Oferta wspomagania szkół/placówek – wrzesień/październik 2016 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK - formy nieodpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek,
Poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na wrzesień – październik 2016 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

wrzesień 2016 r.

Temat: Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki (wideokonferencja)
Data: 15.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 12.45
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, liderzy WDN
Karty zgłoszenia: do 15.09.2016 r. do godz. 11.00

Temat: Współpraca „w chmurze”– nowoczesna metoda w pracy nauczyciela szkoły zawodowej (webinarium)
Data: 15.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący:  Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2016 r.

Temat: Regionalna konferencja „Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola – historie sukcesu edukacyjnego”
Data: 22.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.30 – 14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji RODN „WOM” w Częstochowie, dyrektorzy szkół/placówek sukcesu
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek wszystkich typów, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 21.09.2016 r.

październik 2016 r.

Temat: BHP w szkole/placówce – edycja IV (szkolenie e-learningowe)
Data: 6.10.2016 r. – 3.11.2016 r.
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 5.10.2016 r.

KONFERENCJA ODWOŁANA
Konferencja odbędzie się w innym terminie z powodu prac nad zmianą w prawie oświatowym.
Temat: Bariery i szanse rozwoju szkolnictwa zawodowego – kształcenie dualne (konferencja)
Data: 26.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Marek Żyłka, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów, szkół zawodowych, rodzice uczniów, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele JST, uczniowie
Karty zgłoszenia: do 25.10.2016 r.


PIERWSZE STACJONARNE SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - formy nieodpłatne


wrzesień 2016 r.

Temat: Aktywny uczeń w procesie uczenia się
Data: 20.09.2016 r.
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Prowadzące: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.09.2016 r.

październik 2016 r.

Temat: Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
Data: 25.10.2016 r.
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VI
Karty zgłoszenia: do 24.10.2016 r.

Temat: Edukacja globalna i ekologiczna
Data: 27.10.2016 r.
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Prowadzące: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.10.2016 r.


WIDEOKONFERENCJE - formy nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

wrzesień 2016 r.

Temat: Wielojęzyczność na co dzień – organizujemy Europejski Dzień Języków
Data: 6.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.09.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Przedmioty przyrodnicze w szkole i poza szkołą
Data: 8.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.09.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Edukacja prawna w szkole
Data: 9.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele WoS gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 9.09.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Rola dyrektora w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki
Data: 15.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 12.45
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, liderzy WDN
Karty zgłoszenia: do 15.09.2016 r. do godz. 11.00

Temat: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) a edukacja włączająca
Data: 15.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 15.09.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Podstawy planowania zajęć terapeutycznych
Data: 19.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.15 – 15.00
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas szkół podstawowych, szkół specjalnych, placówek
Karty zgłoszenia: do 19.09.2016 r. do godz. 13.15

Temat: Artystyczna promenada– inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży
Data: 22.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.09.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Programowanie dla najmłodszych – ScratchJr
Data: 27.09.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.09.2016 r. do godz. 14.30

październik 2016 r.

Temat: Respektowanie norm społecznych w szkole – jak kształtować postawy uczniów
Data: 6.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.10.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży – przeciwdziałamy, rozpoznajemy, pomagamy
Data: 11.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy
Karty zgłoszenia: do 11.10.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Żywe lekcje historii – propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 12.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.10.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Możliwości wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) w nauczaniu języka polskiego
Data: 13.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego
Karty zgłoszenia: do 13.10.2016 r. do godz. 14.00

Temat: Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. Otwarte zasoby edukacyjne (OZE)
Data: 18.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek doradcy zawodowi, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 18.10.2016 r. do godz. 13.00

Temat: DaF-Unterricht in der Märchenwelt
Data: 26.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Przepraszamy.  Z powodu choroby nauczyciela prowadzącego wideokonferencja nie odbędzie się.

Temat: Mój uczeń zdaje maturę z matematyki – analiza arkusza egzaminacyjnego i wnioski do dalszej pracy
Data: 27.10.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 27.10.2016 r. do godz. 14.30


KONFERENCJE - formy nieodpłatne


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

wrzesień 2016 r.

Tytuł: Regionalna konferencja „Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola – historie sukcesu edukacyjnego”
Termin: 22.09.2016 r. 12.30 – 14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji RODN „WOM” w Częstochowie, dyrektorzy szkół/placówek sukcesu
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek wszystkich typów, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 21.09.2016 r.

październik 2016 r.

Tytuł: Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna „Szlakiem Orlich Gniazd”
Termin: 18.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.10.2016 r.

Temat: Wyzwania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Termin: 21.10.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 20.10.2016 r.

Temat: Bariery i szanse rozwoju szkolnictwa zawodowego – kształcenie dualne
KONFERENCJA ODWOŁANA
Konferencja odbędzie się w innym terminie z powodu prac nad zmianą w prawie oświatowym.
Termin: 26.10.2016 r. 10.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Marek Żyłka, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów, szkół zawodowych, rodzice uczniów, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele JST, uczniowie
Karty zgłoszenia: do 25.10.2016 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


wrzesień 2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Termin: 5.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 4.09.2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Termin: 5.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 244
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 4.09.2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Termin: 6.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 5.09.2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Termin: 8.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 7.09.2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Termin: 9.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego; opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 8.09.2016 r.

Tytuł: Wolontariat szkolny wychowaniem do wartości
Termin: 27.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk

Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.09.2016 r.

Tytuł: Prawne i organizacyjne aspekty organizacji konkursów w bibliotece
Termin: 28.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa, Alina Grabna (prezes Oddziału TNBSP Częstochowa)
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.09.2016 r.

Tytuł: Trudne tematy – literackie podpowiedzi Elżbiety Zubrzyckiej dla nauczycieli, rodziców i opiekunów
Termin: 30.09.2016 r. 12.00 – 15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiedzialna: Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, wychowawcy klas, nauczyciele bibliotekarze oraz rodzice
Karty zgłoszenia: do 29.09.2016 r.

październik 2016 r.

Tytuł: „Przyjaciele Zippiego”– program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-9 lat. Zasady wdrażania programu w placówce
Termin: 4.10.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 3.10.2016 r.

Temat: Wolontariat szkolny wychowaniem do wartości
Data: 4.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.10.2016 r.

Tytuł: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
Termin: 5.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze nauczyciele, języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.10.2016 r.

Tytuł: Działanie samorządu uczniowskiego w praktyce
Termin: 17.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: opiekunowie samorządu uczniowskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.10.2016 r.

Tytuł: Mój uczeń zdaje maturę z matematyki – analiza arkusza egzaminacyjnego i wnioski do dalszej pracy
Termin: 20.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2016 r.

Tytuł: Kreatywny nauczyciel religii – wybrane metody aktywizujące
Termin: 26.10.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Iwona Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.10.2016 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


wrzesień 2016 r.

Tytuł: Pierwsza pomoc w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia człowieka
Termin: 15.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 14.09.2016 r.

Tytuł: Metoda dobrego startu, rysowane wierszyki i szlaczki jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną ucznia
Termin: 15.09.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas szkół podstawowych, szkół specjalnych, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.09.2016 r.

Tytuł: Praca „w chmurze” – nowoczesne metody nauczania na lekcji religii (cz. 1)
Termin: 21.09.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialni: Iwona Karlak, Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.09.2016 r.

Tytuł: Edukacja prawna w szkole
Termin: 22.09.2016 r. 14.30 – 18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele WoS gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2016 r.

Tytuł: Praktyczne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) w nauczaniu języka polskiego
Termin: 22.09.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialne: Agnieszka Grudzińska, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.09.2016 r.

Tytuł: Czytanie/opowiadanie bajek wspomagane tablicą interaktywną
Termin: 22.09.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.09.2016 r.

Tytuł: Le plaisir de lire et d’écrire en classe de FLE
Termin: 27.09.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.09.2016 r.

Tytuł: Metoda gry miejskiej w edukacji historycznej i obywatelskiej
Termin: 28.09.2016 r. 12.00 – 14.00
Miejsce: Plac Dworcowy w Myszkowie
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 27.09.2016 r.

Tytuł: Edukacja prawna w szkole
Termin: 29.09.2016 r. 14.30 – 18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele WoS gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 28.09.2016 r.

Tytuł: Fertigkeitstraining: Leseverstehen
Termin: 30.09.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialni: Dorota Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2016 r.

październik 2016 r.

Tytuł: Międzyszkolna Liga Historyczna – debata uczniowska w edukacji historycznej
Termin: 3.10.2016 r. 10.00 – 12.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 2.10.2016 r.

Tytuł: Uczenie się we współpracy. Metody aktywizujące i motywujące w nauczaniu
Termin: 4.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.10.2016 r.

Tytuł: Programujemy w ScratchJr
Termin: 4.10.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialni: Tomasz Karoń, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.10.2016 r.

Tytuł: Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja
Termin: 5.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab, Renata Wojciechowska (opiekun koła teatralnego w ZS im. B. Prusa w Częstochowie)
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczyciele prowadzący teatry szkolne
Karty zgłoszenia: do 4.10.2016 r.

Tytuł: Przygotowanie młodzieży do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego
Termin: 10.10.2016 r. 16.00 – 17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.10.2016 r.

Tytuł: Programujemy w ScratchJr
Termin: 11.10.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialni: Tomasz Karoń, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.10.2016 r.

Tytuł: Podstawy pracy z komputerem
Termin: 11.10.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 11.10.2016 r.

Tytuł: Podstawy pracy z komputerem
Termin: 18.10.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.10.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie tabletów na lekcjach historii i WoS
Termin: 19.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialni: Elżbieta Straszak, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele historii i WoS wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.10.2016 r.

Tytuł: Interaktive Märchen im DaF-Unterricht
Termin: 21.10.2016 r. 16.00 – 17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiedzialna: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2016 r.

Tytuł: Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Zachwyceni przyrodą – land art/sztuka ziemi
Termin: 24.10.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych
Karty zgłoszenia: do 23.10.2016 r.

Tytuł: Enseigner la culture en classe de FLE
Termin: 26.10.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiedzialne: Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Jolanta Brzezińska-Rwidan (SOD w Częstochowie)
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.10.2016 r.

Tytuł: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży
Termin: 27.10.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.10.2016 r.


WEBINARIA - forma nieodpłatna


wrzesień 2016 r.

Tytuł: Współpraca „w chmurze”– nowoczesna metoda w pracy nauczyciela szkoły zawodowej
Termin: 15.09.2016 r. 15.30 – 16.15
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2016 r.


KURSY E-LEARNINGOWE - forma nieodpłatna


październik 2016 r.

Tytuł: BHP w szkole/placówce – edycja IV
Termin: 6.10.2016 r. – 3.11.2016 r.
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie
Odpowiedzialni: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia


KURSY DOSKONALĄCE - forma odpłatna


wrzesień 2016 r.

Tytuł: Kurs języka angielskiego – poziom podstawowy (A1)
Termin: 3.09.2016 r. – 24.06.2017 r. (kurs rozpocznie się po zebraniu 15-osobowej grupy)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie
Odpowiedzialna: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Całkowita cena kursu: 1 600 zł/osoba (z możliwością opłaty w ratach)
Karty zgłoszenia

Tytuł: Kurs języka angielskiego – poziom niższy średnio zaawansowany (A2)
Termin: 3.09.2016 r. – 24.06.2017 r. (kurs rozpocznie się po zebraniu 15-osobowej grupy)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie
Odpowiedzialna: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Całkowita cena kursu: 1 600 zł/osoba (z możliwością opłaty w ratach)
Karty zgłoszenia

październik 2016 r.

Tytuł: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów PTE General (poziom B2)
Termin: 1.10.2016 r. – 3.12.2016 r. (kurs rozpocznie się po zebraniu 15-osobowej grupy)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201 i 237
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Całkowita cena kursu: 400 zł/osoba
Karty zgłoszenia


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola jest procesem trwającym w ciągu roku szkolnego (od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanego problemu). Pomaga placówce w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) – nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji tych zadań. Obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego rocznego planu wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Są to roczne formy, realizowane online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz podczas 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – formy odpłatne

Propozycje tematów znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, w tym kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej w dn. 10 listopada 2015 r., znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.