskiego w nowej formule
Data: 8.03.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.03.2022 r.

Temat: Działania innowacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przykłady i propozycje działań
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Strategie aktywnego nauczania – metody przydatne w procesie nauki czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Planowanie pracy z zakresu nauczania języka polskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości i potrzeb uczniów
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Analiza i interpretacja poezji na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Przygotowanie do matury z języka polskiego w nowej formule
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r.

Temat: Działania innowacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r.

Temat: Gramatyka w praktyce – realizacja treści z zakresu kształcenia językowego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r.

Temat: Adaptacja programu nauczania języka polskiego do nowej formuły wypracowania na egzaminie maturalnym
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r.

Temat: Masz głos – retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r.

Temat: Rozwijanie krytycznego myślenia podczas omawiania lektur na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 22.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 22.03.2022 r.

Temat: Gramatyka w praktyce – realizacja treści z zakresu kształcenia językowego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Elementy tutoringu w pracy polonisty
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Umiejętność powtarzania i utrwalania wiedzy. Toposy i ich realizacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – przygotowanie do matury z języka polskiego w nowej formule
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r.

Temat: Strategie aktywnego nauczania – metody przydatne w procesie nauki czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r.

Temat: Spotkania z poezją – pomysły i propozycje działań w pracy z utworem poetyckim na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 30.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 30.03.2022 r.

Temat: Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 30.03.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 30.03.2022 r.

Temat: Dostosowanie programu nauczania do nowej formuły sprawdzania kompetencji językowych na egzaminie maturalnym z języka polskiego
Data: 4.04.2022 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie, al. T. Kościuszki 8
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 4.04.2022 r.

Temat: Analiza i interpretacja tekstów kultury z wykorzystaniem zadań powtórzeniowych – zajęcia otwarte z języka polskiego w klasie VII (W cieniu wieży Babel. Spotkania ze sztuką – P. Bruegel (Starszy), Wieża Babel)
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 11.50-12.35 (zajęcia), 12.55-15.25 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r.

Temat: Kompetencje literackie i językowe – przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w formule 2023. Propozycje zadań testu historyczno-literackiego i ich realizacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 05.04.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: CKZiU w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 05.04.2022 r.

Temat: Spotkania z poezją – pomysły i propozycje działań w pracy z utworem poetyckim na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 12.04.2022 r.
Godzina: 13.10-13.55 (zajęcia), 14.00-16.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.04.2022 r.

Temat: Analiza i interpretacja poezji na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Przygotowanie do matury z języka polskiego w nowej formule
Data: 12.04.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.04.2022 r.

Temat: Rozwijanie krytycznego myślenia podczas omawiania lektur na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 12.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 12.04.2022 r.

Temat: Wychowanie do wartości na lekcjach języka polskiego. O funkcjach edukacyjnych literatury w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 20.04.2022 r.

Temat: Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 20.04.2022 r.

Temat: Działania innowacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 26.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 26.04.2022 r.

Temat: Wychowanie do wartości na lekcjach języka polskiego. O funkcjach edukacyjnych literatury w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r.

Temat: Problemowe metody nauczania języka polskiego – debata oksfordzka
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r.

Temat: Masz głos – retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 28.04.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.04.2022 r.


Matematyka - nieodpłatne


Temat: Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z matematyki w szkole podstawowej
Data: 3.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2022 r.

Temat: Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2022 r.

Temat: Lapbook – kreatywnie na lekcji matematyki w szkole podstawowej
Data: 15.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 15.03.2022 r.

Temat: Zajęcia otwarte z matematyki w klasie V: Pole równoległoboku i rombu
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia), 14.15-16.30 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r.

Temat: Lapbook – kreatywnie na lekcji matematyki w szkole podstawowej
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r.

Temat: Zajęcia otwarte z matematyki w klasie VI: Bryły
Data: 22.04.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia), 14.30-16.45 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 22.04.2022 r.


Muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej - nieodpłatne


Temat: Jak wykorzystać notowanie graficzne na lekcjach muzyki?
Data: 3.03.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2022 r.

Temat: Fletowe ABC – czyli jak urozmaicać repertuar gry
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Ocenianie kształtujące na lekcjach muzyki
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2022 r.

Temat: Kalendarz świąt nietypowych inspiracją do zajęć muzycznych
Data: 14.03.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.03.2022 r.

Temat: Odwrócona lekcja muzyki i praca zespołowa w aplikacji Padlet
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Tworzenie i adaptacja programów nauczania muzyki
Data: 31.03.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 31.03.2022 r.

Temat: Muzyczne energizery, czyli jak podnieść energię w grupie
Data: 6.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, sala nr 244
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.04.2022 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania muzyki
Data: 11.04.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.04.2022 r.

Temat: Metody aktywizujące na lekcjach muzyki
Data: 21.04.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2022 r.


Przedmioty ekonomiczne - nieodpłatne


Temat: Aplikacja Wakelet. Współpraca zespołów przedmiotowych
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r.

Temat: Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej – aplikacja Nearpod
Data: 10.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2022 r.

Temat: Aplikacja Genially – realizacja kompetencji kluczowych poprzez projekt edukacyjny z zakresu przedmiotów ekonomicznych
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r.

Temat: Korzyści pracy w grupie na lekcjach przedmiotów ekonomicznych. Tworzymy komiks w aplikacji Makebeliefscomix
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r.

Temat: Aplikacja Wakelet. Współpraca zespołów przedmiotowych
Data: 12.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.04.2022 r.

Temat: Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej – aplikacja Nearpod
Data: 12.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.04.2022 r.


Przedmioty zawodowe elektryczne - nieodpłatne


Temat: Zintegrowany System Kwalifikacji – czym jest i dlaczego jest potrzebny?
Data: 3.03.2022 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2022 r.

Temat: Propozycja innowacji – bezpieczna i energooszczędna instalacja elektryczna
Data: 9.03.2022 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2022 r.

Temat: Oferta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe a treści nauczania spoza programu kształcenia zawodowego
Data: 17.03.2022 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2022 r.

Temat: Projektowanie walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych branży elektrycznej szkoły branżowej i technikum
Data: 31.03.2022 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 31.03.2022 r.

Temat: Propozycja innowacji. Inteligentny budynek w systemie KNX
Data: 7.04.2022 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2022 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji ArCADia w dydaktyce przedmiotów zawodowych branży elektrycznej
Data: 13.04.2022 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.04.2022 r.

Temat: Nowoczesne szkolnictwo zawodowe a wymagania rynku pracy
Data: 20.04.2022 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Aula stacjonarne/hybryda
Odpowiada: Marek Żyłka, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.04.2022 r.

Temat: Aktywizujące metody nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych
Data: 28.04.2022 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.04.2022 r.


Pedagog szkolny - nieodpłatne


Temat: Przyczyny prób samobójczych i samobójstw u dzieci i młodzieży – szkolne działania profilaktyczne i interwencyjne
Data: 1.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2022 r.

Temat: Uczeń z depresją – przyczyny, objawy, pomoc
Data: 8.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.03.2022 r.

Temat: Autoagresja – przyczyny, objawy, szkolne działania profilaktyczne i interwencyjne
Data: 16.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2022 r.

Temat: Zaburzenia jedzenia – przyczyny, objawy, szkolne działania profilaktyczne
Data: 23.03.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2022 r.

Temat: Zachowania agresywne, przemoc – przyczyny, objawy, szkolne działania profilaktyczne i interwencyjne
Data: 29.03.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.03.2022 r.

Temat: Metoda wspólnej sprawy – interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej
Data: 5.04.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.04.2022 r.

Temat: Nie hejtuję – reaguję
Data: 22.04.2022 r.
Godzina: 8.55-9.40 (zajęcia), 14.30-16.45 (omówienie zajęć) 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Chrobrego w Częstochowie, ul. Warszawska 31
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.04.2022 r.

Temat: Przyczyny prób samobójczych i samobójstw u dzieci i młodzieży – szkolne działania profilaktyczne i interwencyjne
Data: 27.04.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2022 r.