Oferta wspomagania szkół/placówek – maj/czerwiec 2015 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku


WIDEOKONFERENCJE - forma nieodpłatna


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które wypełniły kartę zgłoszenia.
Więcej informacji o wideokonferencjach znajduje się w zakładce Wideokonferencja na stronie womczest.edu.pl.

MAJ 2015 r.

Temat: Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym w szkole podstawowej
Data: 4.05.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele zajęć komputerowych, inni nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.05.2015 r. 14:30

Temat: Stop mowie nienawiści w szkole -wprowadzenie do zagadnienia
Data: 8.05.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 8.05.2015 r. 14:30

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w   edukacji
Data: 11.05.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.05.2015 r. 14:30

Temat: Skuteczny doradca edukacyjno-zawodowy w szkole
Data: 14.05.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole
Karty zgłoszenia: do 14.05.2015 r. 13:00

Temat: Zasady przygotowania próbnej ewakuacji placówki
Data: 19.05.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 19.05.2015 r. 14:30

Temat: Prawa ucznia w szkole. Czego nie może zabraknąć w statucie szkoły?
Data: 20.05.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 20.05.2015 r. 14:30

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne jako obszar wspomagania pracy nauczycieli (seminarium online)
Data: 25.05.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadzące: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 25.05.2015 r. 14:00

CZERWIEC 2015 r.

Temat: Jak ciekawie nauczać dzieci języka obcego
Data: 3.06.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Marta Lipska, Ewelina Makowska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.06.2015 r. 13:00

Temat: Bezpieczne wakacje
Data: 8.06.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 8.06.2015 r. 14:30

Temat: Jak uczyć bardziej efektywnie? Podnoszenie wyników egzaminów maturalnych z historii i WoS
Data: 12.06.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 12.06.2015 r. 15:30

Temat: Organizacja pracy świetlicy szkolnej dla sześciolatka
Data: 10.06.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30 – 15.15
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół podstawowych, wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele realizujący dodatkową godzinę w świetlicy szkolnej w ramach przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciele pierwszego etapu edukacyjnego
Karty zgłoszenia: do 10.06.2015 r. 13:30

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia pracy szkoły/placówki
Data: 11.06.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 11.06.2015 r. 13:00

Temat: Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty. Zmiany wchodzące w życie z dniem 1.09.2015 r.
Data: 12.06.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Małgorzata Tubielewicz, Elżbieta Straszak, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.06.2015 r. 13:00

Temat: Jak ciekawie nauczać młodzież języka obcego
Data: 15.06.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Marta Lipska, Dorota Liberda, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2015 r. 13:00

Temat: Debaty oksfordzkie sposobem na ciekawe przedstawienie tematyki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Data: 15.06.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 15.06.2015 r. 14:30


Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych - forma nieodpłatna


MAJ 2015 r.

Temat: Seminarium: Planowane zmiany w oświacie w zakresie podręczników i  materiałów edukacyjnych
Termin: 5.05.2015 r. godz. 15.00-17.00
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i  gimnazjów z terenu objętego doradztwem

Temat: Warsztaty: Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego
przez nauczycieli historii

Termin: 8.05.2015 r. godz. 15.00-17.00
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i gimnazjów z terenu objętego doradztwem

CZERWIEC 2015 r.

Temat: Warsztaty: Wykorzystanie e-podręcznika w nauczaniu historii i WoS
Termin: 12.06.2015 r. godz. 15.00-17.00
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii i WoS wszystkich typów szkół z terenu objętego doradztwem

Temat: Seminarium: Jak poprawić efektywność kształcenia?
Termin: 18.06.2015 r. godz. 15.00-16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
Prowadząca: Aneta Wojciechowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki z terenu objętego doradztwem


KONFERENCJE - forma nieodpłatna


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

MAJ 2015 r.

Tytuł: VII FORUM EDUKACJI TWÓRCZEJ Artystą być… z paletą barw i dźwięków
Termin: 13.05.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s.231, 236, 237, 244
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 12.05.2015 r.

Tytuł: Akademia Wychowawcy. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
Termin: 20.05.2015 r. 13:30 – 16:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialne: Elżbieta Doroszuk, Urszula Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 19.05.2015 r.

Tytuł: Wspieranie rozwoju małego dziecka
Termin: 22.05.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 21.05.2015 r.

Tytuł: Młodszy o rok uczeń I i II etapu edukacyjnego – możliwości rozwojowe i potrzeby dziecka a metody pracy nauczyciela
Termin: 25.05.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialne: Aleksandra Klimza, Małgorzata Tubielewicz, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele I i II etapu edukacyjnego
Karty zgłoszenia: do 24.05.2015 r.

CZERWIEC 2015 r.

Tytuł: Wymagania państwa jako podstawa pracy nowoczesnej szkoły
Termin: 15.06.2015 r. 14:00 – 17:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i  członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Karty zgłoszenia: do 14.06.2015 r.

Tytuł: Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty. Analiza zmian wchodzących w życie z dniem 1.09.2015r.
Termin: 15.06.2015 r. 11:30 – 13:45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialni: Małgorzata Tubielewicz, Jadwiga Mielczarek, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz, Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.06.2015 r.


SEMINARIA - forma nieodpłatna


MAJ 2015 r.

Tytuł: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Zajęcia połączone z konsultacjami indywidualnymi
Termin: 8.05.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek starający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 8.05.2015 r.

Tytuł: Elementy wychowania coachingowego
Termin: 11.05.2015 r. 17:00 – 18:30
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele i rodzice uczniów gimnazjum
Karty zgłoszenia: do 11.05.2015 r.

Tytuł: Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej
Termin: 14.05.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i  przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 14.05.2015 r.

Tytuł: Znaczenie diety i aktywności ruchowej w zapobieganiu otyłości wśród dzieci i młodzieży
Termin: 14.05.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy
Karty zgłoszenia: do 14.05.2015 r.

Tytuł: Elementy wychowania coachingowego
Termin: 18.05.2015 r. 16:30 – 18:00
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele i rodzice uczniów szkoły podstawowej
Karty zgłoszenia: do 18.05.2015 r.

Tytuł: „Idźcie i nauczajcie” – o misjach na lekcji religii
Termin: 27.05.2015 r. 15:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Iwona Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.05.2015 r.

CZERWIEC 2015 r.

Tytuł: Sześciolatek w szkole – gotowość szkolna dziecka
Termin: 8.06.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Klimza
Grupa docelowa: nauczyciele I etapu edukacyjnego
Karty zgłoszenia: do 8.06.2015 r.

Tytuł: Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Termin: 8.06.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek starający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 8.06.2015 r.

Tytuł: Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Termin: 9.06.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek starający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 9.06.2015 r.

Tytuł: Dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości szkoły – zawody unikatowe
Termin: 11.06.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialny: Jerzy Trzos
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 11.06.2015 r.

Tytuł: Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Termin: 12.06.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 12.06.2015 r.

Tytuł: Seminarium popularnonaukowe: Świadomie o atomie
Termin: 15.06.2015 r. 12:00 – 13:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2015 r.

Tytuł: Wielokulturowość we współczesnej szkole
Termin: 16.06.2015 r. 11:00 – 12:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Elżbieta Straszak, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele i  uczniowie gimnazjum
Karty zgłoszenia: do 15.06.2015 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


MAJ 2015 r.

Tytuł: Tworzenie komiksów w programie ToonDoo i ich wykorzystanie w promowaniu edukacji
czytelniczej i medialnej

Termin: 6.05.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 6.05.2015 r.

Tytuł: Eliminowanie przejawów nierówności i dyskryminacji. Miejsce kampanii społecznych w szkole
Termin: 14.05.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 14.05.2015 r.

Tytuł: Wykorzystanie metod kształcenia na odległość (KNO) w szkole zawodowej
Termin: 14.05.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.05.2015 r.

Tytuł: Wspomaganie rozwoju ucznia metodą kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona
Termin: 18.05.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 18.05.2015 r.

Tytuł: Debata oksfordzka jako metoda pracy Samorządu Uczniowskiego
Termin: 28.05.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego, wychowawcy klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 28.05.2015 r.

Tytuł: Działania nauczyciela w zapobieganiu agresji w szkole
Termin: 28.05.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 28.05.2015 r.

CZERWIEC 2015 r.

Tytuł: Edukacja prawna w podstawie programowej. Praca ze scenariuszami zajęćWARSZTATY ODWOŁANE
Termin: 2.06.2015 r. 15:30 – 17:45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 2.06.2015 r.

Tytuł: Wykorzystanie e-podręcznika w nauczaniu WoS w gimnazjum
Termin: 3.06.2015 r. 15:30 – 17:45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialni: Tomasz Karoń, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele WoS w gimnazjum
Karty zgłoszenia: do 3.06.2015 r.

Tytuł: Rozprawka problemowa w szkole ponadgimnazjalnej
Termin: 10.06.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2015 r.

Tytuł: Edukacja czytelnicza w klasach IV–VI szkoły podstawowej
Termin: 11.06.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialne: Małgorzata Tubielewicz, Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.06.2015 r.

Tytuł: Rozprawka problemowa w szkole ponadgimnazjalnej
Termin: 11.06.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 11.06.2015 r.

Tytuł: Dziecko, uczeń z zaburzonym zachowaniem w szkole – budowanie strategii pracy
Termin: 17.06.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 17.06.2015 r.


WARSZTATY - forma odpłatna


MAJ/CZERWIEC 2015 r.

Tytuł: Dyrektor jako organizator BHP w szkole. Spotkanie z ekspertem – specjalistą ds. BHP
Termin: 3.06.2015 r. 11:30–13:45
Miejsce: RODN „WOM”, s.236
Odpowiedzialna: dr Ewa Szałkowska – ekspert ds. BHP
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
Koszt: 40 zł/os.
Karty zgłoszenia: do 2.06.2015 r.

CZERWIEC/LIPIEC 2015 r.

Tytuł: Letnia Akademia Umiejętności Rodzicielskich
Termin: od 28.06.2015 r. godz. 18:00 do 3.07.2015 r. godz. 14:00 15:00 – 18:00
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: rodzice, dzieci i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Koszt: 480 zł/os.
więcej informacji na stronie internetowej w zakładce Aktualności
Karty zgłoszenia: do 27.06.2015 r.


KONKURSY - forma nieodpłatna


Tytuł: Konkurs filmowy „Rodzina w kadrze”
Termin przyjmowania prac: do 4.05.2015 r.
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Tytuł: Ogłoszenie wyników konkursów o Janie Pawle II dla młodzieży pt. „Jan Paweł II wzorem dla młodzieży” i dla dzieci pt. „Jan Paweł II w Częstochowie” oraz uroczyste rozdanie nagród
Termin: 20.05.2015 r. 10:00–11:30
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie – uczestnicy konkursu

Tytuł: Regionalny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów gimnazjum
Termin: 26.05.2015 r. 8:00–15:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie gimnazjów

Tytuł: Podsumowanie Międzypowiatowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Wiosna, wiosna, ach to ty…”. VII edycja połączona z warsztatami tematycznymi
Termin: 10.06.2015 r. 12:00 – 14:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab, Muzeum Częstochowskie
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie gimnazjum
Karty zgłoszenia: do 9.06.2015 r.

Tytuł: Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Miejsca w Polsce, które warto odwiedzić” połączone z warsztatami tematycznymi
Termin: 17.06.2015 r. 11:00 – 13:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie I i II etapu edukacyjnego
Karty zgłoszenia: do 16.06.2015 r.


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkole/placówce oświatowej

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia Rady pedagogiczne na stronie womczest.edu.pl. Szkolenia są odpłatne.

Propozycje tematów znajdują się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Aktualności » Aktualności dla kadry kierowniczej » Rady pedagogiczne). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.


Kursy doskonalące

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy doskonalące.

Kurs doskonalący organizujemy w przypadku zgłoszenia się 10 – 15 osób.

Kursy doskonalące są odpłatne.

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy doskonalące).


Kursy kwalifikacyjne

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy kwalifikacyjne.

Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy kwalifikacyjne).


Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i kadry oświatowej

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 8.00 – 15.00,

wtorek: godz. 9.00 – 16.00

Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie womczest.edu.pl w zakładce Konsultanci.

Ponadto nauczyciele bibliotekarze PBP RODN “WOM” w Częstochowie oferują współpracę z nauczycielami gimnazjów w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Kontakt: Katarzyna Kucharzewska, kucharzewska@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 107.

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych*:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.

* Formy odpłatne są wyraźnie oznaczone w niniejszej ofercie poprzez podanie ceny w PLN.


Przykłady dobrej praktyki

RODN „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrej praktyki za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów. Baza przykładów dobrej praktyki oraz zasady publikacji znajdują się na stronie womczest.edu.pl – Przykłady dobrej praktyki.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, a także doświadczeniem ze zrealizowanych w szkole/placówce działań i przesyłanie do nas materiałów do publikacji.