Szkolenia online – oferta 18.03.2020-31.03.2020 (archiwum)

Szanowni Państwo,

Zaktualizowana została oferta edukacyjna online, przygotowana przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie. Zachęcamy Państwa do korzystania z poniższych szkoleń.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE

prowadzonych w okresie 18.03.2020 r. – 31.03.2020 r.

lp.

termin,

forma szkolenia

temat szkolenia

grupa docelowa

nauczyciel-konsultant prowadzący

szkolenie online

1.

18.03. 2020 r.

12.00-14.15

webinarium

Co zamknąć w sejfie escape rooma?

nauczyciele wszystkich typów szkół

Elżbieta Straszak

2.

19.03.2020 r.

9.00-10.30

wideokonferencja

Jak w sposób twórczy pracować z lekturą. Czytanie wrażeniowe w edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

3.

19.03.2019 r.

11.00-12.30

webinarium

Exploiter des documents authentiques en classe de FLE

nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół

Barbara Kosta

4.

19.03.2020 r.

13.00-14.30

webinarium

Kreatywny nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół

Elżbieta Straszak

5.

19.03.2020 r.

15.00-15.45

wideokonferencja

Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w pracy nauczyciela języka francuskiego

nauczyciele języka francuskiego szkół ponadpodstawowych

Ewelina Makowska

6.

20.03.2020 r.

10.00-11.30

warsztaty online

Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych

nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół

Aleksandra Krawczyk

7.

23.03.2020 r.

11.00-12.30

wideokonferencja

Sztuka jako przestrzeń eksploracji oraz sposób wyrażania treści, uczuć i emocji

nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół

Sylwia Kurcab

8.

24.03.2020 r.

10.00-10.45

wideokonferencja

Praca zdalna z uczniem na lekcji języka niemieckiego
– techniki skutecznego powtarzania online

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół/placówek

Dorota Liberda

9.

24.03.2020 r.

11.30-12.15

wideokonferencja

Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych do zdalnego nauczania języka niemieckiego

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół/placówek

Dorota Liberda

10.

24.03.2020 r.

13.00-13.45

wideokonferencja

brak wolnych miejsc

Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – zasoby i metodyka pracy

nauczyciele wszystkich typów szkół

Eugeniusz Romański

11.

24.03.2020 r.

15.00-15.45

wideokonferencja

Wielojęzyczność
– prima aprilis w różnych krajach

nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Ewelina Makowska

12.

25.03.2020 r.

10.00-11.30

wideokonferencja

brak wolnych miejsc

Narzędzia do edukacji zdalnej

nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół

Aleksandra Krawczyk

13.

25.03.2020 r.

12.00-13.30

wideokonferencja

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Budowanie postaw patriotycznych wśród uczniów

nauczyciele wszystkich typów szkół

Elżbieta Straszak

14.

26.03.2020 r.

10.00-11.30

wideokonferencja

brak wolnych miejsc

Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu

nauczyciele wychowania przedszkolnego

Jadwiga Mielczarek

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

15.

26.03.2020 r.

12.15-13.00

wideokonferencja

Diagnozowanie czy ocenianie? Wykorzystanie testów sprawności motorycznej
w procesie wychowania fizycznego

nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkóło

Katarzyna Wąsowicz

16.

26.03.2020 r.

13.45-14.30

wideokonferencja

G Suite dla Szkół i Moodle – platformy do nauki zdalnej

dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Marek Żyłka

17.

26.03.2020 r.

16.00-16.45

wideokonferencja

Grammaire et lexique en action

nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół

Barbara Kosta

18.

od 26.03.2020 r.
do 30.04.2020 r.

szkolenie e- learningowe na platformie moodle

BHP w szkole, placówce (edycja IX)

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Marek Żyłka

Elżbieta Straszak

Katarzyna Wąsowicz

19.

27.03.2020 r.

10.30-12.00

wideokonferencja

Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Teoria (co mówić?), technika (jak mówić?) oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych

nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Magdalena Sawicka,

Agnieszka Grudzińska

20.

30.03.2020 r.

12.00-13.30

webinarium

Jak uczyć dowodzenia na różnych poziomach edukacji matematycznej?

nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Agnieszka Perczak

21.

30.03.2020 r.

14.00-14.45

wideokonferencja

brak wolnych miejsc

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole

nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową

Aneta Żurek

22.

31.03.2020 r.

13.00-14.30

wideokonferencja

Retoryka w szkole
– jak skutecznie ćwiczyć wypowiedź ustną w szkole ponadpodstawowej

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Agnieszka Grudzińska

23.

31.03.2020 r.

15.30-17.00

webinarium

O nauczaniu matematyki
– trójmian kwadratowy najważniejszą funkcją w szkolnej matematyce

nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Agnieszka Perczak

 

W razie konieczności oferta będzie aktualizowana na bieżąco.

Uczestników szkoleń obowiązuje karta zgłoszenia dostępna pod adresem:
https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/

Instrukcja wypełnienia karty zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/ należy wybrać rodzaj formy doskonalenia np. „Wideokonferencja”, a następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia. Kartę należy wypełnić online i kliknąć „wyślij”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach online.