Oferta wspomagania szkół/placówek – marzec/kwiecień 2017 r.

Aktualna oferta szkoleniowawersja do druku [kliknij]

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja  umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek,
poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na marzec – kwiecień 2017 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

marzec 2017 r.

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela szkoły zawodowej (warsztaty)
Data: 9.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 6.03.2017 r.

Temat: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu. Skuteczne zadawanie pytań (webinarium)
Data: 16.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 12.45
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 16.03.2017 r. do godz. 11.00

Temat: Zadania dyrektora szkoły związane z nadzorem pedagogicznym (seminarium)
Data: 22.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2017 r.

kwiecień 2017 r.

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu (wideokonferencja)
Data: 20.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Planowanie rozwoju szkoły/placówki oświatowej (warsztaty)
Data: 26.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 23.04.2017 r.

Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole (warsztaty)
Data: 26.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Iwona Karlak
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.02.2017 r.


STACJONARNE SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - nieodpłatne


marzec 2017 r.

Temat: Biblioterapia w kształtowaniu postaw oraz wartości dzieci i młodzieży
Data: 10.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  czytelnia naukowa s. 106
Prowadzące: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, pedagodzy szkolni  wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.03.2017 r.

Temat: Wykorzystanie filmu historycznego w procesie edukacyjnym
Data: 16.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Spotkanie odbędzie się w innym terminie

Temat: Współpraca nauczycieli w realizacji zajęć wychowania fizycznego na I etapie edukacyjnym
Data: 27.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzące: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania fizycznego
Karty zgłoszenia: do 24.03.2017 r.

kwiecień 2017 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania języka angielskiego
Data: 11.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Marta Lipska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.04.2017 r.

W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KONFERENCJE - nieodpłatne


marzec 2017 r.

Temat: Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa „W kręgu wartości patriotycznych”
Data: 15.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.30-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadząca: Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.03.2017 r.

kwiecień 2017 r

Temat: Reformacja a reforma katolicka – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia Reformacji w Polsce
Data: 22.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadzący: Iwona Karlak, ks. dr Roman Ceglarek, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii, historii, języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.04.2017 r.


KONFERENCJE - odpłatne


kwiecień 2017 r.

Temat: VIII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Data: 24.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Odpłatność: 50 zł
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół, nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni
Karty zgłoszenia: do 21.04.2017 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

marzec 2017 r.

Temat: Exercices créatifs en classe de FLE
Data: 3.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.00 – 16.45
Prowadzące: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.03.2017 r. do godz. 15.00

Temat: Creative English teaching with ICT
Data: 7.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.03.2017 r. do godz. 14.00

Temat: Od programowania z matą edukacyjną do serwisu Code.org
Data: 8.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 8.03.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – jak upamiętniać bohaterów wśród dzieci i młodzieży
Data: 9.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.03.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Ciekawostki przyrodnicze Częstochowy i okolic
Data: 10.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.03.2017 r. do godz. 14.00

Temat: Zmiany w ustawie o doradztwie zawodowym i szkolnictwie zawodowym
Data: 22.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzący: Sylwia Kurcab, Marek Żyłka
Grupa docelowa: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Programowanie w języku Scratch dla zaawansowanych
Data: 28.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 28.03.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Sprawiedliwy Handel a Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Kampania edukacyjno-informacyjna w szkole
Data: 29.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.03.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 31.03.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

kwiecień 2017 r.

Temat: Warsztaty wielkanocne z  dziećmi: tradycja – folklor – sztuka
Data: 3.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.04.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci
Data: 4.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Brak miejsc!

Temat: Sei fit für den CLIL-Unterricht!
Data: 6.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.04.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek rozwoju szkoły
Data: 11.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.04.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu
Data: 20.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Europejskie portfolio językowe motywacją do podnoszenia kompetencji lingwistycznych
Data: 25.04.2017 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadzące: Ewelina Makowska, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.04.2017 r. do godz. 14.00


SEMINARIA - formy nieodpłatne


marzec 2017 r.

Tytuł: Nauczanie o Żołnierzach Wyklętych jako element przywracania pamięci historycznej
Termin: 10.03.2017 r. 13.00 – 14.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Prowadzący: Jarosław Durka, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.03.2017 r.

Tytuł: Jak uczy się mózg? (seminarium połączone z warsztatami plastycznymi dla uczniów)
Termin: 15.03.2017 r. 12.00 – 13.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, 237
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wraz z 4-osobowymi  zespołami uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 12.03.2017 r.

Tytuł: Zadania dyrektora szkoły związane z nadzorem pedagogicznym
Termin: 22.03.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 237
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 19.03.2017 r.

Tytuł: Bajkoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: 22.03.2017 r. 14.30 – 17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 236
Prowadząca: Katarzyna Kucharzewska
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
Brak wolnych miejsc!

Tytuł: Jak efektywnie rozpocząć i podsumować zajęcia z uczniami (metody aktywizujące i motywujące)
Termin: 28.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 236
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2017 r.

Tytuł: Wielokulturowa klasa w praktyce szkolnej
Termin: 28.03.2017 r. 15.30 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 231
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.03.2017 r.

Tytuł: „Na siłę” czy „sposobem”? Jak rozwiązywać zadania matematyczne
Termin: 29.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 244
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Iwona Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.03.2017 r.

Tytuł: Kompetencje kluczowe w procesie edukacji
Termin: 31.03.2017 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 236
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.03.2017 r.

kwiecień 2017 r.

Tytuł: Film dokumentalny na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Termin: 3.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 31.03.2017 r.

Tytuł: Wykorzystanie technik wzmacniania pozytywnego w pracy z dzieckiem, uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Termin: 4.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 236
Prowadzące: Bożena Harasimowicz, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Brak wolnych miejsc!

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu
Termin: 20.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 244
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.04.2017 r.

Tytuł: VIII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Termin: 23.04.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 236
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie
Karty zgłoszenia: do 20.04.2017 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Termin: 24.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 244
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.04.2017 r.

Tytuł: Samorząd uczniowski jako współtwórca programu wychowawczego szkoły. Przykłady dobrej praktyki
Termin: 25.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 236
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele – opiekunowie samorządu uczniowskiego
Karty zgłoszenia: do 22.04.2017 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Termin: 28.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  Aula „Forum”
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 25.04.2017 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


marzec 2017 r.

Tytuł: Motywująca rola oceny z wychowania fizycznego
Termin: 7.03.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.03.2017 r.

Tytuł: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela szkoły zawodowej
Termin: 9.03.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 6.03.2017 r.

Tytuł: Lernen im CLIL-Unterricht
Termin: 10.03.2017 r. 15.30 – 18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadzący: Dorota Liberda, Goethe-Institut
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Szkolenie zostaje odwołane z powodu choroby prowadzącego, odbędzie się w innym terminie. Przepraszamy

Tytuł: Środowisko sprzyjające uczeniu się w ujęciu neurodydaktyki
Termin: 13.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 10.03.2017 r.

Tytuł: Myszków w źródłach historycznych
Termin: 14.03.2017 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele – uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia „Historia Myszkowa…”
Karty zgłoszenia: do 11.03.2017 r.

Tytuł: Programuj z matą edukacyjną i w serwisie Code.org
Termin: 14.03.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 238
Prowadzący: Tomasz Karoń, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.03.2017 r.

Tytuł: Dynamiser les pratiques orales à partir de supports audio-visuels et TIC
Termin: 15.03.2017 r. 16.30 – 18.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 201
Prowadzący: Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Renata Klimek-Kowalska, Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur, Manon Cuppens, Wallonie-Bruxelles International
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.03.2017 r.

Tytuł: Wykorzystanie aplikacji Socrative do tworzenia testów internetowych
Termin: 16.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 201
Prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i  przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.03.2017 r.

Tytuł: Rozwijanie kompetencji informatycznych dziecka w wieku przedszkolnym
Termin: 20.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 238
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Tytuł: Dekoracje wielkanocne – propozycje do wykorzystania na katechezie i zajęciach pozalekcyjnych
Termin: 22.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 244
Prowadzące: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.03.2017 r.

Tytuł: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek rozwoju szkoły
Termin: 23.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 238
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.03.2017 r.

Tytuł: Wpływ sprawności wymowy na proces czytania u uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
Termin: 23.03.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 231
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.03.2017 r.

Tytuł: Patriotycznym szlakiem po Częstochowie i regionie
Termin: 23.03.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 244
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i  przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.03.2017 r.

Tytuł: Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel
Termin: 24.03.2017 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 201
Prowadząca: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.03.2017 r.

Tytuł: Radość czytania. Edukacja czytelnicza poprzez zabawę
Termin: 28.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 237
Prowadzące: Agnieszka Grudzińska, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2017 r.

Tytuł: Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Termin: 28.03.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 244
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Tytuł: Metoda kinezjologii edukacyjnej, arteterapia, mandala, techniki relaksacyjne, mnemotechniki w rozwijaniu koncentracji uwagi
Termin: 30.03.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 231
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci, wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Brak wolnych miejsc!

Tytuł: Landeskunde im DaF-Unterricht: Martin Luther und 500 Jahre Reformation
Termin: 30.03.2017 r. 15.30 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 237
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 27.03.2017 r.

Tytuł: Podstawy pracy w edytorze graficznym GIMP
Termin: 31.03.2017 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,  s. 201
Prowadząca: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 28.03.2017 r.

kwiecień 2017 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne  w pracy z uczniem z trudnościami w nauce
Termin: 3.04.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzące: Urszula Mielczarek, Agata Arkabus, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 31.03.2017 r.

Tytuł: Zaawansowane programowanie w języku Scratch
Termin: 4.04.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadzący: Tomasz Karoń, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 1.04.2017 r.

Tytuł: Praca z uczniem z dysleksją na lekcji języka obcego
Termin: 7.04.2017 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzące: Ewelina Makowska, Barbara Kosta, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.04.2017 r.

Tytuł: Motywowanie uczniów do nauki czytania i pisania. Tworzenie e-książeczek w programie Story Jumper
Termin: 11.04.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Prowadzące: Urszula Mielczarek, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.04.2017 r.

Tytuł: Wybrane stany zagrożenia życia – objawy i pierwsza pomoc przedmedyczna
Termin: 11.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Prowadzący: Aleksandra Krawczyk, Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.04.2017 r.

Tytuł: Teatrzyk kamishibai techniką wspomagania czytania uczniów podczas zajęć w świetlicy szkolnej
Termin: 24.04.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzące: Urszula Mielczarek, Marta Małek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.04.2017 r.

Tytuł: Plastyka eksperymentalna. Warsztatowe spotkanie ze sztuką
Termin: 25.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 22.04.2017 r.

Tytuł: Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej
Termin: 24.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzący: Tomasz Karoń, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: Aleksandra Krawczyk, Agnieszka Perczak
Karty zgłoszenia: do 22.04.2017 r.

Tytuł: Planowanie rozwoju szkoły/placówki oświatowej
Termin: 26.04.2017 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 23.04.2017 r.

Tytuł: Edukacja matematyczna w przedszkolu – wykorzystanie elementów pedagogiki Marii Montessori
Termin: 26.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 23.04.2017 r.

Tytuł: Cyberbezpieczeństwo w szkole
Termin: 26.04.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Iwona Karlak
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.04.2017 r.

Tytuł: Gry i zabawy matematyczne
Termin: 27.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 24.04.2017 r.

Tytuł: Metody, formy i techniki pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
Termin: 27.04.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Tytuł: Historia jednej ulicy… Przygotowanie do gry miejskiej
Termin: 27.04.2017 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.04.2017 r.


WEBINARIA - forma nieodpłatna


Ważne: Dołączenie do webinarium jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

marzec 2017 r.

Tytuł: Co w trawie piszczy? Otwarte zasoby edukacyjne w zajęciach przyrodniczych
Termin: 13.03.2017 r. 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.03.2017 r. do godz. 14.30

Tytuł: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu. Skuteczne zadawanie pytań
Termin: 16.03.2017 r. 12.00 – 12.45
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 16.03.2017 r. do godz. 11.00


SZKOLENIA B-LEARNINGOWE - nieodpłatny


marzec 2017 r.

Tytuł: Rola i miejsce samorządu uczniowskiego w życiu szkoły
Termin: 6.03.2017 r. 15.00-17.15 (warsztaty stacjonarne); 7.03 – 20.03.2017 r. (szkolenie online); 22.03.2017 r. 15.00-17.15 (warsztaty stacjonarne)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, 231
Prowadzące: Bożena Harasimowicz, Sylwia Kurcab, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele – opiekunowie samorządu uczniowskiego
Brak wolnych miejsc!

Tytuł: Kreatywne nauczanie przyrody
Termin: 28.03.2017 r. 15.00-17.15 (warsztaty stacjonarne); 29.03 – 6.04.2017 r. (szkolenie online)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody szkół podstawowych
Karty zgłoszenia do 25.03.2017 r.


KONKURSY - nieodpłatne


marzec 2017 r.

Tytuł: Śladami Marcina Lutra
Termin: 17.03.2017 r. 11.00 – 12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Zgłoszenia e-mail: liberda@womczest.edu.pl do 14.03.2017 r.

kwiecień 2017 r.

Tytuł: Wielkanoc z Mikołajkiem
Termin: 10.04.2017 r. 10.00 – 12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, 237
Prowadzące: Ewelina Makowska, Barbara Kosta, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych
Zgłoszenia  do 7.04.2017 r.


KONSULTACJE ZESPOŁOWE - forma nieodpłatna


marzec 2017 r.

Tytuł: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem, zespołem Aspergera
Termin: 9.03.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzące: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów z niepełnosprawnością
Kontakt z p. Anetą Żurek, e-mail: zurek@womczest.edu.pl

Tytuł: Wolontariat szkolny wychowaniem do wartości – prezentacja przykładów dobrej praktyki
Termin: 30.03.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Kontakt z p. Elżbietą Doroszuk, e-mail: doroszuk@womczest.edu.pl

kwiecień 2017 r,

Tytuł: Wolontariat szkolny wychowaniem do wartości – prezentacja przykładów dobrej praktyki
Termin: 3.04.2017 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Kontakt z p. Elżbietą Doroszuk, e-mail: doroszuk@womczest.edu.pl

Tytuł: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem, zespołem Aspergera
Termin: 6.04.2017 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Prowadzące: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów z niepełnosprawnością
Kontakt z p. Anetą Żurek, e-mail: zurek@womczest.edu.pl


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji. Obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Są to kilkumiesięczne formy, realizowane podczas 3-5 spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – formy odpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, w tym kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej w dn. 10 listopada 2015 r., znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.