XIX edycja Śląskiego Konkursu Matematycznego

Zachęcamy do udziału w XIX edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych, a w wyjątkowych wypadkach uczniowie szkół podstawowych.

W bieżącym roku szkolnym konkurs odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia „WOM” w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 126/130 w dniu 27.01.2022 r. o godz.10.00.
Na stronie http://www.skm.katowice.pl/zglosszkole uruchomiony został system zgłoszenia szkoły do konkursu.

Przypominamy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) warunkiem koniecznym przystąpienia przez ucznia do konkursu będzie podpisanie klauzuli informacyjnej (przez uczestnika konkursu oraz w przypadku kiedy nie jest on pełnoletni również przez jego prawnego opiekuna). Klauzula do pobrania na stronie: http://skm.katowice.pl/dokumenty

Uwaga. Szkołę i uczniów będzie można zgłosić najpóźniej do 23.01.2022 r. godz.23:59.
Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Perczak, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 wew. 239, e-mail: perczak@womczest.edu.pl