Oferta wspomagania szkół/placówek – marzec/kwiecień 2015 r.

Aktualna oferta szkoleniowa – wersja do druku


Wspomaganie kadry kierowniczej szkół/placówek


FORMY NIEODPŁATNE:

Tytuł: Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej oraz legalne źródła kultury i sposoby ich wykorzystania w szkole (konferencja)
Termin: 18.03.2015 r. 13:30 – 15:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialne: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz
Współpraca: Fundacja Legalna Kultura
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 17.03.2015 r.

Tytuł: Regionalna Konferencja „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” (konferencja)
Termin: 15.04.2015 r. 9:30 – 15:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilk, Marek Żyłka
Współpraca: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, CKU, CKZiU, CKP, ODiDZ , przedstawiciele organów prowadzących, pracodawcy, rodzice
Karty zgłoszenia: do 14.04.2015 r.

Temat: Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych (wideokonferencja)
Data: 17.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.00 – 13.45
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Tytuł: Zagrożenia terrorystyczne w szkole. Zasady postępowania (konferencja)
Termin: 28.04.2015 r. 14:00 – 17:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2015 r.

 

FORMY ODPŁATNE:

Temat: Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna dyrektora. I edycja

Kurs w formule blended learning:
– dwa moduły na platformie MOODLE ( 7.04.2015 r. – 28.04.2015 r.)
– jedno spotkanie stacjonarne (29.04.2015 r., 12:30 – 15:30 w RODN „WOM”, s. 236)

Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Odpłatność: 80 zł/os.
Karty zgłoszenia: do 27.03.2015 r.

Więcej informacji

Temat: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu (warsztaty)
Data: 29.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10:30 – 15:30 (przerwa obiadowa 12:45 – 13:15)
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Odpłatność: 50 zł/os.
Karty zgłoszenia: do 27.04.2015 r.

Więcej informacji


WIDEOKONFERENCJE - forma nieodpłatna


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które wypełniły kartę zgłoszenia.
Więcej informacji o wideokonferencjach znajduje się w zakładce Wideokonferencja na stronie womczest.edu.pl.

MARZEC 2015 r.

Temat: Aplikacje i usługi mobilne w nauczaniu języków obcych
Data: 2.03.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Ewelina Makowska, Dorota Liberda, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół

Temat: Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej
Data: 4.03.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Temat: Edukacja globalna w nauczaniu najmłodszych
Data: 5.03.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Temat: Neurodydaktyka – co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się dziecka
Data: 18.03.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkol­nych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Temat: Aktywizujące metody nauczania w kształceniu zawodowym
Data: 19.03.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Jerzy Trzos
Grupa docelowa: nauczyciele kształcenia zawodowego

Temat: Obszary Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Data: 23.03.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Temat: Zjawisko agresji i przemocy w szkole
Data: 24.03.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Aneta Żurek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Temat: Sposoby rozwiązywania zadań matural­nych dotyczących podzielności liczb
Data: 26.03.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

KWIECIEŃ 2015 r.

Temat: Matematyka dla najmłodszych w terenie
Data: 9.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aleksandra Klimza
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Temat: Doświadczenia i eksperymenty w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
Data: 14.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrod­niczych wszystkich typów szkół i placówek

Temat: Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Data: 16.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Marta Lipska, Dorota Liberda, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych, nauczyciele wychowania przedszkol­nego i wczesnoszkol­nego oraz zaintereso­wani nauczyciele

Temat: Metody diagnozowania i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 20.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przed­szkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Temat: Wielojęzyczność i  wielokulturowość uczniów – wyzwania dla polskich szkół
Data: 20.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Marta Lipska, Dorota Liberda, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych, nauczyciele wychowania przedszkol­nego i wczesnoszkol­nego oraz zaintereso­wani nauczyciele

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne jako obszar wspomagania pracy nauczycieli (seminarium online)
Data: 27.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadzące: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze

Temat: Wybrane regulacje prawne w katechezie
Data: 29.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzący: Iwona Karlak, ks. dr Roman Ceglarek
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Temat: Zadania maturalne z matury próbnej z matematyki na poziomie rozszerzonym i różne sposoby ich rozwiązywania – Wideokonferencja odwołana!
Data: 30.04.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych


Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych - forma nieodpłatna


MARZEC 2015 r.

Temat: Polska i Polacy w XIX i XX wieku. Żołnierze wyklęci – debata w ramach międzyszkolnej ligi historycznej (seminarium)
Termin: 5.03.2015 r. godz. 9.00-11.00
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół gimnazjalnych z terenu objętego doradztwem

Temat: Program naprawczy – dla ucznia czy dla nauczyciela? (seminarium)
Termin: 18.03.2015 r. godz. 15.00-16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
Prowadzący: Aneta Wojciechowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki z terenu objętego doradztwem

Temat: Rodzina – jej sukcesy i porażki. Przeszłość i teraźniejszość. Jak uczyć o wartościach na zajęciach historii i WoS (seminarium)
Termin: 26.03.2015 r. godz. 15.00-17.00
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół z terenu objętego doradztwem

KWIECIEŃ 2015 r.

Temat: Ewaluacja programów nauczania historii w gimnazjum – wymiana doświadczeń (seminarium)
Termin: 24.04.2015 r. godz. 15.00-17.00
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół gimnazjalnych z terenu objętego doradztwem

Temat: Projekt edukacyjny z matematyki (seminarium)
Termin: 29.04.2015 r. godz. 15.00-16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
Prowadzący: Aneta Wojciechowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki z terenu objętego doradztwem


KONFERENCJE - forma nieodpłatna


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

MARZEC 2015 r.

Tytuł: FCE & CAE Conference for teachers – szkolenie prowadzone przez przedstawiciela British Council
Termin: 16.03.2015 r. 15:00 – 18:30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Współpraca: British Council
Grupa docelowa: nauczyciele j. angielskiego oraz zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 15.03.2015 r.

Tytuł: Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – „W kręgu zmysłów”
Termin: 17.03.2015 r. 13:00 – 16:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialne: Anna Hiller, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy, studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela, rodzice
Karty zgłoszenia: do 16.03.2015 r.

Tytuł: Częstochowa i jej dziedzictwo kulturowe – ślady przeszłości
Termin: 19.03.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 18.03.2015 r.

Tytuł: Ewaluacja zaproszeniem do rozwoju, czyli wykorzystanie wyników ewaluacji do doskonalenia pracy placówki
Termin: 25.03.2015 r. 14:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,s. 237
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli – członkowie zespołów ds. ewaluacji
Karty zgłoszenia: do 25.03.2015 r.

KWIECIEŃ 2015 r.

Tytuł: Ewaluacja zaproszeniem do rozwoju, czyli wykorzystanie wyników ewaluacji do doskonalenia pracy szkoły
Termin: 8.04.2015 r. 14:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół gimnazjalnych – członkowie zespołów ds. ewaluacji
Karty zgłoszenia: do 7.04.2015 r.

Tytuł: Forum pracy z dzieckiem, uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Termin: 14.04.2015 r. 09:00 – 15:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialne: Aneta Żurek, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 13.04.2015 r.

Tytuł: Ewaluacja zaproszeniem do rozwoju, czyli wykorzystanie wyników ewaluacji do doskonalenia pracy szkoły
Termin: 15.04.2015 r. 14:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych – członkowie zespołów ds. ewaluacji
Karty zgłoszenia: do 14.04.2015 r.

Tytuł: Zbrodnia Katyńska. Rocznicowa konferencja popularnonaukowa upamiętniająca ofiary sowieckiego totalitaryzmu
Termin: 17.04.2015 r. 12:30 – 14:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialni: Grażyna Bochenkiewicz, Jarosław Durka, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 18.04.2015 r.

Tytuł: Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie
Termin: 18.04.2015 r. 10:00 – 13:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialna: Iwona Karlak
Współpraca: Wydział Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.04.2015 r.


KONFERENCJE - forma odpłatna


KWIECIEŃ 2015 r.

Tytuł: VI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Odpłatność: 50 zł
Termin: 20.04.2015 r. 10:00 – 15:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Współpraca: Stowarzyszenie „Kreatywni”
Grupa docelowa: nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni oraz nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.04.2015 r.


SEMINARIA - forma nieodpłatna


MARZEC 2015 r.

Tytuł: Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej w klasach I–III szkoły podstawowej
Termin: 13.03.2015 r. 15:00 – 17:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aleksandra Klimza
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 12.03.2015 r.

KWIECIEŃ 2015 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – planowanie i realizacja. Część 3.
Termin: 10.04.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek – członkowie zespołów ds. ewaluacji
Karty zgłoszenia: do 9.04.2015 r.


SEMINARIA - forma odpłatna


KWIECIEŃ 2015 r.

Tytuł: VI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Termin: 19.04.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Współpraca: Stowarzyszenie „Kreatywni”
Grupa docelowa: nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie
Karty zgłoszenia: do 18.04.2015 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


MARZEC 2015 r.

Tytuł: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy z tablicą interaktywną
Termin: 6.03.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 5.03.2015 r.

Tytuł: Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora – Energia 2015
Termin: 12.03.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrod­niczych wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 11.03.2015 r.

Tytuł: Wokół praw uczniów – analiza statutów szkolnych
Termin: 12.03.2015 r. 15:30 – 17:45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele i opieku­nowie SU wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 11.03.2015 r.

Tytuł: Warsztatowe spotkanie ze sztuką – wielkanocne rękodzieło
Termin: 16.03.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2015 r.

Tytuł: Wystąpienia publiczne i prezentacje w szkole podstawowej i gimnazjum
Termin: 16.03.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Małgorzata Tubielewicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2015 r.

Tytuł: Sposoby rozwiązywania zadań maturalnych dotyczących podzielności liczb
Termin: 17.03.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2015 r.

Tytuł: Wielkanoc – wykorzystanie form plastycznych w przekazywaniu treści religijnych
Termin: 18.03.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.03.2015 r.

Tytuł: Aplikacje i usługi mobilne w nauczaniu języka niemieckiego
Termin: 20.03.2015 r. 15:30 – 17:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialni: Dorota Liberda, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.03.2015 r.

Tytuł: EWD w szkole podstawowej – praca z kalkulatorem
Termin: 24.03.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.03.2015 r.

Tytuł: Wykorzystanie wzmocnienia pozytywnego jako skutecznego narzędzia w pracy z uczniem z niepełnosprawnością
Termin: 26.03.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 25.03.2015 r.

Tytuł: Rozwijanie aktywności ucznia sześcioletniego technikami arteterapii w świetlicy szkolnej
Termin: 30.03.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele realizujący godziny z art. 42 Karty Nauczyciela
Karty zgłoszenia: do 29.03.2015 r.

KWIECIEŃ 2015 r.

Tytuł: Rozprawka problemowa w szkole ponadgimnazjalnej
Termin: 9.04.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Współpraca: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 8.04.2015 r.

Tytuł: Aplikacje i usługi mobilne w nauczaniu języka francuskiego
Termin: 9.04.2015 r. 15:30 – 17:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialni: Ewelina Makowska, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.04.2015 r.

Tytuł: Włączanie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne
Termin: 9.04.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 8.04.2015 r.

Tytuł: Rozprawka problemowa w szkole ponadgimnazjalnej
Termin: 10.04.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Współpraca: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 9.04.2015 r.

Tytuł: Biblioteka Narodowa bez tajemnic
Termin: 13.04.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 12.04.2015 r.

Tytuł: Praca z uczniem uzdolnionym na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum
Termin: 15.04.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Małgorzata Tubielewicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 14.04.2015 r.

Tytuł: Ćwiczenia stymulujące rozwój sprawności mowy ucznia realizowane w ramach pracy świetlicy szkolnej
Termin: 20.04.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele realizujący godziny z art. 42 Karty Nauczyciela
Karty zgłoszenia: do 19.04.2015 r.

Tytuł: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Termin: 24.04.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 23.04.2015 r.

Tytuł: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
Termin: 27.04.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego
Karty zgłoszenia: do 26.04.2015 r.

Tytuł: Multimedia w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
Termin: 27.04.2015 r. 15:30 – 18:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 26.04.2015 r.

Tytuł: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Termin: 29.04.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 28.04.2015 r.


KONKURSY - forma nieodpłatna


Tytuł: Konkurs filmowy „NIE dla cyberprzemocy”
Termin przyjmowania prac: 10.02.2015 r. – 31.03.2015 r.
Odpowiedzialne: Dorota Liberda, Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Tytuł: Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w Częstochowie”
Termin przyjmowania prac: 9.03.2015 r. – 18.04.2015 r.
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Tytuł: Konkurs na prezentację multimedialną „Jan Paweł II wzorem dla młodzieży”
Termin przyjmowania prac: 9.03.2015 r. – 18.04.2015 r.
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Tytuł: Konkurs filmowy „Rodzina w kadrze”
Termin przyjmowania prac: 9.03.2015 r. – 4.05.2015 r.
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkole/placówce oświatowej

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia Rady pedagogiczne na stronie womczest.edu.pl. Szkolenia są odpłatne.

Propozycje tematów znajdują się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Aktualności » Aktualności dla kadry kierowniczej » Rady pedagogiczne). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.


Kursy doskonalące

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy doskonalące.

Kurs doskonalący organizujemy w przypadku zgłoszenia się 10 – 15 osób.

Kursy doskonalące są odpłatne.

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy doskonalące).


Kursy kwalifikacyjne

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy kwalifikacyjne.

Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy kwalifikacyjne).


Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i kadry oświatowej

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 8.00 – 15.00,

wtorek: godz. 9.00 – 16.00

Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie womczest.edu.pl w zakładce Konsultanci.

Ponadto nauczyciele bibliotekarze PBP RODN “WOM” w Częstochowie oferują współpracę z nauczycielami gimnazjów w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Kontakt: Katarzyna Kucharzewska, kucharzewska@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 107.

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych*:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.

* Formy odpłatne są wyraźnie oznaczone w niniejszej ofercie poprzez podanie ceny w PLN.


Przykłady dobrej praktyki

RODN „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrej praktyki za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów. Baza przykładów dobrej praktyki oraz zasady publikacji znajdują się na stronie womczest.edu.pl – Przykłady dobrej praktyki.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, a także doświadczeniem ze zrealizowanych w szkole/placówce działań i przesyłanie do nas materiałów do publikacji.