eDeN – Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli


eDeN - Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli


Projekt “eDeN”, którego Beneficjentem było Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego zakładał przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (w formie gotowych scenariuszy lekcji z zakresu e-usług). Spora część zajęć prowadzona była poprzez e-learning. Przygotowane zostały także materiały dla uczniów prezentujące dostępne w regionie usługi prowadzone przez internet.

Oprócz SCSI partnerem w projekcie był m.in. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
więcej informacji – sprawdź