Oferta wspomagania szkół/placówek – listopad/grudzień 2016 r.

Aktualna oferta szkoleniowa – wersja do druku


PIERWSZE STACJONARNE SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA


Temat: Od kreatywnego myślenia do programowania
Prowadzący: Tomasz Karoń, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, w tym biorący udział w pilotażu wprowadzenia programowania w szkołach
Data: 3.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Karty zgłoszenia: do 1.11.2016 r.

Temat: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” inspiracją do rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży
Prowadzące: Olimpia Zielińska, Małgorzata Goinda, Anna Bidzińska-Kristof
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze powiatu lublinieckiego
Data: 14.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 14.15
Karty zgłoszenia: do 12.11.2016 r.

Temat: Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej  i medialnej
Prowadzące: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Data: 1.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.30
Karty zgłoszenia: do 29.11.2016 r.


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK - formy nieodpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek,
Poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na listopad – grudzień 2016 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

listopad 2016 r.

Temat: Od kreatywnego myślenia do programowania (1. stacjonarne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia)
Data: 3.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Prowadzący: Tomasz Karoń, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 1.11.2016 r.

Temat: Mamy algorytm na Twój problem! (wideokonferencja)
Data: 8.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzący: Tomasz Karoń, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.11.2016 r.

Temat: Wdrażanie kształcenia na odległość do praktyki szkoły zawodowej (wideokonferencja)
Data: 10.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 8.11.2016 r.

Temat: Każdy problem ma swój algorytm (warsztaty)
Data: 16.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Prowadzący: Tomasz Karoń, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 14.11.2016 r.

Temat: Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej (warsztaty)
Data: 22.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 20.11.2016 r.

Temat: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu (warsztaty)
Data: 23.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00 – 13.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 21.11.2016 r.

Temat: Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych – metoda WebQuest (webinarium)
Data: 24.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 22.11.2016 r.

grudzień 2016 r.

Temat: Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z realizacją nadzoru pedagogicznego (warsztaty)
Data: 7.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.12.2016 r.

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w doskonaleniu pracy szkoły zawodowej (wideokonferencja)
Data: 8.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzący: Marek Żyłka, Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 6.12.2016 r.

Temat: Kreatywność w programowaniu (konferencja)
Data: 14.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 14.45
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzący: Tomasz Karoń, Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Katarzyna Michalak, Kuratorium Oświaty w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.12.2016 r.

Temat: Dostosowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych do potrzeb rynku pracy (warsztaty)
Data: 21.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 19.12.2016 r.


WIDEOKONFERENCJE - formy nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

listopad 2016 r.

Temat: Mamy algorytm na Twój problem!
Data: 8.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzący: Tomasz Karoń, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.11.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju
Data: 8.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.11.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Wdrażanie kształcenia na odległość do praktyki szkoły zawodowej
Data: 10.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 10.11.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Nowelizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego – zmiany w prawie oświatowym
Data: 15.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 15.11.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Data: 16.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego
Karty zgłoszenia: do 16.11.2016 r. do godz. 14.00

Temat: Bald kommt die Weihnachtszeit! – Ideen für den DaF-Unterricht
Data: 22.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.45 – 16.30
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.11.2016 r. do godz. 14.45

Temat: Wielojęzyczne święta  – pomysły na lekcje
Data: 29.11.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadzące: Ewelina Makowska, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.11.2016 r. do godz. 14.00

grudzień 2016 r.

Temat: Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w klasie ogólnodostępnej
Data: 1.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele współorganizujący proces edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Karty zgłoszenia: do 1.12.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Interpretacja malarstwa historycznego
Data: 7.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.12.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w doskonaleniu pracy szkoły zawodowej
Data: 8.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzący: Marek Żyłka, Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Czytelnictwo wśród nastolatków. Spojrzenie na wyniki egzaminów zewnętrznych i wnioski z badań edukacyjnych
Data: 8.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.15 – 16.00
Prowadząca: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego różnych typów szkół, nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 8.12.2016 r. do godz. 14.15

Temat: Enseigner des disciplines scolaires en classe de FLE
Data: 9.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.00 – 16.45
Prowadzące: Barbara Kosta, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.12.2016 r. do godz. 15.00

Temat: 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Data: 12.12.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.12.2016 r. do godz. 14.30


KONFERENCJE - formy nieodpłatne


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

listopad 2016 r.

Tytuł: Akademia Wychowawcy. Pozytywna komunikacja z rodzicami i uczniami podstawą wychowania integralnego i kształtowania postaw prospołecznych
Termin: 15.11.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas  wszystkich typów szkół/placówek pedagodzy, psycholodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 13.11.2016 r.

Tytuł: Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki
Termin: 22.11.2016 r. 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Sylwia Kurcab, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 20.11.2016 r.

Tytuł: Forum Młodych. Rodzina to drużyna
Termin: 28.11.2016 r. 12.00 – 13.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, opiekunowie Samorządów Uczniowskich wraz z grupą młodzieży (4 – 6 osób)
Karty zgłoszenia: do 26.11.2016 r.

Tytuł: Rody i ich rola w aktywizowaniu społeczności lokalnej w przeszłości
Termin: 30.11.2016 r. 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Sylwia Kurcab, Jarosław Durka, Paweł Klekot
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 28.11.2016 r.

grudzień 2016 r.

Tytuł: Kreatywność w programowaniu
Termin: 14.12.2016 r. 12.00 – 14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Tomasz Karoń, Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Katarzyna Michalak, Kuratorium Oświaty w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.12.2016 r.

Tytuł: Stan wojenny w Myszkowie i okolicach
Termin: 14.12.2016 r. 16.00 – 19.00
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Myszkowie
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.12.2016 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


listopad 2016 r.

Tytuł: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
Termin: 14.11.2016 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.11.2016 r.

Tytuł: Debata jako forma pracy z uczniem zdolnym
Termin: 14.11.2016 r. 10.00 – 12.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół gimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2016 r.

Tytuł: Zasady postępowania na wypadek zagrożenia o charakterze terrorystycznym na terenie szkoły/placówki oświatowej
Termin: 16.11.2016 r. 14.00 – 15.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiedzialni: Grażyna Bochenkiewicz, asp. Marcin Machnik Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego
Karty zgłoszenia: do 14.11.2016 r.

Tytuł: Zasady postępowania na wypadek zagrożenia o charakterze terrorystycznym na terenie szkoły/placówki oświatowej
Termin: 17.11.2016 r. 14.00 – 15.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiedzialni: Grażyna Bochenkiewicz, asp. Marcin Machnik Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek z powiatów: kłobuckiego i lublinieckiego
Karty zgłoszenia: do 15.11.2016 r.

Tytuł: Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Termin: 22.11.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.11.2016 r.

grudzień 2016 r.

Tytuł: Budowanie świadomości historii lokalnej w oparciu o miejscowe zabytki
Termin: 1.12.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 29.11.2016 r.

Tytuł: Wychowanie integralne. Kierunki działań rekomendowane przez MEN
Termin: 5.12.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.12.2016 r.

Tytuł: Diagnoza źródłem wiedzy o uczniu i szkole
Termin: 13.12.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk

Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.12.2016 r.

Tytuł: Przyroda i przedmioty przyrodnicze – realizacja zajęć poza szkołą
Termin: 15.12.2016 r. 15.30 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.12.2016 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


listopad 2016 r.

Tytuł: Debaty oksfordzkie sztuką prowadzenia dyskusji
Termin: 9.11.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.11.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela – efektywne sposoby prezentacji danych (część 1)
Termin: 9.11.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.11.2016 r.

Tytuł: Teatrzyk kamishibai – rozwijanie kompetencji czytelniczych u najmłodszych
Termin: 14.11.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 12.11.2016 r.

Tytuł: Dziedzictwo kulturowe w nauczaniu szkolnym
Termin: 15.11.2016 r. 15.30 – 18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialni: Grażyna Bochenkiewicz, Katarzyna Zarzycka, Barbara Łepkowska Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Fundacja Plenerownia
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.11.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela – efektywne sposoby prezentacji danych (część 1)
Termin: 15.11.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.11.2016 r.

Tytuł: Praktyczne wykorzystanie upcyclingu podczas zajęć z uczniami
Termin: 16.11.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Aleksandra Krawczyk, Iwona Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 14.11.2016 r.

Tytuł: Każdy problem ma swój algorytm
Termin: 16.11.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialni: Tomasz Karoń, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 14.11.2016 r.

Tytuł: Jak rozwiązywać zadania tekstowe z matematyki
Termin: 17.11.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 15.11.2016 r.

Tytuł: Opracowanie indywidualnego programu zajęć terapeutycznych. Dokumentacja i warsztat pracy terapeuty
Termin: 17.11.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi szkolni, wychowawcy klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 15.11.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela – krzyżówki i quizy (część 2)
Termin: 17.11.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 15.11.2016 r.

Tytuł: Tablica interaktywna na zajęciach języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
Termin: 18.11.2016 r. 16.00 – 17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i szkół podstawowych klas I-III
Karty zgłoszenia: do 16.11.2016 r.

Tytuł: Eksperymenty i uczniowskie projekty przyrodnicze
Termin: 21.11.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.11.2016 r.

Tytuł: Interaktywne zasoby dydaktyczne w procesie uczenia się/nauczania ucznia ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi
Termin: 21.11.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialne: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 19.11.2016 r.

Tytuł: Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji międzykulturowych i antydyskryminacyjnych
Termin: 21.11.2016 r. 15.30 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialne: Izabela Bajor, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 19.11.2016 r.

Tytuł: Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej
Termin: 22.11.2016 r. 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialny: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 20.11.2016 r.

Tytuł: Przepis na robienie map mentalnych. Metody aktywizujące i motywujące w nauczaniu
Termin: 22.11.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 20.11.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela – krzyżówki i quizy (część 2)
Termin: 22.11.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 20.11.2016 r.

Tytuł: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu
Termin: 23.11.2016 r. 10.00 – 13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek, przedstawiciele JST
Brak wolnych miejsc

Tytuł: Ucz nowocześnie i wykorzystuj LearningApps
Termin: 23.11.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialni: Iwona Karlak, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.11.2016 r.

Tytuł: Konstruowanie programu zajęć  rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych
Termin: 23.11.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.11.2016 r.

Tytuł: Gra miejska i jej rola we współczesnej edukacji (patroni ulic, nasze podwórka)
Termin: 23.11.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.11.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela – bezpłatne oprogramowanie (część 3)
Termin: 24.11.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.11.2016 r.

Tytuł: Edukacja matematyczna w przedszkolu  – wykorzystanie elementów pedagogiki M. Montessori
Termin: 25.11.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 23.11.2016 r.

Tytuł: Metody rozwijające sprawność mówienia na zajęciach języka niemieckiego
Termin: 25.11.2016 r. 15.30 – 18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Dorota Liberda, Elżbieta Hejnowicz, Goethe-Institut
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.11.2016 r.

Tytuł: Comment préparer ses élèves aux examens DELF Prim et DELF Junior (A1.1, A1 et A2)
Termin: 28.11.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.11.2016 r.

Tytuł: Warsztaty profilaktyczne – przeciwdziałanie przemocy
Termin: 29.11.2016 r. 9.00 – 13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek z uczniami
Karty zgłoszenia: do 27.11.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela – bezpłatne oprogramowanie (część 3)
Termin: 29.11.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 27.11.2016 r.

grudzień 2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie aplikacji Kahootna lekcjach matematyki
Termin: 1.12.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.11.2016 r.

Tytuł: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela przedszkola
Termin: 2.12.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 30.11.2016 r.

Tytuł: Grywalizacja w bibliotece
Termin: 5.12.2016 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, 238
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2016 r.

Tytuł: Rywalizacja czy współpraca – jak motywować dzieci do aktywności ruchowej
Termin: 5.12.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 3.12.2016 r.

Tytuł: Magia Świąt Bożego Narodzenia w świetlicy szkolnej
Termin: 5.12.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiedzialne: Urszula Mielczarek, Beata Wilk  wychowawca SOSW w Lublińcu
Grupa docelowa: nauczyciele wychowawcy świetlic szkolnych

UWAGA! Uczestnicy proszeni są o przyniesienie koronek, wstążek i słoiczki
Karty zgłoszenia: do 3.12.2016 r.

Tytuł: Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z realizacją nadzoru pedagogicznego
Termin: 7.12.2016 r. 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialny: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.12.2016 r.

Tytuł: Warsztatowe forum spotkań ze sztuką. Ozdoby świąteczne
Termin: 8.12.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 6.12.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne – narzędzia usprawniające organizację pracy (część 4)
Termin: 8.12.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.12.2016 r.

Tytuł: Interaktywne zasoby dydaktyczne w procesie uczenia się/nauczania ucznia ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi
Termin: 12.12.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialne: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 10.12.2016 r.

Tytuł: Mediacje rówieśnicze
Termin: 13.12.2016 r. 14.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak, dr Grzegorz Frączek Uniwersytet Śląski
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 11.12.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne – narzędzia usprawniające organizację pracy (część 4)
Termin: 13.12.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 11.12.2016 r.

Tytuł: Jak wykorzystać obraz na lekcji religii
Termin: 14.12.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.12.2016 r.

Tytuł: Jak urozmaicić lekcje języka obcego
Termin: 16.12.2016 r. 16.00 – 17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.12.2016 r.

Tytuł: Dostosowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych do potrzeb rynku pracy
Termin: 21.12.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 19.12.2016 r.


WEBINARIA - forma nieodpłatna


listopad 2016 r.

Tytuł: Comment préparer ses élèves aux examens DELF et DALF?
Termin: 4.11.2016 r. 15.30 – 16.15
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.11.2016 r.

Tytuł: Nowoczesny warsztat nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Termin: 14.11.2016 r. 15.30 – 16.15
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.11.2016 r.

Tytuł: Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych – metoda WebQuest
Termin: 24.11.2016 r. 15.30 – 16.15
Odpowiedzialni: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 22.11.2016 r.

grudzień 2016 r.

Tytuł: Bezpieczny uczeń w szkole i poza szkołą
Termin: 12.12.2016 r. 14.00 – 14.45
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 10.12.2016 r.


SZKOLENIA B-LEARNINGOWE - forma nieodpłatna


grudzień 2016 r.

Tytuł: Rozwijanie sprawności słuchania i czytania w języku angielskim. Szkolenie prowadzone w języku angielskim
Termin: 2.12.2016 r. 16.00 – 17.30 (warsztaty stacjonarne),  2-9.12.2016 r. (szkolenie online)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia do 30.11.2016 r.


KONKURSY - forma nieodpłatna


listopad 2016 r.

Tytuł: II Powiatowy Konkurs Plastyczny. Przyroda na liściu malowana (konkurs połączony z warsztatami)
Termin: 9.11.2016 r. 11.00 – 13.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, 237
Odpowiedzialni: Sylwia Kurcab, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, uczniowie szkół podstawowych

Tytuł: XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego 2016 – eliminacje regionalne
Termin: 15.11.2016 r. 10.00 – 13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiedzialni: Sylwia Kurcab, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

grudzień 2016 r.

Tytuł: II Powiatowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza
Termin: 15.12.2016 r. 10.00 – 13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiedzialni: Sylwia Kurcab, Szkoła Podstawowa nr 14 w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych
więcej informacji na stronie [kliknij]


KONSULTACJE ZESPOŁOWE - forma nieodpłatna


listopad 2016 r.

Tytuł: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów z niepełnosprawnością w tym z autyzmem, zespołem Aspergera
Termin: 28.11.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialne: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów z niepełnosprawnością
Karty zgłoszenia do 26.11.2016 r.


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola jest procesem trwającym w ciągu roku szkolnego (od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanego problemu). Pomaga placówce w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) – nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji tych zadań. Obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego rocznego planu wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Są to roczne formy, realizowane online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz podczas 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – formy odpłatne

Propozycje tematów znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, w tym kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej w dn. 10 listopada 2015 r., znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.