Oferta wspomagania szkół/placówek – wrzesień/październik 2017 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku [kliknij]

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

„GRANTY EDUKACYJNE” ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY – nieodpłatne

RODN „WOM” w Częstochowie informuje, że w ramach zadań edukacyjnych Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r. uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach na realizację 13 tematów szkoleń.
Na szkolenia realizowane nieodpłatnie zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych na terenie województwa śląskiego. Będą się one odbywać w siedzibie Ośrodka – w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 126/130.
Zgłoszenie nauczyciela na szkolenie wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa w zajęciach; warunkiem otrzymania zaświadczenia jest co najmniej 90% obecności na szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje data wpływu kompletu dokumentów.
Dokładne informacje dotyczące warunków i sposobu zgłoszenia, tematów i terminów szkoleń, treści ujętych w programach szkoleń dostępne są na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://old.womczest.edu.pl/new/granty-edukacyjne-slaskiego-kuratora-oswiaty-2/.

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek obejmuje:

 • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
 • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
 • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
 • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb szkoły/placówki:

 • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1000 zł (brutto),
 • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1500 zł (brutto),
 • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek. Cena 2500 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 100 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie –  old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas kilku spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane  przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek,
poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na wrzesień – październik 2017 r. skierowanym bezpośrednio do Państwa.

WRZESIEŃ 2017 r.

Temat: Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wideokonferencja)
Data: 14.09.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole (warsztaty)
Data: 20.09.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka, I. Karlak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z nadzorem pedagogicznym (seminarium)
Data: 27.09.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.09.2017 r.

Temat: BHP w szkole/placówce. VI edycja (szkolenie e-learningowe)
Data: 27.09.2017 r. – 25.10.2017 r.
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.09.2017 r.

PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Procedura obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli w szkole/placówce (seminarium)
Data: 18.10.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 15.10.2017 r.

Temat: Aktywizujące metody pracy nauczyciela szkoły zawodowej – współpraca w chmurze (webinarium)
Data: 19.10.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.10.2017 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2017 r.

Temat: Metody pracy nauczyciela języka polskiego w kontekście egzaminu maturalnego
Data: 13.09.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, I. Skrzypczyk-Gałkowska „SOD” w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2017 r.

Temat: Akademia Wychowawcy. Tutoring, czyli jak w praktyce inspirować ucznia do rozwoju
Data: 25.09.2017 r.
Godzina: 14.00-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: U. Mielczarek, D. Godlewski, Collegium Wratislaviense
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 22.09.2017 r.

Temat: Konferencja poświęcona Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie
Data: 28.09.2017 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 25.09.2017 r.

Temat: Uczeń wobec zjawiska fonoholizmu
Data: 30.09.2017 r.
Godzina: 10.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: I. Karlak, ks. dr R. Ceglarek, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, dr M. Dębski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.09.2017 r.

PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Uczeń wobec zjawiska fonoholizmu
Data: 7.10.2017 r.
Godzina: 10.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: I. Karlak, ks. dr R. Ceglarek, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, dr M. Dębski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.10.2017 r.

Temat: Uczeń wobec zjawiska fonoholizmu
Data: 21.10.2017 r.
Godzina: 10.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: I. Karlak, ks. dr R. Ceglarek, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, dr M. Dębski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.10.2017 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2017 r.

Temat: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki. Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018
Data: 07.09.2017 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, rodzice uczniów
Brak wolnych miejsc!

Temat: Intégrer des activités culturelles et interculturelles en classe de FLE
Data: 07.09.2017 r.
Godzina: 16.30-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 07.09.2017 r. do godz. 16.00

Temat: Dziecięca akademia twórczości inspirowanie twórczych działań dzieci w zakresie edukacji artystycznej
Data: 12.09.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół/placówek
zainteresowani nauczyciele

Karty zgłoszenia: do 12.09.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Zagadnienie bezpieczeństwa państwa w podstawie programowej
Data: 12.09.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa
Karty zgłoszenia: do 12.09.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych ucznia poprzez gry i zabawy edukacyjne
Data: 13.09.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.09.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Data: 14.09.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze SPE w świetle projektowanych zmian
Data: 19.09.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Programuj wizualnie w języku Scratch
Data: 19.09.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.09.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Fostering moral development of students in English lessons
Data: 26.09.2017 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.09.2017 r. do godz. 14.15

Temat: Nauczanie historii w klasie czwartej szkoły podstawowej
Data: 27.09.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.09.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce
Data: 28.09.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele – liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 28.09.2017 r. do godz. 13.00

PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Rok Tadeusza Kościuszki. Maciejowice – bitwa kończąca dzieje I Rzeczypospolitej
Data: 10.10.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.10.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Rola nauczycieli w kształtowaniu postaw społecznych i obywatelskich ucznia
Data: 17.10.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.10.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Edycja zdjęć – tworzenie prezentacji multimedialnych
Data: 17.10.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.10.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Diagnoza funkcjonalna – rozpoznajemy potrzeby i planujemy pracę z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 18.10.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Historia żywa. Ludzie, miejsca, zabytki. Atrakcyjne formy pracy nauczyciela
Data: 24.10.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.10.2017 r. do godz. 14.30


SEMINARIA - formy nieodpłatne


WRZESIEŃ 2017 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z rozpoczęciem stażu
Data: 7.09.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 4.09.2017 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 8.09.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 5.09.2017 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z rozpoczęciem stażu
Data: 11.09.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 31
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 8.09.2017 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 11.09.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 8.09.2017 r.

Temat: Biblioteka szkolna w nowej podstawie programowej
Data: 12.09.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.09.2017 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 15.09.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół i placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 12.09.2017 r.

Temat: Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z nadzorem pedagogicznym
Data: 27.09.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.09.2017 r.

Temat: Kompetencje informatyczne i czytelnicze w nowej podstawie programowej
Data: 29.09.2017 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Odpowiada: A. Bidzińska-Kristof, M. Goinda, O. Zielińska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze powiatu lublinieckiego
Karty zgłoszenia: do 26.09.2017 r.

PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-8 lat – zasady wdrażania programu w placówce
Data: 2.10.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 30.09.2017 r.

Temat: Analiza wyników matury z matematyki w 2017 roku
Data: 18.10.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 15.10.2017 r.

Temat: Procedura obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli w szkole/placówce
Data: 18.10.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 15.10.2017 r.

Temat: Kompetencje informatyczne i czytelnicze w nowej podstawie programowej
Data: 18.10.2017 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie
Odpowiada: J. Górecka, D. Kulawiak
Grupa docelowa: nauczyciele z terenu Gminy Lelów
Karty zgłoszenia: do 15.10.2017 r.

Temat: Debata „za i przeciw” jako metoda pracy z uczniami
Data: 20.10.2017 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: ZSP nr 1 w Myszkowie, ul. Leśna 1, s. 37
Odpowiada: J. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 17.10.2017 r.

Temat: Planowanie i dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
Data: 20.10.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.10.2017 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


WRZESIEŃ 2017 r.

Temat: Efektywne doradztwo zawodowe w szkole – praktyczne rozwiązania
Data: 13.09.2017 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, A. Żurek, M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i szkołach branżowych I stopnia
Karty zgłoszenia: do 10.09.2017 r.

Temat: Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia
Data: 14.09.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Praca z aplikacjami internetowymi na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 19.09.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.09.2017 r.

Temat: Podstawy pracy z komputerem
Data: 20.09.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.09.2017 r.

Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole
Data: 20.09.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka, I. Karlak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Motivgenerator Luther 2017 – Stwórz własny plakat interaktywny!
Data: 22.09.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 19.09.2017 r.

Temat: Poznaj lepiej swoje miasto – Myszków. Gra miejska w edukacji
Data: 27.09.2017 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: zajęcia terenowe – spotkanie na parkingu przy Galerii „Oczko” w Myszkowie
Odpowiada: J. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 24.09.2017 r.

Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Prezi
Data: 27.09.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Travailler toutes les compétences avec la chanson
Data: 29.09.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.09.2017 r.

PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Prawo autorskie i licencje Creative Commons w pracy nauczyciela i ucznia
Data: 3.10.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.09.2017 r.

Temat: Opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o opinię poradni
Data: 9.10.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek oświatowych, terapeuci szkolni, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) w pracy opiekuna samorządu uczniowskiego
Data: 9.10.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, K. Michalak, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy zespołowej uczniów
Data: 12.10.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych II etapu edukacyjny
Karty zgłoszenia: do 9.10.2017 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych przy tworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych
Data: 16.10.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne i możliwości ich wykorzystania na lekcjach języka polskiego
Data: 19.10.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego
Karty zgłoszenia: do 16.10.2017 r.

Temat: Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 23.10.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, E. Makowska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Programujemy w Scratch
Data: 24.10.2017 r.
Godzina: 15.30-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Brak wolnych miejsc!

Temat: Postawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL
Data: 25.10.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Rozwijanie zainteresowań uczniów – haft matematyczny
Data: 26.10.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.10.2017 r.

Temat: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami
Data: 26.10.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele pracujący z dziećmi/uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Brak wolnych miejsc!

Temat: Podstawy tablicy interaktywnej
Data: 27.10.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Przystanek twórczość. Projekty artystyczno-edukacyjne jako metoda aktywizacji dzieci i młodzieży. Część. 1 – asamblaż
Data: 31.10.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 28.10.2017 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Aktywizujące metody pracy nauczyciela szkoły zawodowej – współpraca w chmurze
Data: 19.10.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.10.2017 r.

Temat: Edukacja ekologiczna w terenie
Data: 25.10.2017 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.10.2017 r.


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Efektywne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych podczas zajęć z edukacji ekologicznej i globalnej
Data: 16.10.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.10.2017 r.


SZKOLENIE E-LEARNINGOWE - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2017 r.

Temat: BHP w szkole/placówce. VI edycja
Data: 27.09.2017 r. – 25.10.2017 r.
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.09.2017 r.


KONKURS - nieodpłatne


PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Śladami Marcina Lutra. II edycja
Data: 27.10.2017 r.
Godzina: 11.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 24.10.2017 r.


KURSY DOSKONALĄCE - odpłatne


Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej
old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

WRZESIEŃ 2017 r.

Temat: Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (A1)
Data: 30.09.2017 r. (początek kursu) kurs rozpocznie się pod warunkiem utworzenia 15-osobowej grupy
Godzina: 9.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkól
Karty zgłoszenia: do 27.09.2017 r.

Kurs doskonalący z języka angielskiego – poziom podstawowy (A1) realizowany jest w wymiarze 240 godzin dydaktycznych (210 godz. stacjonarnie i 30 online). Kierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie 15-osobowej grupy. Zajęcia planowane są w soboty w godzinach 9.00-14.00.

Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością opłaty w ratach).

Bliższych informacji udziela kierownik kursu – Ewelina Makowska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04, wew. 224; e-mail: makowska@womczest.edu.pl.

W celu zapisania się na kurs języka angielskiego prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).


KURSY KWALIFIKACYJNE - odpłatne


RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w:

 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą,
 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego,
 • kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).

PAŹDZIERNIK 2017 r.

Temat: Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego – pierwsze zajęcia
Data: 7.10.2017 r.
Godzina: 9.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiadający minimum dwuletni staż pracy i  wykazujący się znajomością języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym
Karty zgłoszenia: do 4.10.2017 r.


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE  – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

 • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
 • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
  – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.