Wspomaganie szkół/placówek


WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI realizowane przez RODN „WOM” w Częstochowie

Wspomaganie jest procesem mającym na celu podniesienie jakości pracy szkoły/placówki.
Polega na wspólnej (koordynator + rada pedagogiczna + eksperci) realizacji działań w związku z potrzebami rozwojowymi szkoły/placówki. Realizowane jest w zależności od potrzeb: od 8 do 10 miesięcy.

Wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek


Wspomaganie szkoły/placówki realizuje zespół nauczycieli konsultantów (13 osób) i nauczycieli bibliotekarzy (7 osób) – koordynatorów przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Koordynatorem wspomagania w szkole/placówce może zostać ekspert/2-osobowa grupa ekspertów wybrana z listy nauczycieli-konsultantów/nauczycieli bibliotekarzy:

Elżbieta Doroszuk, Bożena Harasimowicz, Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk, Marta Lipska, Jadwiga Mielczarek, Urszula Mielczarek, Agnieszka Perczak, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz, Aneta Żurek, Marek Żyłka, Grażyna Bochenkiewicz, Agata Arkabus, Izabela Bajor, Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Katarzyna Kucharzewska, Renata Lipniewska, Anna Płusa.

Bliższych informacji udziela:
Sylwia Kurcab – koordynator wspomagania szkół/placówek w RODN „WOM” w Częstochowie
tel. 34 360 60 04 wew. 217
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl

Zgłoszenia od dyrektorów szkół/placówek przyjmuje telefonicznie:
Grażyna Bochenkiewicz – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie
tel. 34 360 60 04 wew. 212 lub 600-783-501