Oferta wspomagania szkół/placówek – wrzesień/październik 2015 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK – formy nieodpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


WRZESIEŃ 2015 r.

Temat: Specyfika kształcenia dorosłych w szkolnictwie zawodowym (wideokonferencja)
Data: 10.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Jerzy Trzos, Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2015 r. 14:30

Temat: Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki (wideokonferencja)
Data: 17.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.09.2015 r. 13:00

Temat: BHP w szkole/placówce (szkolenie online)
Termin: 29.09.2015 r. – 19.10.2015 r.
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 28.09.2015 r.

PAŹDZIERNIK 2015 r.

Temat: Rok szkolny 2015/2016 ”Rokiem Otwartej Szkoły”. Zaproszenie do realizacji wspólnych inicjatyw (wideokonferencja)
Data: 7.10.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.30 – 14.15
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy/wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 7.10.2015 r. 12:30

Temat: Współpraca w chmurze  –  nowoczesna metoda w szkole zawodowej (warsztaty)
Data: 22.10.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2015 r.

Temat: Kontrola zarządcza w szkole/placówce (seminarium) – Szkolenie przełożone na 01.12.2015r.
Termin: 23.10.2015 r. 13.00 – 15.15
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Prowadząca: Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy/wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 22.10.2015 r.


WIDEOKONFERENCJE - formy nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia –  najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

WRZESIEŃ 2015 r.

Temat: Edukacja uczniów z niepełnosprawnościami w świetle zmian w prawie oświatowym
Data: 8.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.09.2015 r. 13:00

Temat: Eliminowanie przejawów nierówności i dyskryminacji w szkole
Data: 8.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.09.2015 r. 14:30

Temat: Nauczyciel przyrody na miarę XXI wieku
Data: 14.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2015 r. 14:30

Temat: Programowanie w Scratch – animacje komputerowe
Data: 21.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki
Karty zgłoszenia: do 21.09.2015 r. 14:30

Temat: Wyobraź sobie, że… –  inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej
Data: 22.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2015 r. 13:00

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – sposoby i cele prowadzenia badania w szkole/placówce
Data: 22.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.15 – 16.00
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.09.2015 r. 14:15

Temat: Procedury interwencyjne w szkole
Data: 23.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 23.09.2015 r. 14:30

Temat: Matematyka w przyrodzie, przyroda w matematyce
Data: 29.09.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Aleksandra Krawczyk, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 29.09.2015 r. 14:30

PAŹDZIERNIK 2015 r.

Temat: Egzaminy zewnętrzne z historii i WoS – analiza wyników
Data: 6.10.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów: historia, WoS, historia i społeczeństwo
Karty zgłoszenia: do 6.10.2015 r. 14:30

Temat: Quizuj z YouTube
Data: 8.10.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.10.2015 r. 14:30

Temat: Realizacja zadań nauczyciela wychowania fizycznego w świetle przepisów prawa oświatowego
Data: 16.10.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 16.10.2015 r. 13:00

Temat: Internet na zajęciach języka obcego
Data: 20.10.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.15 – 16.00
Prowadzące: Ewelina Makowska, Marta Lipska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.10.2015 r. 14:15

Temat: Zasady prowadzenia debaty oksfordzkiej
Data: 22.10.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjum i  szkoły ponadgimnazjalnej
Karty zgłoszenia: do 22.10.2015 r. 14:30

Temat: Extra teaching materials to work with linguistically talented students
Data: 26.10.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Karty zgłoszenia: do 26.10.2015 r. 14:30


KONFERENCJE - formy nieodpłatne


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

WRZESIEŃ 2015 r.

Tytuł: Środowisko społeczno-wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego
Termin: 21.09.2015 r. 13:00 – 17:00
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Prowadzący: prof. dr hab. Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska – prelegenci z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Katarzyna Wilk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, rodzice uczniów, pracownicy JST
Karty zgłoszenia: do 20.09.2015 r.

PAŹDZIERNIK 2015 r.

Tytuł: „Nasza Jura” – walory przyrodnicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Termin: 6.10.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 5.10.2015 r.

Tytuł: Akademia Wychowawcy. Dialog w profilaktyce agresji. Jak pomóc uczniom, nauczycielom i rodzicom budować wzajemne relacje i zaufanie.
Termin: 7.10.2015 r. 12:00 – 15:00
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 6.10.2015 r.

Tytuł: Edukacja włączająca wyzwaniem dla szkoły. Metody pracy z dzieckiem, uczniem z niepełnosprawnością.
Termin: 20.10.2015 r. 13:00 – 16:00
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 19.10.2015 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


WRZESIEŃ 2015 r.

Tytuł: Plan rozwoju zawodowego i jego realizacja
Termin: 4.09.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 3.09.2015 r.

Tytuł: Plan rozwoju zawodowego i jego realizacja
Termin: 7.09.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 6.09.2015 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Termin: 10.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 9.09.2015 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Termin: 11.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 10.09.2015 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Termin: 14.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego; opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 13.09.2015 r.

Tytuł: Międzyszkolna Liga Historyczna – spotkanie organizacyjne
Termin: 18.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii gimnazjów w Myszkowie
Karty zgłoszenia: do 17.09.2015 r.

Tytuł: „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-9 lat. Zasady wdrażania programu w placówce
Termin: 28.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 27.09.2015 r.

Tytuł: „Scena wciąga, scena ludzi zmienia: jest się tym, którego nie ma…”. Doświadczenia w edukacji teatralnej Grupy Pod Wiszącym Kotem w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
Termin: 30.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab, Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 29.09.2015 r.

Tytuł: W jaki sposób sieci współpracy i samokształcenia motywują nauczycieli do wymiany doświadczeń?
Termin: 30.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 29.09.2015 r.

PAŹDZIERNIK 2015 r.

Tytuł: Metody utrwalania wiadomości na lekcji religii
Termin: 28.10.2015 r. 15:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialna: Iwona Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.10.2015 r.

Tytuł: Planowanie pracy oraz ocenianie osiągnięć ucznia na lekcji wychowania fizycznego – zmiany w prawie oświatowym
Termin: 29.10.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.10.2015 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


WRZESIEŃ 2015 r.

Tytuł: Bibliotekarze szkolni ambasadorami e-podręcznika
Termin: 8.09.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.09.2015 r.

Tytuł: Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum – WARSZTAT ODWOŁANY!
Termin: 24.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Małgorzata Tubielewicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 23.09.2015 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – planowanie i projektowanie badania. Część 1.
Termin: 28.09.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Karty zgłoszenia: do 27.09.2015 r.

Tytuł: Spotkania z rodzicami „Wywiadówka inaczej”
Termin: 28.09.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 27.09.2015 r.

Tytuł: Wykorzystanie prezentacji multimedialnej na lekcji religii
Termin: 30.09.2015 r. 15:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.09.2015 r.

PAŹDZIERNIK 2015 r.

Tytuł: Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
Termin: 1.10.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 30.09.2015 r.

Tytuł: Rozprawka problemowa w szkole ponadgimnazjalnej
Termin: 6.10.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 5.10.2015 r.

Tytuł: Rozprawka problemowa w szkole ponadgimnazjalnej
Termin: 8.10.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 7.10.2015 r.

Tytuł: Projektowanie wsparcia dla dziecka, ucznia z niepełnosprawnością w kontekście konstruowania i realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
Termin: 8.10.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.10.2015 r.

Tytuł: „Sprachprüfungen für Schüler – Erfolgserlebnis, Motivation, Prestige“ („Egzaminy językowe – satysfakcja, motywacja, prestiż”)
Termin: 9.10.2015 r. 14:00 – 17:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Dorota Liberda, Joanna Przybyłowska – prelegentka z Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.10.2015 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – planowanie i projektowanie badania. Część 2.
Termin: 12.10.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Karty zgłoszenia: do 11.10.2015 r.

Tytuł: Programowanie w Scratch – jak uczyć podejścia algorytmicznego
Termin: 12.10.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialny: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki
Karty zgłoszenia: do 11.10.2015 r.

Tytuł: Respektowanie norm społecznych w szkołach
Termin: 12.10.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 11.10.2015 r.

Tytuł: Wykład: Krótka historia światła, czyli wprowadzenie do interpretacji sztuki: znaczenie kolorów i złoceń, symbolika solarna i lunarna, wątki mityczne i biblijne. Warsztaty: „Sztuka karmi samą siebie” – krytyczne  i twórcze wykorzystanie tradycji, cytaty, kolekcje, zawłaszczenie.
Termin: 20.10.2015 r. 11:00 – 13:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialni: Sylwia Kurcab, Stowarzyszenie „Fala Kultury”
Grupa docelowa: nauczyciele plastyki, wiedzy o kulturze i języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie
Karty zgłoszenia: do 19.10.2015 r.

Tytuł: Zastosowanie technologii mobilnych na lekcjach przyrody
Termin: 22.10.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialni: Aleksandra Krawczyk, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2015 r.

Tytuł: Metody i formy pracy z o rok młodszym uczniem na progu II etapu edukacyjnego
Termin: 22.10.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Małgorzata Tubielewicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2015 r.

Tytuł: Stymulacja rozwoju ucznia Metodą Dobrego Startu i Metodą Kinezjologii Edukacyjnej
Termin: 22.10.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowych
Brak miejsc! Następny termin 5.11.2015 r.

Tytuł: Rozwijanie umiejętności słuchania  i czytania w języku angielskim. Zestaw materiałów dydaktycznych do pracy z uczniem zdolnym
Termin: 22.10.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2015 r.

Tytuł: Rola i wykorzystanie gier w edukacji na rzecz bezpiecznego Internetu
Termin: 27.10.2015 r. 14:30 – 17:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialna: Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.10.2015 r.

LISTOPAD 2015 r.

Tytuł: Stymulacja rozwoju ucznia Metodą Dobrego Startu i Metodą Kinezjologii Edukacyjnej
Termin: 5.11.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 4.11.2015 r.


KURSY DOSKONALĄCE - forma odpłatna


WRZESIEŃ 2015r. – MARZEC 2016 r.

Tytuł: Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących
Termin rozpoczęcia: 5.09.2015 r. 9:00
Miejsce: RODN „WOM”, s.231
Odpowiedzialna: Ewelina Makowska (kierownik kursu)
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.09.2015 r.


KURSY E-LEARNINGOWE - forma nieodpłatna


PAŹDZIERNIK 2015r.

Tytuł: „CLIL w organizacji zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych”
Termin: 19.10.2015 r. – 19.11.2015 r.
Odpowiedzialna: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele klas dwujęzycznych przedmiotów niejęzykowych szkół ponadgimnazjalnych (ze znajomością języka niemieckiego), nauczyciele języka niemieckiego zainteresowani metodą nauczania CLIL
Karty zgłoszenia: do 18.10.2015 r.


KONKURSY - forma nieodpłatna


Tytuł: XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego pod hasłem „Nie wszystko jest na sprzedaż” – etap rejonowy
Termin: 27.10.2015 r. 11:00 – 14:00
Miejsce: RODN „WOM”, s.237
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab, we współpracy ze Związkiem Górnośląskim w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach, Stowarzyszeniem Polonistów w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych


WEBINARIA (seminaria online) - forma nieodpłatna


Tytuł: Cykl: Vademecum biblioteki szkolnej. Część 1. Selekcja zbiorów
Termin: 12.10.2015 r. 15:30 – 16:15
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.10.2015 r. do 14:30


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE  – formy odpłatne

Propozycje tematów znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.