WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji


plakat szkolenia "WEBski Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji"


Projekt pn.” WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji” realizowany jest w okresie: od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.

Beneficjentem jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt  skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli mieszkających/uczących na obszarach wiejskich), którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie uczestniczy w szkoleniach na terenie subregionu północnego – częstochowskiego oraz południowego – bielskiego.

więcej informacji – sprawdź