Oferta wspomagania szkół/placówek – styczeń/luty 2017 r.

Aktualna oferta szkoleniowa – wersja do druku [kliknij]


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek,
poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na styczeń – luty 2017 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

styczeń 2017 r.

Temat: Organizacja praktyk zawodowych (wideokonferencja)
Data: 12.01.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2017 r. do godz. 14.30

luty 2017 r.

Temat: Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z nadzorem pedagogicznym (seminarium)
Data: 1.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Prowadzący: Paweł Klekot, Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 27.01.2017 r.

Temat: Organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wideokonferencja)
Data: 2.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Planowanie rozwoju szkoły/placówki oświatowej (warsztaty)
Data: 22.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Prowadzący: Paweł Klekot, Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.02.2017 r.

Temat: BHP w szkole/placówce – edycja V (kurs e-learningowy)
Data: 1.03.2017 r. – 3.04.2017 r.
Prowadzący: Marek Żyłka, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.02.2017 r.


STACJONARNE SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - nieodpłatne


Wkrótce odbędą się następujące pierwsze stacjonarne spotkania sieci współpracy i samokształcenia koordynowane przez nasz Ośrodek:

styczeń 2017 r.

Temat: Historia Myszkowa. Edukacja regionalna w naszych szkołach
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów gminy Myszków
Data: 3.01.2017 r.
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Myszkowie
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00-16.30
Karty zgłoszenia: do 2.01.2017 r.

luty 2017 r.

Temat: Rola rodziny w kształceniu kompetencji czytelniczych dzieci
Prowadzące: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej,  języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół, rodzice
Data: 20.02.2017 r.
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30-16.45
Karty zgłoszenia: do 15.02.2017 r.

W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

styczeń 2017 r.

Temat: Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności i Zdrowia ICF a diagnoza funkcjonalna
Data: 9.01.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.01.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Znani częstochowianie — Władysław Biegański. W 100-lecie śmierci
Data: 11.01.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.01.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Organizacja praktyk zawodowych
Data: 12.01.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2017 r. do godz. 14.30

luty 2017 r.

Temat: Organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Data: 2.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Listening and reading comprehension in teaching teenagers
Data: 3.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.02.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Neurodydaktyka a efektywne nauczanie – uczenie się dziecka
Data: 7.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.15 – 16.00
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 7.02.2017 r. do godz. 14.15

Temat: DaF-Unterricht ohne digitale Medien – ist es möglich?
Data: 8.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.02.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Doradcą być… Wybrane propozycje ćwiczeń wspierających młodzież w konstruowaniu własnej kariery
Data: 14.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 14.02.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Edukacja przez dramę
Data: 17.02.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.02.2017 r. do godz. 13.00


SEMINARIA - formy nieodpłatne


luty 2017 r.

Tytuł: Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z nadzorem pedagogicznym
Termin: 1.02.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzący: Paweł Klekot, Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 27.01.2017 r.

Tytuł: Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu
Termin: 6.02.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 1.02.2017 r.

Tytuł: Wykorzystanie encyklopedii internetowych w nauczaniu
Termin: 7.02.2017 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Myszkowie, ul. Leśna 1, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.02.2017 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


styczeń 2017 r.

Tytuł: Czytelnicze zasoby cyfrowe w dydaktyce szkolnej
Termin: 10.01.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.01.2017 r.

Tytuł: Opracowanie programu zajęć rewalidacji indywidualnej w oparciu o orzeczenie. Dokumentacja i warsztat pracy terapeuty
Termin: 12.01.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, terapeuci, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 9.01.2017 r.

Tytuł: Travailler les compétences langagières et culturelles à travers la publicité vidéo
Termin: 26.01.2017 r. 11.00 – 13.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Prowadzące: Barbara Kosta, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.01.2017 r.

Tytuł: Jak tworzyć mapy mentalne (metody aktywizujące i motywujące w nauczaniu)
Termin: 31.01.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2017 r.

Tytuł: Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z  wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
Termin: 31.01.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.01.2017 r.

luty 2017 r.

Tytuł: Aplikacja Pocked Code – wykorzystanie w edukacji
Termin: 2.02.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzący: Anna Dąbrowska, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 30.01.2017 r.

Tytuł: Kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych i kompetencji międzykulturowych w szkole
Termin: 6.02.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Izabela Bajor, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.02.2017 r.

Tytuł: Dyskurs i dyskusja w klasie (metody aktywizujące i motywujące w nauczaniu)
Termin: 7.02.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2017 r.

Tytuł: Jak motywować uczniów do czytania lektur? Wskazówki metodyczne w toku przygotowań do egzaminu maturalnego
Termin: 7.02.2017 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadzące: Agnieszka Grudzińska, Iwona Skrzypczyk-Gałkowska (Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie)
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2017 r.

Tytuł: Jak sporządzić interaktywny test wiedzy w aplikacji Quizziz
Termin: 8.02.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.02.2017 r.

Tytuł: Motywowanie uczniów z trudnościami do czytania. Tworzenie lapbooka
Termin: 8.02.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzące: Urszula Mielczarek, Izabela Bajor
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół (uczestników prosimy o przyniesienie kolorowego czasopisma, kleju, nożyczek)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2017 r.

Tytuł: Podstawy programowania w języku Scratch
Termin: 9.02.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.02.2017 r.

Tytuł: Jak zorganizować środowisko szkolne dla potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu
Termin: 13.02.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
brak wolnych miejsc

Tytuł: Współdecydowanie metodą World Café (metody aktywizujące i motywujące w nauczaniu)
Termin: 14.02.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2017 r.

Tytuł: Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel
Termin: 15.02.2017 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Prowadząca: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
zajęcia odwołane, szkolenie odbędzie się w innym terminie

Tytuł: Motywująca rola oceny z wychowania fizycznego
Termin: 16.02.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.02.2017 r.

Tytuł: Metoda kinezjologii edukacyjnej, arteterapia, mandala, techniki relaksacyjne, mnemotechniki w rozwijaniu koncentracji uwagi
Termin: 16.02.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, terapeuci, pedagodzy i psycholodzy szkolni
brak wolnych miejsc
Zapraszamy dnia 23.02.2017 r. na dodatkowe warsztaty

Tytuł: Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
Termin: 16.02.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki, przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.02.2017 r.

Tytuł: Teatrzyk kamishibai – rozwijanie kompetencji czytelniczych dziecka
Termin: 20.02.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 15.02.2017 r.

Tytuł: Planowanie rozwoju szkoły/placówki oświatowej
Termin: 22.02.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadzący: Paweł Klekot, Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.02.2017 r.

Tytuł: Praca w chmurze – nowoczesne metody nauczania na lekcji religii. Część 2
Termin: 22.02.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzący: Iwona Karlak, Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.02.2017 r.

Tytuł: Konstruowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających umiejętności społeczne
Termin: 22.02.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
brak wolnych miejsc

Tytuł: Metoda kinezjologii edukacyjnej, arteterapia, mandala, techniki relaksacyjne, mnemotechniki w rozwijaniu koncentracji uwagi
Termin: 23.02.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, terapeuci, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 20.02.2017 r.

Tytuł: Widok grafiki 3D w aplikacji GeoGebra
Termin: 23.02.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.02.2017 r.

Tytuł: Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
Termin: 24.02.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.02.2017 r.

Tytuł: Créer une BD
Termin: 24.02.2017 r. 16.00 – 17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Prowadzące: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.02.2017 r.

Tytuł: Edukacja globalna – w co się bawią dzieci w różnych stronach świata
Termin: 27.02.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
brak wolnych miejsc


WEBINARIA - forma nieodpłatna


Ważne: Dołączenie do webinarium jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

styczeń 2017 r.

Tytuł: Metoda IBSE w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Termin: 4.01.2017 r. 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i  przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.01.2017 r. do godz. 14.30 

luty 2017 r.

Tytuł: Widok grafiki 3D w aplikacji GeoGebra
Termin: 1.02.2017 r. 15.30 – 17.00
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 1.02.2017 r. do godz. 14.30

Tytuł: Widok grafiki 3D w aplikacji GeoGebra
Termin: 9.02.2017 r. 15.30 – 17.00
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Webinarium odwołane!!!

Tytuł: Jak skutecznie rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów
Termin: 15.02.2017 r. 15.30 – 16.15
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 15.02.2017 r. do godz. 14.30

Tytuł: Otwarte zasoby edukacyjne w  pracy nauczyciela zajęć technicznych
Termin: 20.02.2017 r. 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele zajęć technicznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.02.2017 r. do godz. 14.30


KURS E-LEARNINGOWY - nieodpłatny


luty 2017 r.

Tytuł: BHP w szkole/placówce – edycja V
Termin: 1.03.2017 r. – 3.04.2017 r..
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Prowadzący: Marek Żyłka, Elżbieta Straszak, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia do 26.02.2017 r.


KURSY B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


luty 2017 r.

Tytuł: Kreatywne metody nauczania języka angielskiego z zastosowaniem narzędzi TIK
Termin: 17.02.2017 r. 15.30 – 17.00 (warsztaty stacjonarne),  17-24.02.2017 r. (szkolenie online)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego klas 4-6 szkół podstawowych
Karty zgłoszenia do 14.02.2017 r.

Tytuł: Rola i miejsce Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły
Termin: 28.02.2017 r. 15.00 – 17.15 (warsztaty stacjonarne),  28.02-21.03.2017 r. (szkolenie online)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Bożena Harasimowicz, Sylwia Kurcab, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele – opiekunowie samorządów uczniowskich
Karty zgłoszenia do 23.02.2017 r.


KONSULTACJE ZESPOŁOWE - forma nieodpłatna


styczeń 2017 r.

Tytuł: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów z niepełnosprawnością w tym z autyzmem, zespołem Aspergera
Termin: 5.01.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzące: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów z niepełnosprawnością
Karty zgłoszenia do 4.01.2017 r.

Tytuł: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów z niepełnosprawnością w tym z autyzmem, zespołem Aspergera
Termin: 31.01.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzące: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów z niepełnosprawnością
Karty zgłoszenia do 30.01.2017 r.


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji. Obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Są to kilkumiesięczne formy, realizowane podczas 3-5 spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – formy odpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, w tym kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej w dn. 10 listopada 2015 r., znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo.womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrych-praktyk/)

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.