Przetwarzanie danych osobowych w ramach bezpłatnego dostępu do WiFi na terenie RODN „WOM” w Częstochowie

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Państwu bezpiecznego dostępu do sieci internet poprzez sieć bezprzewodową Ośrodka.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

  • datę, czas połączenia urządzenia (komputera, smartfona lub tabletu);
  • informacje techniczne identyfikujące urządzenie;
  • adresy miejsc odwiedzanych przez Państwa w Internecie i ruch wykonany w trakcie korzystania z łącza Ośrodka.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe używane są jedynie do realizowania usługi wymienionej powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione przez administratora danych, które zarządzają siecią komputerową Ośrodka.

Na podstawie przepisów prawa i w uzasadnionych prawem wypadkach dane osobowe mogą zostać przekazane:

  • dostawcy łącza internetowego dla Ośrodka;
  • Policji, Prokuraturze oraz każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które zobowiązują nas do udostępnienia danych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe w wymienionym wyżej zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, jakim jest zapewnienie dostępu do internetu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane zapisane w logach systemów komputerowych zapewniających łączność przechowywane będą przez 1 rok od skorzystania z dostępu do Internetu, a także upływu terminu zakończenia dochodzenia roszczeń.