Oferta wspomagania szkół/placówek – wrzesień/październik 2014 r.


Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Wideokonferencje


Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na pół godziny przed jej rozpoczęciem.

Prosimy o logowanie poprzez stronę womczest.edu.pl zakładka Wideokonferencja.

Temat: Z RODN „WOM” w Częstochowie bliżej szkoły i placówki – wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych w roku szk. 2014/2015.
Data: 12.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00 – 10.45


Wspomaganie kadry kierowniczej szkół/placówek
Wideokonferencje


Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na pół godziny przed jej rozpoczęciem.

Prosimy o logowanie poprzez stronę womczest.edu.pl zakładka  Wideokonferencja.

Temat: RODN „WOM” w Częstochowie bliżej szkoły i placówki – wspomaganie kadry kierowniczej, prezentacja oferty szkoleniowej.
Data: 9.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 12.45

Przykłady dobrej praktyki

RODN „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrej praktyki za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów. Baza przykładów dobrej praktyki oraz zasady publikacji znajdują się na stronie old.womczest.edu.pl, Przykłady dobrej praktyki.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, a także doświadczeniem ze zrealizowanych w szkole/placówce działań i przesyłanie do nas materiałów do publikacji.


Wspomaganie rozwoju nauczyciela
Wideokonferencje


Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na pół godziny przed jej rozpoczęciem.

Prosimy o logowanie poprzez stronę womczest.edu.pl zakładka Wideokonferencja.

WRZESIEŃ 2014 r.

Temat: Kształcenie zawodowe w świetle przepisów prawa oświatowego.
Data: 3.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00-15.45
Prowadzący: Marek Żyłka

Temat: Rola i miejsce edukacji plastycznej w kształceniu dzieci.
Data: 11.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00-14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab

Temat: Multimedia w nauczaniu – zaproszenie do cyklu warsztatów.
Data: 17.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30-16.15
Prowadzący: Elżbieta Straszak, Marta Lipska, Tomasz Karoń

Temat: Matematyka w nowym roku szkolnym – organizacja warsztatu pracy w świetle zmian dotyczących egzaminów zewnętrznych.
Data: 18.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.00-16.45
Prowadząca: Agnieszka Perczak

Temat: Porozmawiajmy o Polsce z energią – kampania „Poznaj atom”.
Data: 23.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.00-16.45
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk

Temat: Nowa matura z języka obcego nowożytnego.
Data: 24.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.30-17.15
Prowadząca: Marta Lipska

Temat: Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego na I i II etapie edukacyjnym.
Data: 25.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00-14.45
Prowadzące: Aleksandra Klimza, Małgorzata Tubielewicz

Temat: Nowa matura z języka obcego nowożytnego.
Data: 26.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.30-17.15
Prowadząca: Marta Lipska

Temat: Sieci współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK.
Data: 30.09.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30-16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń

PAŹDZIERNIK 2014 r.

Temat: Say NO to Agression at School – przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole (szkolenie prowadzone w języku angielskim).
Data: 2.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30-16.15
Prowadząca: Marta Lipska

Temat: Multimedia w nauczaniu – zaproszenie do cyklu warsztatów.
Data: 6.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30-16.15
Prowadzący: Elżbieta Straszak, Marta Lipska, Tomasz Karoń

Temat: Wpływ diety i aktywności ruchowej na zapobieganie otyłości wśród dzieci.
Data: 9.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00-15.45
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz

Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera  – ujęcie teoretyczne.
Data: 10.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00-14.45
Prowadząca: Aneta Żurek

Temat: Jak odkryć uzdolnienia przyrodnicze uczniów?
Data: 16.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30-16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk

Temat: Szkoła Liderów Samorządów Uczniowskich – zapowiedź wspólnych inicjatyw.
Data: 20.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.00-16.45
Prowadząca: Grażyna Bochenkiewicz

Temat: Dostosowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawny.
Data: 21.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00-14.45
Prowadzące: Aneta Żurek, Jadwiga Mielczarek

Temat: Planowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej, wyrównawczej i rewalidacji indywidualnej.
Data: 22.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00-14.45
Prowadząca: Urszula Mielczarek

Temat: Wykorzystanie urządzeń mobilnych w edukacji.
Data: 23.10.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30-16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń

Sieci współpracy i samokształcenia

W roku szkolnym 2014/2015 ponownie proponujemy Państwu udział w sieciach współpracy i samokształcenia. Więcej informacji znajduje się na stronie womczest.edu.pl w zakładce Zasoby edukacyjne – Sieci współpracy i samokształcenia.


Awans zawodowy nauczyciela


Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury.
Dla kogo: nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 5.09.2014 r. godz. 15.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Karty zgłoszenia: do 4.09.2014 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury.
Dla kogo: nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 10.09.2014 r. godz. 15.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Karty zgłoszenia: do 5.09.2014 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury.
Dla kogo: nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 12.09.2014 r. godz. 15.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Karty zgłoszenia: do 9.09.2014 r.

Tytuł: Awans zawodowy nauczyciela stażysty.
Dla kogo: nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 4.09.2014 r. godz. 15.00
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie
Karty zgłoszenia: do 3.09.2014 r.

Tytuł: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.
Dla kogo: nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 5.09.2014 r. godz. 15.00
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie
Karty zgłoszenia: do 4.09.2014 r.

Tytuł: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
Dla kogo: nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 11.09.2014 r. godz. 15.00
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie
Karty zgłoszenia: do 10.09.2014 r.


Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych


Tytuł: Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego przez nauczycieli historii.
Dla kogo: nauczyciele historii szkół podstawowych i gimnazjalnych
Termin: 4.09.2014 r. godz. 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 1 w Myszkowie
Prowadzący: Jarosław Durka

Tytuł: Jak skutecznie motywować uczniów?
Dla kogo: nauczyciele z terenu objętego doradztwem
Termin: 10.09.2014 r. godz. godz. 15.00-16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
Prowadząca: Anna Wojciechowska


KONFERENCJE


Tytuł: Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Dla kogo: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
Termin: 17.09.2014 r. godz. 12:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Karty zgłoszenia: do 12.09.2014 r.

Tytuł: Czytelnictwo w dobie ery cyfrowej.
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele wszystkich typów szkół
Termin: 24.09.2014 r. godz. 10:00
Miejsce: RODN „WOM” Aula „Forum”
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszenia: do 10.09.2014 r.

Tytuł: „O wilku mowa…” – kształtowanie postaw proekologicznych w szkole.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 15.10.2014 r. godz. 16:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 237
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Karty zgłoszenia: do 13.10.2014 r.

Tytuł: Rok 2014 – rokiem Henryka Sławika.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 28.10.2014 r. godz. 11:15
Miejsce: RODN „WOM” Aula „Forum
Odpowiedzialni: Elżbieta Straszak, Jarosław Durka
Karty zgłoszenia: do 17.10.2014 r.

Tytuł: Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie.
Dla kogo: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Termin: 25.10.2014 r. godz. 10:00
Miejsce: RODN „WOM” Aula „Forum”
Odpowiedzialna: Iwona Karlak
Karty zgłoszenia: Nabór zakończono

Tytuł: Jak uniknąć sytuacji trudnych w klasie szkolnej?
Dla kogo: nauczyciele  wszystkich typów szkół i placówek, terapeuci, pedagodzy szkolni,  wychowawcy klas
Termin: 29.10.2014 r. godz. 14:00
Miejsce: RODN „WOM” Aula „Forum”
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Karty zgłoszenia: do 27.10.2014 r.


SEMINARIA


Tytuł: Pomoce wizualne w katechezie.
Dla kogo: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Termin: 24.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Iwona Karlak
Karty zgłoszenia: do 22.09.2014 r.

Tytuł: Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego małego dziecka (spotkanie informacyjne).
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
Termin: 1.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Karty zgłoszenia: do 29.09.2014 r.

Tytuł: Kształtowanie kompetencji  kluczowych  i rozwijanie zainteresowań uczniów  w  nowoczesnej  szkole.
Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych
Termin: 6.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Małgorzata Tubielewicz
Karty zgłoszenia: do 3.10.2014 r.

Tytuł: Sposoby organizowania procesu nauczania dla uczniów I etapu edukacyjnego.
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 7.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aleksandra Klimza
Karty zgłoszenia: do 3.10.2014 r.

Tytuł: Jak wykorzystać potencjał społecznościowego uczenia się i Otwartych Zasobów Edukacyjnych w szkole.
Dla kogo: liderzy WDN wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 8.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” Aula „Forum”
Odpowiedzialna: Katarzyna Wilk
Karty zgłoszenia: do 6.10.2014 r.

Tytuł: Jak utrzymać prawidłowy bilans energetyczny – zapobiegamy otyłości u dzieci w wieku szkolnym.
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy wszystkich typów szkół
Termin: 23.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Karty zgłoszenia: do 21.10.2014 r.

Tytuł: „Inteligentny dom” – zastosowanie nowoczesnej elektroniki w budownictwie.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Termin: 23.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Karty zgłoszenia: do 21.10.2014 r.


WARSZTATY


Tytuł: Podręczniki, podstawa programowa i programy nauczania od września 2014 r. – część 2.
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 2.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aleksandra Klimza

Tytuł: Podręczniki, podstawa programowa i programy nauczania od września 2014 r. – część 2.
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 9.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aleksandra Klimza

Tytuł: Podręczniki, podstawa programowa i programy nauczania od września 2014 r. – część 2.
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 10.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aleksandra Klimza

Tytuł: Podręczniki, podstawa programowa i programy nauczania od września 2014 r. – część 2.
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 15.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Aleksandra Klimza
Karty zgłoszenia: do 8.09.2014 r.

Tytuł: Wykorzystanie gier dydaktycznych w edukacji czytelniczej i medialnej.
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze
Termin: 10.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszenia: do 8.09.2014 r.

Tytuł: Ocenianie holistyczne, czyli jakie? Egzamin maturalny z  historii i WoS od roku 2015.
Dla kogo: nauczyciele historii i WoS szkół ponadgimnazjalnych
Termin: 16.09.2014 r. godz. 15:30
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Karty zgłoszenia: do 12.09.2014 r.

Tytuł: Sztukolandia – kreatywne warsztaty artystyczne.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 22.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Karty zgłoszenia: do 19.09.2014 r.

Tytuł: Metoda Dobrego Startu, zabawy paluszkowe, rysowane wierszyki i szlaczki jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną ucznia.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci, pedagodzy szkolni, logopedzi, wychowawcy świetlic szkolnych
Termin: 25.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Karty zgłoszenia: do 22.09.2014 r.

Tytuł: Spotkanie Klubu EkoEdukatora – edukacja globalna a gospodarka odpadami 2014.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Termin: 25.09.2014 r. godz. 16:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Karty zgłoszenia: do 22.09.2014 r.

Tytuł: Wykorzystanie tekstów kultury w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Termin: 25.09.2014 r. godz. 15:30
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Karty zgłoszenia: do 22.09.2014 r.

Tytuł: „Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela” – jak neurodydaktyka może pomóc w efektywnym nauczaniu matematyki.
Dla kogo: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Termin: 30.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Karty zgłoszenia: do 26.09.2014 r.

Tytuł: Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela na zajęciach bibliotecznych.
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze
Termin: 30.09.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszenia: do 26.09.2014 r.

Tytuł: Blended learning – przyszłość edukacji zawodowej.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Termin: 1.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Karty zgłoszenia: do 29.09.2014 r.

Tytuł: Coaching jak metoda rozwoju osobowego.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 2.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Karty zgłoszenia: do 29.09.2014 r.

Tytuł: Metoda Dobrego Startu, zabawy paluszkowe, rysowane wierszyki i szlaczki jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną ucznia.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci, pedagodzy szkolni, logopedzi, wychowawcy świetlic szkolnych
Termin: 2.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Karty zgłoszenia: do 29.09.2014 r.

Tytuł: Coaching jako metoda rozwoju osobowego.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 6.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Karty zgłoszenia: do 3.10.2014 r.

Tytuł: Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Termin: 8.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Sylwia Kurcab
Karty zgłoszenia: do 6.10.2014 r.

Tytuł: Indywidualizacja pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera – ujęcie praktyczne.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 9.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Karty zgłoszenia: do 7.10.2014 r.

Tytuł: Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji bibliograficznej.
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze
Termin: 15.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszenia: do 10.10.2014 r.

Tytuł: Multimedia w nauczaniu przedmiotów artystycznych.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 16.10.2014 r. godz. 15:30
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Karty zgłoszenia: do 13.10.2014 r.

Tytuł: Multimedia w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 16.10.2014 r. godz. 15:30
Miejsce: RODN „WOM” s. 238
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Karty zgłoszenia: do 13.10.2014 r.

Tytuł: Multimedia w nauczaniu języków obcych.
Dla kogo: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 17.10.2014 r. godz. 15:30
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Karty zgłoszenia: do 15.10.2014 r.

Tytuł: Multimedia w nauczaniu przedmiotów infotechnicznych.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów infotechnicznych wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 17.10.2014 r. godz. 15:30
Miejsce: RODN „WOM” s. 238
Odpowiedzialny: Tomasz Karoń
Karty zgłoszenia: do 15.10.2014 r.

Tytuł: „Haki pamięciowe” – mnemotechniki w nauczaniu.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 23.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialne: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Karty zgłoszenia: do 21.10.2014 r.

Tytuł: Indywidualizacja pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera – ujęcie praktyczne.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 30.10.2014 r. godz. 15:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Karty zgłoszenia: Nabór zakończony


KONKURSY


Tytuł: Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy poświęcony poezji Tadeusza Różewicza.
Dla kogo: nauczyciele i uczniowie gimnazjów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego
Termin: 23.10.2014 r. godz. 10:00
Miejsce: RODN „WOM” Aula „Forum”

Odpowiedzialne:
Katarzyna Kucharzewska
kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 107

Agnieszka Chmielewska
chmielewska@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 107

 

Tytuł: Eliminacje półfinałowe  XVII Ogólnopolskiego Konkursu  Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.
Dla kogo: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych
Termin: 29.10.2014 r. godz. 11:00
Miejsce: RODN „WOM” s. 237

Odpowiedzialna:
Sylwia Kurcab
kurcab@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04  wew. 217

 

Tytuł: Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego pt. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.
Dla kogo: nauczyciele języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego
Termin: październik 2014 r.
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie

Odpowiedzialna:
Marta Lipska
lipska@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 224


Kursy online na platformie MOODLE


Tytuł: Multi Art Projekt  – działania artystyczne w edukacji dziecka.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów artystycznych
Termin: październik 2014 r.
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Karty zgłoszenia do 26.09.2014 r.

Zapraszamy do korzystania z pozostałych kursów online dostępnych w naszej ofercie. Informacje o kursach i dane kontaktowe do prowadzących znajdują się na stronie naszej platformy e-learningowej MOODLE pod adresem: moodle2.womczest.edu.pl. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zgłoszenie się min. 15 uczestników. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia (Oferta edukacyjna » Karty zgłoszenia » Online MOODLE).
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkole/placówce oświatowej

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia Rady pedagogiczne na stronie womczest.edu.pl. Szkolenia są odpłatne.

Propozycje tematów znajdują się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Aktualności » Aktualności dla kadry kierowniczej »  Rady pedagogiczne). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

Kursy doskonalące

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy doskonalące na stronie womczest.edu.pl. Szkolenia są odpłatne (2 spotkania po 4 godz., płatne 40 zł* od osoby).

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy doskonalące).

*w przypadku kursów w sali komputerowej: 55 zł

Kursy kwalifikacyjne

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy kwalifikacyjne.

Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie womczest.edu.pl  (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy kwalifikacyjne).
Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i kadry oświatowej

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie womczest.edu.pl w zakładce  Konsultanci.

Ponadto nauczyciele bibliotekarze PBP RODN “WOM” w Częstochowie oferują współpracę z nauczycielami gimnazjów w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Kontakt: Katarzyna Kucharzewska, kucharzewska@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 107.

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.

Zostań WEBskim nauczycielem

W bieżącym roku szkolnym we współpracy ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego realizujemy kursy doskonalące w ramach projektu „WEBski nauczyciel – szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli mieszkających/uczących na obszarach wiejskich), którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W trakcie bezpłatnego 40-godzinnego kursu doskonalącego uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Zajęcia będą miały formę warsztatów.

Szkolenia dla grup zorganizowanych realizowane będą w ich własnej szkole, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu doskonalenia zawodowego zgodne ze wzorem MEN.

Projekt jest objęty Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Ważne: Rekrutację prowadzi Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej: e-slask.pl w zakładce Kapitał ludzki » WEBski nauczyciel.