Oferta wspomagania szkół/placówek – maj/czerwiec 2017 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku [kliknij]

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK - formy nieodpłatne


maj 2017 r.

Temat: Prawo autorskie i otwarte zasoby edukacyjne w szkolnictwie zawodowym (wideokonferencja)
Data: 18.05.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Akademia Wychowawcy. Ogłoszenie wyników Konkursu o tytuł „Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego” pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej (konferencja)
Data: 24.05.2017 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz, Elżbieta Doroszuk, Katarzyna Wąsowicz, Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, uczestnicy Konkursu o tytuł „Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego”
Karty zgłoszenia: do 21.05.2017 r.

Temat: Wdrażanie kształcenia na odległość do praktyki szkoły zawodowej (warsztaty)
Data: 24.05.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 21.05.2017 r.

czerwiec 2017 r.

Temat: Procedura obserwacji zajęć lekcyjnych i innych zajęć edukacyjnych (seminarium)
Data: 07.06.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.06.2017 r.

Temat: Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wideokonferencja)
Data: 08.06.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 8.06.2017 r. do godz. 14.30


SEMINARIA - formy nieodpłatne


maj 2017 r.

Temat: Biblioteka szkolna w nowej podstawie programowej
Data: 15.05.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.05.2017 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 15.05.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.05.2017 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 16.05.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.05.2017 r.

czerwiec 2017 r.

Temat: Procedura obserwacji zajęć lekcyjnych i innych zajęć edukacyjnych
Data: 07.06.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.06.2017 r.

Temat: Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński
Data: 07.06.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 12
Odpowiada: Iwona Karlak, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele religii i historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.06.2017 r.

Temat: Innowacyjne nauczanie matematyki z programem GeoGebra
Data: 08.06.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 5.06.2017 r.

Temat: „Przyjaciele Zippiego” – podsumowanie realizacji programu
Data: 13.06.2017 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: realizatorzy programu
Karty zgłoszenia: do 10.06.2017 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


maj 2017 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych w sprawdzaniu wiedzy na lekcji religii
Data: 17.05.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Iwona Karlak, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.05.2017 r.

Temat: Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do oceny aktywności fizycznej
Data: 18.05.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.05.2017 r.

Temat: Elementy arteterapii, mandala ćwiczenia relaksacyjne w rozwijaniu koncentracji uwagi uczniów w świetlicy szkolnej
Data: 18.05.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele świetlic szkolnych szkół podstawowych, pedagodzy, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 15.05.2017 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningsApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Data: 22.05.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 19.05.2017 r.

Temat: Blog historyczny w edukacji
Data: 23.05.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 1 w Myszkowie, ul. Leśna 1
Odpowiada: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.05.2017 r.

Temat: Wdrażanie kształcenia na odległość do praktyki szkoły zawodowej
Data: 24.05.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 21.05.2017 r.

Temat: Metody, formy i techniki pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
Data: 25.05.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.05.2017 r.

Temat: Tworzenie komiksu w programie Toondoo
Data: 26.05.2017 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Odpowiada: Anna Bidzińska-Kristof, Małgorzata Goinda, Olimpia Zielińska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół powiatu lublinieckiego
Karty zgłoszenia: do 23.05.2017 r.

Temat: Gra miejska „Historia Myszkowa muralami pisana”
Data: 29.05.2017 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Zbiórka uczestników na Placu Dworcowym w Myszkowie (zajęcia terenowe)
Odpowiada: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 26.05.2017 r.

czerwiec 2017 r.

Temat: Jak motywować uczniów do czytania lektury?
Data: 02.06.2017 r.
Godzina: 15.00–17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 30.05.2017 r.

Temat: Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
Data: 05.06.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej pedagodzy szkolni szkół podstawowych, gimnazjum, placówek specjalnych
Karty zgłoszenia: do 02.06.2017 r.

Temat: Ekologia dla najmłodszych
Data: 06.06.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 3.06.2017 r.

Temat: Bien écrire et parler pour réussir ses examens
Data: 09.06.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.06.2017 r.

Temat: Radość czytania – edukacja czytelnicza poprzez zabawę (część 2)
Data: 13.06.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2017 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


maj 2017 r.

Temat: Samorząd uczniowski i wolontariat szkolny drogą do wychowania dzieci i młodzieży ku wartościom
Data: 18.05.2017 r.
Godzina: 11.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk, Bożena Harasimowicz, Sylwia Kurcab, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.05.2017 r.

Temat: Akademia Wychowawcy. Ogłoszenie wyników Konkursu o tytuł „Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego” pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej
Data: 24.05.2017 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz, Elżbieta Doroszuk, Katarzyna Wąsowicz, Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, uczestnicy Konkursu o tytuł „Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego”
Karty zgłoszenia: do 21.05.2017 r.

czerwiec 2017 r.

Temat: Nowa podstawa programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 05.06.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 1 w Myszkowie, ul. Leśna 1
Odpowiada: Jarosław Durka, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 2.06.2017 r.

Temat: Rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki – konferencja. Cienie i blaski powstania kościuszkowskiego
Data: 08.06.2017 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.06.2017 r.

Temat: „Każdy może być MISTRZEM”. Podsumowanie konkursu dla nauczycieli
Data: 12.06.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: uczestnicy konkursu, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania fizycznego
Karty zgłoszenia: do 9.06.2017 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


maj 2017 r.

Temat: Wybrane aplikacje i narzędzia internetowe w pracy nauczyciela matematyki
Data: 11.05.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 11.05.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Landeskunde im DaF-Unterricht: Martin Luther und 500 Jahre Reformation
Data: 16.05.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.05.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Prawo autorskie i otwarte zasoby edukacyjne w szkolnictwie zawodowym
Data: 18.05.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Comment travailler la grammaire avec Internet?
Data: 26.05.2017 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara  Kosta, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.05.2017 r. do godz. 15.00

Temat: Siła zespołowego działania
Data: 30.05.2017 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.05.2017 r. do godz. 14.00

Temat: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) a diagnoza funkcjonalna
Data: 31.05.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 31.05.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Historia na płótnie zaklęta – „Panorama Racławicka”. Interpretacja malarstwa historycznego
Data: 31.05.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 31.05.2017 r. do godz. 14.30

czerwiec 2017 r.

Temat: Faire entrer la culture française dans sa classe
Data: 2.06.2017 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara  Kosta, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Wideokonferencja odwołana

Temat: Partycypacja uczniowska jako podstawa samorządności
Data: 6.06.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: s. 231
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele  opiekunowie samorządu uczniowskiego
Karty zgłoszenia: do 6.06.2017 r. do godz. 14.00

Temat: Edukacja czytelnicza i medialna – zasoby biblioteki i propozycje ich wykorzystania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Data: 07.06.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM”
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 7.06.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Data: 08.06.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 8.06.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji. Przepisy prawa
Data: 13.06.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.06.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Zaprogramuj własny komiks w języku Scratch
Data: 13.06.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.06.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Luteranie w Częstochowie i na Śląsku
Data: 14.06.2017 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Iwona Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.06.2017 r. do godz. 14.00

Temat: Matura 2017 z matematyki – zasady oceniania i analiza typowych błędów
Data: 20.06.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 20.06.2017 r. do godz. 14.30


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


czerwiec 2017 r.

Temat: Siła zespołowego działania
Data: 05.06.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.06.2017 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


czerwiec 2017 r.

Temat: Innowacyjne nauczanie matematyki z programem GeoGebra
Data: 02.06.2017 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.05.2017 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania języka angielskiego
Data: 09.06.2017 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.06.2017 r.

Temat: Multimedialny warsztat pracy nauczyciela
Data: 12.06.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.06.2017 r.


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


maj 2017 r.

Temat: Miejsce i rola samorządu uczniowskiego w życiu szkoły
Data: 8.05.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Sylwia Kurcab, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego
Karty zgłoszenia: do 16.05.2017 r.

Temat: Kreatywne nauczanie przyrody
Data: 22.05.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.05.2017 r.


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - formy odpłatne


maj 2017 r.

Temat: Jak odnieść sukces na egzaminie PTE General
Data: 23.05.2017 r.
Godzina: 14.15-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Marta Lipska
Cena kursu: 570 zł
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.05.2017 r.


FORUM - nieodpłatne


maj 2017 r.

Temat: IX FORUM EDUKACJI TWÓRCZEJ „Stacja – animacja, przystanek – twórczość”. Forum połączone z warsztatami kreatywności artystycznej
Data: 16.05.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Foyer, s. 231, 236, 237
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 13.05.2017 r.


KONSULTACJE ZESPOŁOWE - nieodpłatne


maj 2017 r.

Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów z niepełnosprawnością, w tym autyzmem, zespołem Aspergera
Data: 04.05.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów z niepełnosprawnością
Karty zgłoszenia: do 1.05.2017 r.

czerwiec 2017 r.

Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów z niepełnosprawnością, w tym autyzmem, zespołem Aspergera
Data: 13.06.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice dzieci, uczniów z niepełnosprawnością
Karty zgłoszenia: do 10.06.2017 r.


KONKURS - nieodpłatne


maj 2017 r.

Temat: Regionalny konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów gimnazjum
Data: 15.05.2017 r.
Godzina: 9.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, 244
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i uczniowie gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 13.05.2017 r.


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji. Obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Są to kilkumiesięczne formy, realizowane podczas 3-5 spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – formy odpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, w tym kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej w dn. 10 listopada 2015 r., znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.