Oferta wspomagania szkół/placówek – marzec/kwiecień 2016 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIAformy nieodpłatne


Temat: Planowanie pracy dydaktycznej nauczycieli przedmiotów artystycznych
– pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 15.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM”, s.238
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów
Karty zgłoszenia: do 14.03.2016 r.

Temat: Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 21.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: PBP RODN „WOM”,  ICIM
Prowadzące: Anna Hiller, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.03.2016 r.

Temat: Współpraca nauczycieli z biblioteką szkolną w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 13.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Prowadzące: Anna Płusa, Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.04.2016 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych i kształcenia zdalnego w nauczaniu przedmiotów zawodowych – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Termin: 14.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s.201
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2016 r.


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEKformy nieodpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek,
Poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na marzec – kwiecień 2016 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

marzec 2016 r.

Temat: Dostosowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych do potrzeb i możliwości rynku pracy (warsztaty)
Data: 17.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Prowadzący:  Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.01.2016 r.

kwiecień 2016 r.

Temat: Kontrola zarządcza – analiza ryzyka (warsztaty)
Data: 7.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Prowadzący: Paweł Klekot, Grażyna Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Karty zgłoszenia: do 6.04.2016 r.

Temat: Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach (warsztaty)
Data: 7.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 6.04.2016 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych i kształcenia zdalnego w nauczaniu przedmiotów zawodowych – pierwsze stacjonarne spotkanie uczestników sieci
Data: 14.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2016 r.


WIDEOKONFERENCJE - formy nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

marzec 2016 r.

Temat: Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Data: 1.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 1.03.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Cztery pory roku w przyrodzie – propozycje zajęć edukacyjnych w terenie
Data: 7.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 7.03.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością
Data: 10.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 10.03.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Jak wykorzystać zasoby regionalne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
Data: 22.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.03.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Działania szkoły i nauczycieli na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze SPE
Data: 31.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 31.03.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère
Data: 31.03.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.00 – 16.45
Prowadzące: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 31.03.2016 r. do godz. 15.00

kwiecień 2016 r.

Temat: Egzaminy zewnętrzne z historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 4.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.04.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Historyczny i religijny wymiar Chrztu Polski
Data: 6.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Iwona Karlak, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele religii i historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.04.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Jak korzystać z edukacyjnych zasobów internetowych zgodnie z prawem autorskim
Data: 8.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Anna Dąbrowska, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.04.2016 r. do godz. 14.30

Temat: „Przez dziurkę od klucza” – wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) do obserwacji przyrodniczych
Data: 11.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 11.04.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Upcycling podczas zajęć technicznych
Data: 12.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele zajęć technicznych
Karty zgłoszenia: do 12.04.2016 r. do godz. 14.30

Temat: CLIL in teaching primary school pupils
Data: 14.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 14.04.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Nauczyciel animatorem twórczych działań dziecka/ucznia – propozycje kreatywnych ćwiczeń
Data: 21.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.04.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Co możemy wyczytać na nekropoliach chrześcijańskich i kirkutach. Praca z tekstami źródłowymi
Data: 25.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 25.04.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Wielojęzyczność wczesnoszkolna wspierana nowoczesnymi technologiami
Data: 26.04.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 16.00 – 16.45
Prowadzące: Ewelina Makowska, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.04.2016 r. do godz. 15.00


KONFERENCJE - formy nieodpłatne


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

marzec 2016 r.

Tytuł: Inspiracje matematyczno-przyrodnicze
Termin: 9.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzące: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki i przyrody wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.03.2016 r.

Tytuł: Akademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczego
Termin: 10.03.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzące: Urszula Mielczarek, Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, wychowawcy klas, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 9.03.2016 r.

Tytuł: Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa. W kręgu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Termin: 31.03.2016 r. 13.30 – 16.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzące: Anna Hiller, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, wychowawcy klas, nauczyciele bibliotekarze, rodzice
Karty zgłoszenia: do 30.03.2016 r.

kwiecień 2016 r.

Tytuł: Problemy wychowawcze czy zespół Aspergera?
Termin: 6.04.2016 r. 14.00 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 6.04.2016 r.

Tytuł: Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – dojrzały chrześcijanin i uczciwy obywatel. Katechetyczne i pedagogiczne implikacje
Termin: 16.04.2016 r. 10.00 – 13.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzące: Iwona Karlak, Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.04.2016 r.

Tytuł: Konferencja upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej
Termin: 21.04.2016 r. 14.00 – 15.30
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Prowadzący: Instytut Pamięci Narodowej OBEP w Katowicach, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.04.2016 r.

Tytuł: Rola wychowania przedszkolnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka
Termin: 26.04.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 25.04.2016 r.

Tytuł: Działania doradcze w szkole – planowanie kształcenia i kariery zawodowej
Termin: 28.04.2016 r. 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236, 237
Prowadzący: Sylwia Kurcab, Aneta Żurek, Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, doradcy zawodowi, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 27.04.2016 r.


KONFERENCJE - formy odpłatne


Tytuł: VII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Termin: 11.04.2016 r. 10.00 – 15.00
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół
Odpłatność: 50 zł
Karty zgłoszenia: do 1.04.2016 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


Tytuł: Rządowe programy rozwoju czytelnictwa
Termin: 16.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialne: Anna Płusa, Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.03.2016 r.

Tytuł: Wymagania państwa jako obszary poddane badaniu w ewaluacji zewnętrznej
Termin: 17.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.03.2016 r.

Tytuł:  Przyjaciele Zippiego – spotkanie dla realizatorów programu
Termin: 4.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej realizujący program
Karty zgłoszenia: do 3.04.2016 r.

Temat: Jak przygotować uczniów do egzaminów z języka niemieckiego
Data: 8.04.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialni: Dorota Liberda oraz Joanna Przybyłowska, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.04.2016 r.

Tytuł: VII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Termin: 10.04.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie
Karty zgłoszenia: do 1.04.2016 r.

Tytuł: Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki
Termin: 12.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.04.2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu
Termin: 22.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Karty zgłoszenia: do 21.04.2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Termin: 25.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 24.04.2016 r.

Tytuł: Wielokulturowość we współczesnej szkole
Termin: 28.04.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialne: Dorota Liberda, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 27.04.2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Termin: 28.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 27.04.2016 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


marzec 2016 r.

Tytuł: Polskie tradycje wielkanocne
Termin: 2.03.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii i zajęć technicznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.03.2016 r.

Tytuł: Praca z rodzicem dziecka, ucznia z niepełnosprawnością
Termin: 3.03.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 2.03.2016 r.

Tytuł: Przygotowanie uczniów i organizacja I etapu XIII Powiatowego Konkursu Historycznego dla Gimnazjów w r. szk. 2015/2016
Termin: 7.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół zgłoszonych do konkursu
Karty zgłoszenia: do 6.03.2016 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – opracowanie danych ilościowych i jakościowych. Część 5
Termin: 10.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce
Karty zgłoszenia: do 9.03.2016 r.

Tytuł: Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Teatr Nieoczywisty – współtworzenie lalek teatralnych i teatru Kamishibai
Termin: 10.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab oraz Jolanta Stanisz, Mirosława Truchta-Nowicka, autorki projektu Teatr Nieoczywisty
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.03.2016 r.

Tytuł: Światowy Tydzień Mózgu – warsztaty plastyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin: 14.03.2016 r. 10.00 – 12.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.03.2016 r.

Tytuł: Szkoła przeciw przemocy i dyskryminacji
Termin: 16.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 15.03.2016 r.

Tytuł: Światowy Tydzień Mózgu. Neurodydaktyka w nauczaniu – tworzenie sprzyjającego środowiska edukacyjnego
Termin: 17.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.03.2016 r.

Tytuł: Dostosowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych do potrzeb i możliwości rynku pracy
Termin: 17.03.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele tych szkół
Karty zgłoszenia: do 16.03.2016 r.

Tytuł: Sprawdzian wiedzy z aplikacją Kahoot – efektywny dla nauczyciela, przyjazny dla ucznia
Termin: 17.03.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialni: Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotów humanistycznych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2016 r.

Tytuł: Fotostory na lekcji języka niemieckiego
Termin: 18.03.2016 r. 15.30 – 18.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Dorota Liberda oraz Beata Hadasz, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.03.2016 r.

Tytuł: Tworzenie filmów dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 30.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Anna Płusa, Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 29.03.2016 r.

Tytuł: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez debaty oksfordzkie
Termin: 31.03.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 30.03.2016 r.

kwiecień 2016 r.

Tytuł: Jak przygotować ucznia do II etapu XIII Powiatowego Konkursu Historycznego dla Gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 – praca z uczniem zdolnym
Termin: 4.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele, których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu konkursu
Karty zgłoszenia: do 3.04.2016 r.

Tytuł: Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach
Termin: 7.04.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych
Karty zgłoszenia: do 6.04.2016 r.

Tytuł: Edytory i zasady edycji tekstu w pracy nauczyciela
Termin: 7.04.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.04.2016 r.

Tytuł: Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Termin: 7.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.04.2016 r.

Tytuł: Historia w kolorach
Termin: 11.04.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Ewelina Małachowska, Aleksandra Korol-Chudy, Instytut Pamięci Narodowej OBEP w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i klas I szkoły podstawowej, wychowawcy świetlic szkolnych
Karty zgłoszenia: do 10.04.2016 r.

Tytuł: Kreatywne prace i zabawy plastyczne w świetlicy szkolnej
Termin: 11.04.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialni: Urszula Mielczarek, Janusz Koniecki, Gminne Centrum Kultury w Poczesnej
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 10.04.2016 r.

Tytuł: Między sztuką a kulturą popularną: fotografia, film, reklama. Wzajemne wpływy i inspiracje (warsztaty). Secesja i awangarda jako bunt wobec tradycji realizmu i akademizmu. Nowe kierunki w sztuce (wykład)
Termin: 12.04.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialni: Sylwia Kurcab, Stowarzyszenie Fala Kultury
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, wiedzy o kulturze wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 11.04.2016 r.

Tytuł: Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych ucznia ze spektrum autyzmu
Termin: 12.04.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 11.04.2016 r.

Tytuł: Nowoczesny warsztat nauczyciela przedmiotów humanistycznych
Termin: 13.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.04.2016 r.

Tytuł: Interpretacja opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela
Termin: 14.04.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialne: Urszula Mielczarek, Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 13.04.2016 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – opracowanie raportu. Część 6
Termin: 14.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce
Karty zgłoszenia: do 13.04.2016 r.

Tytuł: Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie – genealogia, statystyka, kartografia
Termin: 14.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.04.2016 r.

Tytuł: Ucz nowocześnie – korzystaj z Learning Apps
Termin: 21.04.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialni: Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotów humanistycznych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2016 r.

Tytuł: Podstawy pracy z edytorem graficznym GIMP
Termin: 21.04.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialna: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 20.04.2016 r.

Tytuł: Dokumentowanie projektów edukacyjnych za pomocą filmu
Termin: 26.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Anna Płusa, Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.04.2016 r.

Tytuł: Elementy oceniania kształtującego w edukacji matematycznej
Termin: 26.04.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.04.2016 r.


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


marzec 2016r.

Tytuł: Widok grafiki 3D w aplikacji GeoGebra
Termin rozpoczęcia: 17.03.2016 r. 15.30-17.00
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2016 r.

kwiecień 2016r.

Tytuł: Widok grafiki 3D w aplikacji GeoGebra
Termin rozpoczęcia: 7.04.2016 r. 15.30-17.00
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 6.04.2016 r.


WEBINARIA - forma nieodpłatna


marzec 2016r.

Tytuł: Gry edukacyjne w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Termin rozpoczęcia: 15.03.2016 r. 15.30-16.15
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 14.03.2016 r.

kwiecień 2016r.

Tytuł: Cykl: Vademecum biblioteki szkolnej. Część 2. Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji bibliograficznej
Termin rozpoczęcia: 1.04.2016 r. 11.15-12.30
Odpowiedzialne: Anna Płusa, Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 31.03.2016 r.


KURSY DOSKONALĄCE - forma odpłatna


marzec 2016r.

Tytuł: Test wstępny (pisemny) na kurs języka angielskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym (B1/B2) test nieodpłatny
Termin: 11.03.2016 r. 16.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 10.03.2016 r.

kwiecień 2016r.

Tytuł: Kurs języka angielskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym (B1/B2)
Termin: od 16.04.2016 r. – do 21.05.2016 r. (50 godz. dyd. w tym 15 na platformie Moodle) pierwsze zajęcia 16.04.2016 r. 9.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Cena kursu: 400 zł (cena z egzaminem nadającym kwalifikacje językowe 875 zł/osoba – decyzja indywidualna uczestnika pod koniec kursu)
Karty zgłoszenia: do 15.04.2016 r.

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).
W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY KWALIFIKACYJNE - forma odpłatna


marzec 2016r.

Tytuł: Test wstępny (pisemny) na II edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (poziom średnio zaawansowany A2/B1) test nieodpłatny
Termin: 12.03.2016 r. 10.00-12.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201, 237
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.03.2016 r.

kwiecień 2016r.

Tytuł: Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego (II edycja)
Termin: kwiecień 2016 r. – kwiecień 2017 r. (270 godz. dyd.) pierwsze zajęcia 23.04.2016 r. 9.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Całkowity koszt kursu: 1750 zł (możliwość opłaty w ratach), cena z egzaminem nadającym kwalifikacje językowe 2 225 zł/osoba – decyzja indywidualna uczestnika pod koniec kursu
Karty zgłoszenia: do 22.04.2016 r.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl  (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.
Zgłoszenia przyjmujemy na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KONKURSY - forma nieodpłatna


kwiecień 2016r.

Tytuł: Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki
Termin: nadsyłanie prac do 15.04.2016 r.
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Aleksandra Krawczyk, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: 2-4 osobowe zespoły nauczycieli szkół/placówek


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola jest procesem trwającym w ciągu roku szkolnego
(od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanego problemu). Pomaga placówce w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) – nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji tych zadań. Obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego rocznego planu wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Są to roczne formy, realizowane online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz podczas 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – formy odpłatne

Propozycje tematów znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, w tym kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej w dn. 10 listopada 2015 r., znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.