Program „Przyjaciele Zippiego”


Program „Przyjaciele Zippiego”


Program „Przyjaciele Zippiego” To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-7 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych. Uczy dzieci, jak dobrze funkcjonować w grupie, nawiązywać przyjaźnie, radzić sobie z problemami i trudnościami.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć,
 • Jak słuchać uważnie,
 • Jak prosić o pomoc,
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
 • Jak radzić sobie z samotnością, odrzuceniem lub prześladowaniem,
 • Jak mówić przepraszam,
 • Jak rozwiązywać konflikty,
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią,
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji,
 • Jak pomagać innym.

Właścicielem programu jest Fundacja Partnership For Children z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W Polsce, w latach 2005-2009 był upowszechniany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (centralną placówkę doskonalenia nauczycieli, prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). Od 1 czerwca 2010 roku, na mocy podpisanej umowy licencyjnej, jedynym dysponentem programu „Przyjaciele Zippiego” w Polsce jest Centrum Pozytywnej Edukacji – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, o zasięgu ogólnokrajowym.

Program „Przyjaciele Zippiego” jest oferowany w całej Polsce przez sieć ośrodków doskonalenia nauczycieli, które podpisały umowę o współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji oraz reprezentujących te ośrodki trenerów, którzy zostali specjalnie przygotowani do dalszego upowszechniania programu. Pakiet materiałów do realizacji programu w przedszkolach i szkołach podstawowych wraz z pomocami dla dzieci, jest dostępny odpłatnie wyłącznie wraz ze szkoleniem dla nauczycieli.


Wszelkich informacji udziela:
Jadwiga Mielczarek – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie trener programu „Przyjaciele Zippiego”
tel. 34 360 60 04 wew.216, j.mielczarek@womczest.edu.pl