Oferta wspomagania szkół/placówek – styczeń/luty 2015 r.

Aktualna oferta szkoleniowa dla nauczycieli – WERSJA DO DRUKU


Wspomaganie rozwoju nauczyciela
WIDEOKONFERENCJE - forma nieodpłatna


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które wypełniły kartę zgłoszenia.
Więcej informacji o wideokonferencjach znajduje się w zakładce Wideokonferencja na stronie womczest.edu.pl.

LUTY 2015 r.

Temat: Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole
Data: 5.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.00 – 13.45
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego

Temat: Wykorzystanie e-podręcznika w edukacji
Data: 16.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Elżbieta Straszak, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół

Temat: Teaching English in nursery and primary schools (Nauczanie angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej – szkolenie w jęz. angielskim)
Data: 17.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej

Temat: Trafność metody EWD dla szkół podstawowych
Data: 18.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych

Temat: Historie i sztuczki wielkich artystów, czyli wprawki z historii sztuki dla dzieci (cz. II – rzeźba)
Data: 19.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych

Temat: Jak realizować zadania doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole
Data: 23.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół

Temat: Nowe zasady oceniania egzaminu maturalnego z historii i WoS
Data: 23.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i WoS szkół ponadgimnazjalnych

Temat: Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego z  matematyki – podsumowanie zajęć warsztatowych z  nauczycielami
Data: 24.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

Temat: Wartość terapeutyczna zajęć technicznych
Data: 26.02.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele zajęć technicznych


Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych - forma nieodpłatna


Temat: Planowane zmiany w oświacie w zakresie podręczników i materiałów edukacyjnych
Termin: 9.01.2015 r. godz. 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół

Temat: Korzyści współpracy nauczyciela matematyki z rodzicami
Termin: 21.01.2015 r. godz. 15.00-16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
Prowadząca: Aneta Wojciechowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki z terenu objętego doradztwem

Temat: Jak wspierać ucznia ze SPE w uczeniu się matematyki
Termin: 18.02.2015 r. godz. 15.00-16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
Prowadząca: Aneta Wojciechowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki z terenu objętego doradztwem


KONFERENCJE - forma nieodpłatna


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

Tytuł: Organizacja przestrzeni edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy szkolnej. Sześciolatek w świetlicy
Termin: 23.02.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, AULA Forum
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 20.02.2015 r.

Tytuł: Relacje państwo-Kościół katolicki na terenie diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989. Myszków i okolice
Termin: 25.02.2015 r. 14:00 – 17:00
Miejsce: Kościół p.w. NNMP w Myszkowie-Mijaczowie, ul. Pułaskiego 5
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.02.2015 r.


SEMINARIA - forma nieodpłatna


Tytuł: Efektywna informacja zwrotna dla ucznia w przedmiotach zawodowych
Termin: 15.01.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2015 r.

Tytuł: Jak wykorzystać wyniki monitorowania realizacji podstawy programowej w pracy nauczycieli i szkoły
Termin: 18.02.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Aleksandra Klimza
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszeniado 17.02.2015 r.

Tytuł: Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Termin: 19.02.2015 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzący: Jerzy Trzos
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
Karty zgłoszeniado 18.02.2015 r.

Tytuł: Światowe Dni Młodzieży – wyzwanie dla katechetów
Termin: 25.02.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiedzialna: Iwona Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszeniado 24.02.2015 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


STYCZEŃ 2015 r.

Tytuł: Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki – rachunek różniczkowy, rachunek prawdopodobieństwa, geometria
Termin: 8.01.2015 r. 15.00 – 18.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Małgorzata Hercog
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 7.01.2015 r.

Tytuł: Metody coachingowe w pracy pedagoga szkolnego
Termin: 8.01.2015 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 7.01.2015 r.

Tytuł: Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających życiu człowieka
Termin: 12.01.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele EdB, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 9.01.2015 r.

Tytuł: Sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w edukacji – spotkanie organizacyjne
Termin: 12.01.2015 r. 15.30 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzący: Tomasz Karoń, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.01.2015 r.

Tytuł: Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki – rachunek różniczkowy, rachunek prawdopodobieństwa, geometria
Termin: 15.01.2015 r. 15.00 – 18.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Małgorzata Hercog
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2015 r.

Tytuł: Metody nauczania rozwijające twórczość i kreatywność uczniów na II etapie edukacyjnym
Termin: 15.01.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Prowadząca: Małgorzata Tubielewicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2015 r.

Tytuł: Projektowanie pracy dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 16.01.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Aleksandra Klimza
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 15.01.2015 r.

Tytuł: Szkoła demokracji – szkoła samorządności. Przestrzeganie praw ucznia w szkole
Termin: 19.01.2015 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.01.2015 r.

Tytuł: Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki – rachunek różniczkowy, rachunek prawdopodobieństwa, geometria
Termin: 20.01.2015 r. 15.00 – 18.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Małgorzata Hercog
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2015 r.

Tytuł: Tworzenie komiksów w programie Toondoo
Termin: 21.01.2015 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 20.01.2015 r.

Tytuł: Plan dydaktyczny nauczyciela wychowania fizycznego
Termin: 22.01.2015 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego
Karty zgłoszenia: do 21.01.2015 r.

Tytuł: Elementy arteterapii w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela
Termin: 26.01.2015 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, terapeuci, pedagodzy szkolni, logopedzi, wychowawcy świetlic szkolnych
Karty zgłoszenia: do 23.01.2015 r.

LUTY 2015 r.

Tytuł: Czytelnictwo oczami plastyki – tworzenie lapbooka
Termin: 6.02.2015 r. 10.00 – 12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzący: Izabela Bajor, Marek Czarnołęski
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 5.02.2015 r.

Tytuł: Konsultacje indywidualne z rodzicami w szkole – prawidłowe przygotowanie i efektywny przebieg
Termin: 18.02.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.02.2015 r.

Tytuł: Metody coachingowe w pracy pedagoga szkolnego
Termin: 19.02.2015 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 18.02.2015 r.

Tytuł: Gry i zabawy ruchowe z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Termin: 23.02.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 20.02.2015 r.

Tytuł: Innowacyjne działania w zakresie pracy z uczniem zdolnym
Termin: 24.02.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Prowadząca: Małgorzata Tubielewicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkól podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 23.02.2015 r.

Tytuł: Czytelnictwo a projekty edukacyjne
Termin: 25.02.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Katarzyna Kucharzewska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 24.02.2015 r.

Tytuł: Wykorzystanie e-podręcznika w nauczaniu przedmiotów ścisłych
Termin: 26.02.2015 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ścisłych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.02.2015 r.

Tytuł: Wykorzystanie e-podręcznika w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
Termin: 26.02.2015 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Prowadzący: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.02.2015 r.

Tytuł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – jak skonstruować program terapeutyczny
Termin: 26.02.2015 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzący: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele pracujący w zespołach WWRD
Karty zgłoszenia: do 25.02.2015 r.


KONKURSY - forma nieodpłatna


Konkurs dla uczniów na film edukacyjny w języku angielskim, niemieckim lub francuskim „Cyberprzemoc? Jestem przeciw!”
Grupa docelowa: nauczyciele oraz uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin nadsyłania prac: do 31.03.2015 r.
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie
Odpowiedzialne: Marta Lipska – lipska@womczest.edu.pl, Dorota Liberdaliberda@womczest.edu.pl, Ewelina Makowska – makowska@womczest.edu.pl
Kontakt: tel. 34 360 60 04 wew. 224


Kursy online na platformie MOODLE - forma nieodpłatna


Tytuł: ABC energetyki jądrowej.
Termin: luty – marzec 2015 r.
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 10.02.2015 r.

Tytuł: Trafność metody EWD dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin: luty – marzec
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.02.2015 r.

Zapraszamy do korzystania z pozostałych kursów online dostępnych w naszej ofercie. Informacje o kursach i dane kontaktowe do prowadzących znajdują się na stronie naszej platformy e-learningowej MOODLE pod adresem: moodle2.womczest.edu.pl. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zgłoszenie się min. 15 uczestników. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia (Zakładka Oferta edukacyjna » Karty zgłoszenia » Szkolenie online MOODLE).


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkole/placówce oświatowej

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia Rady pedagogiczne na stronie womczest.edu.pl. Szkolenia są odpłatne.

Propozycje tematów znajdują się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Aktualności » Aktualności dla kadry kierowniczej » Rady pedagogiczne). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.


Kursy doskonalące

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy doskonalące.

Kurs doskonalący organizujemy w przypadku zgłoszenia się 10 – 15 osób.

Kursy doskonalące są odpłatne.

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy doskonalące).


Kursy kwalifikacyjne

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy kwalifikacyjne.

Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy kwalifikacyjne).


Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i kadry oświatowej

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 8.00 – 15.00,

wtorek: godz. 9.00 – 16.00

Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie womczest.edu.pl w zakładce Konsultanci.

Ponadto nauczyciele bibliotekarze PBP RODN “WOM” w Częstochowie oferują współpracę z nauczycielami gimnazjów w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Kontakt: Katarzyna Kucharzewska, kucharzewska@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 107.

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych*:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.

* Formy odpłatne są wyraźnie oznaczone w niniejszej ofercie poprzez podanie ceny w PLN.


Przykłady dobrej praktyki

RODN „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrej praktyki za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów. Baza przykładów dobrej praktyki oraz zasady publikacji znajdują się na stronie womczest.edu.pl – Przykłady dobrej praktyki.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, a także doświadczeniem ze zrealizowanych w szkole/placówce działań i przesyłanie do nas materiałów do publikacji.