Oferta wspomagania szkół/placówek – styczeń/luty 2016 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEKformy nieodpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


styczeń 2016 r.

Temat: Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki (wideokonferencja)
Data: 12.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.30 – 14.15
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.01.2016 r. do godz. 12.30

Temat: Kontrola zarządcza w szkole/placówce (seminarium)
Data: 19.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.30 – 15.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz, Paweł Klekot, Renata Lipniewska
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 18.01.2016 r.

Temat: Ochrona danych osobowych w szkole/placówce (wideokonferencja)
Data: 21.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.01.2016 r. do godz. 14.30

luty 2016 r.

Temat: Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego (konferencja)
Data: 3.02.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzący: Marek Żyłka, Sylwia Kurcab, Aneta Żurek
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, gimnazjów, doradcy zawodowi, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele gimnazjów, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 2.02.2016 r.

Temat: BHP w szkole/placówce edycja III (kurs e-learningowy)
Data: 04.02.2016 r. – 25.02.2016 r.
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 03.02.2016 r.

Temat: Prowadzenie zajęć w szkole zawodowej z wykorzystaniem metod KNO (warsztaty)
Termin: 17.02.2016 r.
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 9.00 – 12.00
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2016 r.

kwiecień 2016 r.

Temat: Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w kształceniu zawodowym – przygotowanie kursu online (kurs e-learningowy)
Data: od 14.04.2016 r.
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2016 r.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIAformy nieodpłatne


styczeń 2016 r.

Temat: Historia Myszkowa w naszych szkołach – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 15.01.2016 r. 
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół powiatu myszkowskiego
Karty zgłoszenia: do 14.01.2016 r.

Temat: Biblioterapia w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 19.01.2016 r. 
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: Czytelnia naukowa PBP
Prowadzące: Katarzyna Kucharzewska, Agnieszka Chmielewska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 18.01.2016 r.

Temat: Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 21.01.2016 r. 
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Prowadzące: Aneta Żurek, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy klas, nauczyciele specjaliści wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 20.01.2016 r.

Temat: Rola pedagoga i psychologa w szkole – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 25.01.2016 r. 
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Prowadzące: Elżbieta Doroszuk, Urszula Mielczarek, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.01.2016 r.

Temat: Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 25.01.2016 r. 
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Prowadzące: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.01.2016 r.

marzec 2016 r.

Temat: Wspieranie nauczycieli przedmiotów artystycznych w planowaniu pracy dydaktycznej
Miejsce: Platforma MOODLE
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych i kształcenia zdalnego w nauczaniu przedmiotów zawodowych
Miejsce: Platforma MOODLE
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia


WIDEOKONFERENCJE - formy nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

styczeń 2016 r.

Temat: Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki
Data: 12.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.30 – 14.15
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.01.2016 r. do godz. 12.30

Temat: Wielojęzyczność w praktyce
Data: 12.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadzące: Ewelina Makowska, Dorota Liberda, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.01.2016 r. do godz. 14.00

Temat: Praca z tekstami kultury na zajęciach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 14.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 14.01.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Efektywność nauczania w szkołach podstawowych – raport z wyników badań
Data: 15.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Jak pracować z rodzicami nad wymaganiami państwa wobec szkoły
Data: 19.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.01.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Neurodydaktyka – co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się dziecka
Data: 19.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 19.01.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Ochrona danych osobowych w szkole/placówce
Data: 21.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.01.2016 r. do godz. 14.30

Temat: CLIL in teaching primary school pupils
Data: 22.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: wideokonferencja odwołana – przepraszamy

Temat: Jak wykorzystać podstawę programową na II i III etapie edukacyjnym do celów orientacji zawodowej?
Data: 25.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele II, III etapu edukacyjnego, doradcy zawodowi, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 25.01.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Zabawy i ćwiczenia rozwijające gotowość szkolną dziecka
Data: 26.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 26.01.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wyrównywaniem szans edukacyjnych
Data: 28.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 28.01.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych w przedszkolu i szkole podstawowej
Data: 28.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Marta Lipska , Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego edukacji przedszkolnej i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.01.2016 r. do godz. 14.30

luty 2016 r.

Temat: Kształtowanie kompetencji społecznych w szkole/placówce
Data: 3.02.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Anna Dąbrowska, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.02.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Jadłospis ucznia – rola szkoły w promowaniu zdrowego żywienia
Data: 4.02.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.02.2016 r. do godz. 13.00

Temat: „Święta matematyka” w przyrodzie
Data: 5.02.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.02.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Ferie zimowe bezpieczne i zdrowe!
Data: 9.02.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.02.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Data: 9.02.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Marta Lipska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2016 r. do godz. 14.30


KONFERENCJE - formy nieodpłatne


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

styczeń 2016 r.

Tytuł: Matura z języka polskiego – bez tajemnic
Termin: 12.01.2016 r. 13.30 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzący: OKE w Jaworznie, Alicja Małasiewicz, SOD w Częstochowie, Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2016 r.

Tytuł: Skuteczny nauczyciel wychowawca w pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
Termin: 18.01.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 17.01.2016 r.

luty 2016 r.

Tytuł: Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego
Termin: 3.02.2016 r. 10.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzący: Sylwia Kurcab, Aneta Żurek, Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i gimnazjów, doradcy zawodowi, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele gimnazjów, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 2.02.2016 r.

Tytuł: Nowatorskie metody rozwijania kompetencji czytelniczych i promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych (konferencja i warsztaty)
Termin: 8.02.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum” oraz sale 231, 236, 201
Prowadzące: Urszula Mielczarek, Agata Arkabus, Anna Hiller, Marta Małek, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, szkół specjalnych, placówek oświatowych, rodzice
Karty zgłoszenia: do 7.02.2016 r.

Tytuł: Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu
Termin: 9.02.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Prowadzące: Aneta Żurek, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 8.02.2016 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


styczeń 2016 r.

Tytuł: Wymagania państwa wobec szkoły
Termin: 12.01.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie usług Google w pracy z uczniem zdolnym na zajęciach z przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Termin: 14.01.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialni: Aleksandra Krawczyk, Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 13.01.2016 r.

Tytuł: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację debat oksfordzkich
Termin: 18.01.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.01.2016 r.

Temat: Kontrola zarządcza w szkole/placówce
Data: 19.01.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.30 – 15.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialni: Grażyna Bochenkiewicz, Paweł Klekot, Renata Lipniewska
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 18.01.2016 r.

Tytuł: Wartości edukacyjne zawarte w wymaganiach państwa wobec szkół
Termin: 26.01.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie aplikacji internetowych Google w edukacji matematycznej – praca w chmurze
Termin: 29.01.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.01.2016 r.

luty 2016 r.

Tytuł: Dostosowanie programu wychowawczego szkoły i  programu profilaktyki do nowych przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Termin: 4.02.2016 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.02.2016 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


styczeń 2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie e-podręcznika w pracy nauczyciela, ucznia i rodzica
Termin: 5.01.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 4.01.2016 r.

Tytuł: Edukacja ruchowa w klasach I-III. Motywowanie uczniów do aktywności fizycznej
Termin: 11.01.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 10.01.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie e-podręcznika w pracy nauczyciela, ucznia i rodzica
Termin: 12.01.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VI
Karty zgłoszenia: do 11.01.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie urządzeń mobilnych na lekcji religii
Termin: 13.01.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialni: Iwona Karlak, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.01.2016 r.

Tytuł: Efektywne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Termin: 19.01.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 18.01.2016 r.

Tytuł: Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu – działania szkoły i nauczycieli na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Termin: 20.01.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 19.01.2016 r.

Tytuł: Chanson en cours de FLE
Termin: 27.01.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.01.2016 r.

luty 2016 r.

Tytuł: Doskonalenie sprawności językowych ucznia z trudnościami w uczeniu się
Termin: 2.02.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Agnieszka Pyziak AJD w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 1.02.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie e-podręcznika w pracy nauczyciela, ucznia i rodzica
Termin: 3.02.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2016 r.

Tytuł: Praca z tekstami kultury na zajęciach historii i wiedzy o społeczeństwie
Termin: 4.02.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Sylwia Kurcab, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.02.2016 r.

Tytuł: Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie a jakość pracy szkoły
Termin: 5.02.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów powiatu myszkowskiego
Karty zgłoszenia: do 4.02.2016 r.

Tytuł: Zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy z uczniami na zajęciach z języka obcego
Termin: 5.02.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 4.02.2016 r.

Tytuł: Jak wykorzystać portale społecznościowe do pracy z uczniem?
Termin: 8.02.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.02.2016 r.

Tytuł: Planowanie innowacyjnych zajęć z matematyki z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
Termin: 10.02.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2016 r.

Tytuł: Apprendre à enseigner avec TV5MONDE
Termin: 16.02.2016 r. 11.00 – 13.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Barbara Kosta, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.02.2016 r.

Tytuł: Prowadzenie zajęć w szkole zawodowej z wykorzystaniem metod KNO
Termin: 17.02.2016 r. 9.00 – 12.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2016 r.


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


styczeń 2016r.

Tytuł: Z GeoGebrą do egzaminów – matura z matematyki
Termin rozpoczęcia: 8.01.2016 r. 15.30-17.00
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 7.01.2016 r.


SEMINARIA ONLINE (WEBINARIA) - forma nieodpłatna


luty 2016r.

Tytuł: Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych
Termin rozpoczęcia: 11.02.2016 r. 15.30-16.15
Odpowiedzialni: Elżbieta Straszak, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.02.2016 r.


KURSY E-LEARNINGOWE - forma nieodpłatna


styczeń 2016r.

Tytuł: CLIL w organizacji zajęć dydaktycznych
Termin: od 7.01.2016 r. – do 28.01.2016 r. (3 tygodnie)
Odpowiedzialna: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele ze znajomością języka niemieckiego
Karty zgłoszenia: do 6.01.2016 r.

Tytuł: MultiArt Projekt – działania artystyczne w edukacji dziecka
Termin: od 25.01.2016 r. – do 8.02.2016 r. (2 tygodnie)
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 24.01.2016 r.

luty 2016r.

Temat: BHP w szkole/placówce edycja III
Data: 04.02.2016 r. – 25.02.2016 r. (3 tygodnie)
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 03.02.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w kształceniu zawodowym – przygotowanie kursu online
Termin: od 11.02.2016 r. – do 17.03.2016 r. (6 tygodnie)
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 10.02.2016 r.


KONKURSY - forma nieodpłatna


styczeń 2016r.

Tytuł: In der Märchenwelt der Gebrüder Grimm
Termin: 29.01.2016 r.
Odpowiedzialna: Dorota Liberda
Grupa docelowa: uczniowie szkół gimnazjalnych województwa śląskiego

luty 2016r.

Tytuł: STOP cyberprzemocy (ogłoszenie konkursu)
Termin: 15.03.2016 r.
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Dorota Liberda, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego
Szczegóły pod adresem: https://old.womczest.edu.pl/new/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-stop-cyberprzemocy/


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

ROCZNE KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – forma odpłatna

Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek jest procesem trwającym w ciągu całego roku szkolnego. Pomaga placówce w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji
-nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji tych zadań. Obejmuje:

 • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
 • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
 • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
 • podsumowanie efektów zrealizowanego rocznego planu wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb szkoły/placówki:

 • PAKIET MINIMUM– jest przeznaczony dla małych szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1000 zł (brutto).
 • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1500 zł (brutto).
 • PAKIET PREMIUM– jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek. Cena 2500 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – formy nieodpłatne

Sieci skupiają nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół/placówek. Są to roczne lub dłuższe formy współpracy i samokształcenia, realizowane online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz w trakcie 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają możliwość:

 • wymiany doświadczeń,
 • analizy przykładów dobrej praktyki,
 • tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
 • poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności.

Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia).


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – formy odpłatne

Propozycje tematów znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, w tym kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej w dn. 10 listopada 2015 r., znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.