„e-Tutoring w wiejskiej szkole”


plakat szkolenia "e-Tutoring w wiejskiej szkole"etutoring.womczest.edu.pl


„e-Tutoring w wiejskiej szkole” – Podsumowanie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie realizował w latach 2012–2014 projekt systemowy pn. „e-Tutoring w wiejskiej szkole”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt ten skierowany był do czynnych zawodowo nauczycielek i nauczycieli pracujących w szkołach wiejskich na terenie województwa śląskiego.


ZAŁOŻENIA

Głównym jego celem było podniesienie umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informacyjnych i komunikacyjnych, efektywnego wykorzystywania platformy e-learningowej MOODLE i narzędzi społecznościowych (Web 2.0) w pracy dydaktycznej, jak również spopularyzowanie idei e-Tutoringu (gdzie „Tutor” oznacza mądrego nauczyciela, służącego radą i potrafiącego umiejętnie wyznaczyć uczniowi szlak poszukiwań a przedrostek „e” wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu) w realiach społeczeństwa informacyjnego.

Poprzez uczestnictwo w projekcie nauczyciele poznali nowe metody kształcenia poprzez zwiększenie umiejętności:
– efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie, a także zapoznania się z prawem autorskim i licencjami Creative Commons,
– wykorzystania platformy e-learningowej MOODLE w edukacji,
– tworzenia bloga i mikrobloga edukacyjnego,
– tworzenia szkolnego lub klasowego kanału YouTube,
– prowadzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi społecznościowych (Facebook).


KONFERENCJE

Każdy nauczyciel biorący udział w projekcie „e-Tutoring w wiejskiej szkole” zobowiązany był uczestniczyć w szkoleniu online (kursie e-learningowym), a także wykonać jedno zadanie z modułu merytorycznego spośród proponowanych: założyć własny kurs e-learningowy na platformie MOODLE / założyć szkolny/klasowy kanał w serwisie YouTube / stworzyć oficjalny profil klasy/szkoły/nauczyciela na portalu społecznościowym Facebook / założyć własny blog/mikroblog edukacyjny), a także wziąć udział w dwóch konferencjach: otwierającej i podsumowującej projekt.

I konferencja otwierająca dla grupy 144 nauczycielek i nauczycieli z terenów wiejskich województwa śląskiego odbyła się 12.11.2012 roku w Auli „Forum” Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Zaproszono na nią również przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa śląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Organizację konferencji poprzedziły wielomiesięczne przygotowania logistyczne, techniczne i merytoryczne, m.in. przeprowadzono kampanię reklamową w lokalnych stacjach radiowych, prasie, w Internecie oraz poprzez marketing bezpośredni.

Zarówno pierwsza jak i każda kolejna konferencja była podzielona na dwie części. Część wstępna, tzn. organizacyjna skupiała na sobie głównie zagadnienia związane z kwestią formalną oraz techniczną projektu. Przedstawiano na niej podstawowe założenia i cele projektu a także eksponowano organizację współfinansującą. Dodatkowo prezentowano również ciekawą aplikację webową Prezi. I konferencję otworzyła dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie Grażyna Kawecka-Karaś, a osobami prowadzącymi byli: koordynator projektu Ernest Pidzik oraz asystentka ds. postępu rzeczowego Katarzyna Wilk.

Druga część dydaktyczna (trwająca 90 minut) prowadzona była przez dydaktyków z firmy Vm.pl, którzy wygrali przetarg na szkolenie nauczycieli w projekcie „e-Tutoring w wiejskiej szkole”. Podczas I konferencji firmę tę reprezentowali: Jakub Aleksandrowicz, Waldemar Żygadło oraz Leszek Lewoc. W czasie szkolenia uczestnicy mogli poznać resztę składu trenerskiego poprzez videocasty z YouTube’a. Połączono się również poprzez system Vidcom z Bydgoszczą, gdzie obecny był Wojciech Hermanowski. Dzięki obecności trenerów uczestnicy mogli na bieżąco zadawać pytania oraz brać udział w dyskusji związanej z wyborem odpowiedniego modułu.


WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK

RODN „WOM” w Częstochowie wychodząc naprzeciw uczestnikom, udostępniał przez cały okres trwania szkoleń salę komputerową z dostępem do Internetu (na zasadzie „kawiarenki internetowej”) wszystkim tym, którzy z różnych względów nie dysponowali warunkami technicznymi koniecznymi do uczestnictwa w kursie e-learningowym. Ponadto wszyscy uczestnicy mieli zapewnione wsparcie merytoryczne w postaci synchronicznych konsultacji online (podobne do spotkań „na żywo”, ale z wykorzystaniem Internetu), których udzielali podczas kursu trenerzy prowadzący poszczególne moduły szkolenia.

W ramach szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych (np. samouczków, filmów instruktażowych) oraz podręcznika szkolenia, który zawiera kompendium wiedzy z zakresu tematycznego kursu. Dzięki tym materiałom oraz stałemu wsparciu trenerów prowadzących szkolenie w łatwy sposób nauczycielki i nauczyciele opanowali obsługę narzędzi nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zostali przeszkoleni do zastosowania ich podczas pracy z uczniami, którzy stali się wówczas pośrednimi odbiorcami.

Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenie zostali zaproszeni na jedną z pięciu otwartych konferencji podsumowujących projekt, na których otrzymali zaświadczenia oraz podręczniki szkolenia. Podczas tych konferencji trenerzy podsumowywali daną edycję, pokazując i omawiając najciekawsze i najlepsze zadania końcowe wypracowane przez uczestników szkolenia.


ZESPÓŁ

Zespół projektowy tworzyli:

mgr Ernest Pidzik – koordynator projektu;

mgr Liliana Kaźmierczak – asystentka projektu;

mgr Katarzyna Wilk – specjalistka od postępu rzeczowego;

mgr Agnieszka Marszał – główna księgowa;

inż. Robert Pachla – informatyk (2014)

mgr Michał Szulkin – informatyk (w latach 2012–2013)

„e-Tutoring w wiejskiej szkole” statystycznie

Edycja I 12.11.2012-17.12.2012
Liczba uczestników/uczestniczek rozpoczynjących szkolenie – 144
Liczba uczestników/uczestniczek kończących szkolenie – 137
Odsetek 95,1%

Edycja II 28.01.2013-04.03.2013
Liczba uczestników/uczestniczek rozpoczynjących szkolenie – 144
Liczba uczestników/uczestniczek kończących szkolenie – 138
Odsetek 95,8%

Edycja III 08.04.2013-15.05.2013
Liczba uczestników/uczestniczek rozpoczynjących szkolenie – 144
Liczba uczestników/uczestniczek kończących szkolenie – 133
Odsetek 92,3%

Edycja IV 28.10.2013-03.12.2013
Liczba uczestników/uczestniczek rozpoczynjących szkolenie – 129
Liczba uczestników/uczestniczek kończących szkolenie – 114
Odsetek 88,3%

Edycja V 10.03.2014-15.04.2014  
Liczba uczestników/uczestniczek rozpoczynjących szkolenie – 159
Liczba uczestników/uczestniczek kończących szkolenie – 154
Odsetek 96,8%

Łącznie w kursie „e-Tutoring w wiejskiej szkole” brało udział 720 nauczycieli i nauczycielek z terenów wiejskich województwa śląskiego, z czego 678 ukończyło szkolenie (94,2%). We wszystkich edycjach brały udział 662 kobiety oraz 58 mężczyzn, którzy reprezentowali 16 powiatów i 72 gminy.

Powiat Gminy
powiat będziński: Mierzęcice, Psary;
powiat bielski: Bestwina, Jasienica, Kozy, Porąbka, Wilamowice;
powiat cieszyński: Chybie, Hażlach, Istebna, Skoczów, Zebrzydowice;
powiat częstochowski: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza;
powiat gliwicki: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek;
powiat kłobucki: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka;
powiat lubliniecki: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Woźniki;
powiat mikołowski: Ornontowice;
powiat myszkowski: Koziegłowy, Niegowa, Poraj;
powiat pszczyński: Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec;
powiat raciborski: Kornowac, Krzanowice;
powiat rybnicki: Czerwionka-Leszczyny, Jejkowice;
powiat tarnogórski: Świerklaniec;
powiat wodzisławski: Mszana;
powiat zawierciański: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Szczekociny, Zawiercie;
powiat żywiecki: Lipowa, Łodygowice, Ślemień.

OPINIE O PROJEKCIE

Dla zespołu projektowego najważniejsze były oceny uczestników po zakończeniu szkolenia, którzy w ankiecie podsumowującej kurs wyrażali swoje zdanie na jego temat. Oto niektóre z wypowiedzi:

W dogodnym dla siebie czasie mogłam przechodzić kolejne etapy szkolenia. Nabyte umiejętności, szczególnie prowadzenie bloga, wykorzystałam w pracy z uczniami, we współpracy z rodzicami i w promowaniu mojej działalności w szkole”.

„To, co wręcz urzekło mnie w powyższym projekcie, była to możliwość samokształcenia w dowolnym miejscu i czasie. Kolejne „odsłony” nieskończonych pokładów wiedzy, jakie kryły się w poszczególnych modułach natchnęły mnie tak wieloma pomysłami, dzięki którym będę mogła uatrakcyjnić swe lekcje, że wręcz nie posiadam się z radości, gdy zacznę je „wprowadzać w czyn” J”.

Atrakcyjnie przygotowany, motywujący i pomimo internetowej formy dający stałe poczucie kontaktu z żywym człowiekiem. W porównaniu do wielu szkoleń i projektów, w których jako nauczyciele bierzemy udział, ten projekt umożliwił mi zdobycie nowych, wymiernych umiejętności. Na pewno nie pozostanie po nim tylko nowy papierek do teczki”.

„Szkolenie wymaga dużej samodyscypliny, dynamiki i konkretów. Nauczyłam się wielu nowych umiejętności, o których tylko słyszałam, ale nie sądziłam, że wykorzystam to w swojej pracy dydaktycznej”.

Najbardziej podobało mi się tworzenie bloga, nie wiedziałam, że to takie proste. Dzięki kursowi spróbowałam i przekonałam się, że jestem w stanie temu podołać”.

„… w końcu przestałam się bać Internetu”.

„Myślę, że nie było takich trudności, których nie mogłam pokonać. Co najwyżej przerabiałam moduł po raz drugi i trzeci… aż do skutku”.

…Kurs godny polecenia. Nie miało się wrażenia zmarnowanego czasu, jak to czasem niestety bywa przy okazji różnych kursów czy szkoleń dla nauczycieli”.

„Świetne szkolenie – powinny być kolejne edycje organizowane w konkretnych placówkach dla rad pedagogicznych”.

Powinien być obowiązkowy dla wszystkich nauczycieli w szkole”.


GALERIA ZDJĘĆ

szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"    szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"

szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"    szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"

szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"    szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"

szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"    szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"

szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"    szkolenie "e-Tutoring w wiejskiej szkole"więcej zdjęć na stronie projektowej – zobacz