Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest liderem regionalnym programu edukacyjnego o zasięgu ogólnopolskim pod hasłem „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA. SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.”

Nad programem honorowy patronat objęli:
Minister Edukacji Narodowej oraz  Rzecznik Praw Dziecka.

Program realizowany jest przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w partnerstwie z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na podstawie porozumienia z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Głównym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.

Program realizowany jest od 15 marca  do 30 czerwca 2011 r. w gimnazjach, które złożyły aplikacje.

Uczestnikami programu są:

  1. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy, ul. Szkolna 44, 42-261 Starcza
  2. Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol
  3. Gimnazjum w Zespole Szkół w Libidzy, ul. Olszyńskiego 2, 42-125 Kamyk
  4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, 42-200 Kłobuck
  5. Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie, ul. Orkana 95/109, 42-200 Częstochowa.

Program z ramienia RODN „WOM” koordynują nauczyciele-konsultanci:
Grażyna Bochenkiewicz, Katarzyna Wąsowicz i Katarzyna Wilk.

Więcej informacji na stronie internetowej Gliwickiego Ośrodka Metodycznego.