Oferta wspomagania szkół/placówek – maj/czerwiec 2016 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK - formy nieodpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek,
Poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na maj – czerwiec 2016 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

maj 2016 r.

Temat: Nowe obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji – sprawdzenie (wideokonferencja)
Data: 12.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący:  Tomasz Karoń
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.05.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej w pracy szkoły zawodowej (wideokonferencja)
Data: 19.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.45 – 16.30
Prowadzący:  Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych
Karty zgłoszenia: do 19.05.2016 r. do godz. 14.45

Temat: Kontrola zarządcza – analiza ryzyka (warsztaty)
Data: 24.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 23.05.2016 r.

Temat: „Regionalny Lider Otwartej Szkoły/Placówki” – prezentacja przykładów dobrej praktyki i ogłoszenie wyników konkursu (konferencja)
Data: 30.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.00 – 15.15
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzące: Katarzyna Wąsowicz, Aleksandra Krawczyk, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, uczestnicy konkursu o tytuł „Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki”
Karty zgłoszenia: do 29.05.2016 r.

czerwiec 2016 r.

Temat: Kontrola zarządcza – analiza ryzyka (warsztaty)
Data: 7.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 6.06.2016 r.

Temat: Bariery i szanse rozwoju szkolnictwa zawodowego – szkolnictwo dualne (konferencja)
Data: 8.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00 – 12.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, pracodawcy
Konferencja przeniesiona na przyszły rok szkolny. Przepraszamy.

Temat: Ochrona danych osobowych w szkole/placówce (warsztaty)
Data: 9.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.06.2016 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych (webinarium)
Data: 16.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.06.2016 r. do godz. 14.30


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK - formy odpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


maj 2016 r.

Temat: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu (warsztaty)
Data: 19.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 10.00 – 15.30
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek, przedstawiciele JST
Cena: 60 zł/osoba
Karty zgłoszenia: do 18.05.2016 r.


WIDEOKONFERENCJE - formy nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

maj 2016 r.

Temat: Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka, ucznia z niepełnosprawnością
Data: 9.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.05.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Przez dziurkę od klucza… Życie wielkich Polaków – praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
Data: 9.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.05.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Wokół debaty oksfordzkiej
Data: 11.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 11.05.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Nowe obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji – sprawdzenie
Data: 12.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 12.05.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Wsparcie psychiczne poszkodowanego podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Data: 17.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.05.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Przyczyny trudności ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych wynikające z dysleksji i dysgrafii
Data: 18.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 18.05.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Czy warto uczyć matematyki w języku niemieckim? – wady i zalety CLIL
Data: 18.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.15 – 16.00
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.05.2016 r. do godz. 14.15

Temat: Zaangażowanie społeczne w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu
Data: 19.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.30 – 15.15
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 19.05.2016 r. do godz. 13.30

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej w pracy szkoły zawodowej
Data: 19.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.45 – 16.30
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele tych szkół
Karty zgłoszenia: do 19.05.2016 r. do godz. 14.45

Temat: Comment préparer des exercices lexicaux pour enseigner à lire et à écouter ?
Data: 23.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.05.2016 r. do godz. 14.30

czerwiec 2016 r.

Temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Data: 2.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 2.06.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Impresjonizm w kulturze i sztuce. Praca z tekstami kultury
Data: 6.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Sylwia Kurcab,
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych
Karty zgłoszenia: do 6.06.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Edukacja zdrowotna w przedszkolu i w szkole podstawowej
Data: 9.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle prawa oświatowego
Data: 13.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.06.2016 r. do godz. 13.00

Temat: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji
Data: 13.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.06.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Uczeń z niepełnosprawnością w szkole
Data: 14.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 14.06.2016 r. do godz. 13.00

Temat: EWD w działaniu
Data: 14.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.06.2016 r. do godz. 14.30

Temat: Bezpieczne wakacje z Internetem
Data: 16.06.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzący: Tomasz Karoń, Jolanta Janicka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.06.2016 r. do godz. 13.00


KONFERENCJE - formy nieodpłatne


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

maj 2016 r.

Tytuł: „Regionalny Lider Otwartej Szkoły/Placówki” – prezentacja przykładów dobrej praktyki i ogłoszenie wyników konkursu
Termin: 30.05.2016 r. 13.00 – 15.15
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Prowadzące: Katarzyna Wąsowicz, Aleksandra Krawczyk, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, uczestnicy konkursu o tytuł „Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki”
Karty zgłoszenia: do 29.05.2016 r.

Tytuł: Roboty LEGO i programowanie w szkole, czyli o nauce przez zabawę. Prezentacja przykładów dobrej praktyki
Termin: 31.05.2016 r. 14.30 – 16.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Prowadzące: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 30.05.2016 r.

czerwiec 2016 r.

Tytuł: Wokół twórczości Henryka Sienkiewicza w edukacji. Rocznicowa konferencja popularnonaukowa
Termin: 7.06.2016 r. 12.00 – 14.00
Miejsce: Aula Gimnazjum nr 3 im. C.K. Norwida w Myszkowie
Prowadzący: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.06.2016 r.

Tytuł: Bariery i szanse rozwoju szkolnictwa zawodowego – szkolnictwo dualne
Termin: 8.06.2016 r. 10.00 – 12.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Prowadzący: Marek Żyłka, Aleksandra Krawczyk, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, pracodawcy
Konferencja przeniesiona na przyszły rok szkolny. Przepraszamy.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


maj 2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Termin: 10.05.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele starający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 9.05.2016 r.

Tytuł: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Termin: 13.05.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele starający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: do 12.05.2016 r.

Tytuł: „Przepis na olimpijczyka” – praca z uczniem o zdolnościach przyrodniczych
Termin: 31.05.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i  przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 30.05.2016 r.

czerwiec 2016 r.

Tytuł:  Podstawy prawa autorskiego w pracy nauczyciela religii
Termin: 8.06.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Iwona Karlak,  Anna Hiller,  Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.06.2016 r.

Temat: Awans zawodowy nauczyciela – postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne
Data: 13.06.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Karty zgłoszenia: do 12.06.2016 r.

Tytuł: Promocja książki „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989”
Termin: 15.06.2016 r. 13.30 – 15.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialni: Instytut Pamięci Narodowej OBEP w Katowicach, Elżbieta Straszak 
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.06.2016 r.

Tytuł: Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym – realizacja podstawy programowej na III i IV etapie edukacyjnym
Termin: 17.06.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego gimnazjum i szkoły  ponadgimnazjalnej
Karty zgłoszenia: do 16.06.2016 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


maj 2016 r.

Tytuł: Nauczyciel mobilny – praktyczne wykorzystanie aplikacji interaktywnych w edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 10.05.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 9.05.2016 r.

Tytuł: Lotnicze gry strategiczne w edukacji  
Termin: 10.05.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialni: Aleksandra Korol-Chudy, Tomasz Gonet, Instytut Pamięci Narodowej OBEP w Katowicach, Elżbieta Straszak 
Grupa docelowa: nauczyciele historii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele świetlicy
Karty zgłoszenia: do 9.05.2016 r. WARSZTAT ODWOŁANY!!!

Tytuł: Edukacja ekologiczna i globalna w pracy z uczniem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: 10.05.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialne: Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 9.05.2016 r.

Tytuł: Roku Miłosierdzia w szkole – wykorzystanie lapbooka na lekcjach religii
Termin: 11.05.2016 r. 15.00 – 16.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Anna Hiller, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.05.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w nauczaniu matematyki
Termin: 12.05.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialni: Agnieszka Perczak, Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.05.2016 r.

Tytuł: Czekając na wakacje – czytamy i słuchamy w języku angielskim
Termin: 13.05.2016 r. 15.30 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 12.05.2016 r.

Tytuł: Jak wykorzystać film w bibliotece?
Termin: 16.05.2016 r. 14.30 – 17.30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 15.05.2016 r.

Tytuł: Metoda projektu w edukacji przedszkolnej – działania ekologiczne
Termin: 16.05.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 15.05.2016 r.

Tytuł: Śladami architektury i urbanistyki. Praca z tekstami kultury na zajęciach historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze
Termin: 17.05.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta Straszak, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.05.2016 r.

Tytuł: Uczeń z zespołem Aspergera – interaktywne gry i ćwiczenia w praktyce edukacyjnej
Termin: 19.05.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Anna Płusa, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2016 r.

Temat: „W dziką stronę” – gry i zabawy ekologiczno-przyrodnicze w terenie (warsztaty)
Data: 23.05.2016 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Prowadzący: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody  i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 22.05.2016 r.

Tytuł: Przez dziurkę od klucza… Życie wielkich Polaków – praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
Termin: 23.05.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.05.2016 r.

Tytuł: Kontrola zarządcza – analiza ryzyka
Termin: 24.05.2016 r. 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialny: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 23.05.2016 r.

Tytuł: Budowanie strategii pracy z uczniem z zaburzonym zachowaniem
Termin: 24.05.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialne: Aneta Żurek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 23.05.2016 r.

Tytuł: Współpraca z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością
Termin: 30.05.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 29.05.2016 r.

Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie indywidualizacji pracy z uczniem mającym trudności w nauce czytania i pisania
Termin: 30.05.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialne: Urszula Mielczarek, Agata Arkabus, Marta Małek
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 29.05.2016 r.

czerwiec 2016 r.

Tytuł: Jak rozumieć matematyczność przyrody? Przepis na atrakcyjne lekcje
Termin: 2.06.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.06.2016 r.

Tytuł: Uczeń z zespołem Aspergera – interaktywne gry i ćwiczenia w praktyce edukacyjnej
Termin: 2.06.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Anna Płusa, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 1.06.2016 r.

Tytuł: Praktyczne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej
Termin: 2.06.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agnieszka Grudzińska, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.06.2016 r.

Tytuł: Kontrola zarządcza – analiza ryzyka
Termin: 7.06.2016 r. 14.00 – 16.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialny: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 6.06.2016 r.

Tytuł: EWD w działaniu
Termin: 7.06.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.06.2016 r.

Tytuł: Praktyczne wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
Termin: 7.06.2016 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 6.06.2016 r.

Tytuł: Ochrona danych osobowych w szkole/placówce
Termin: 9.06.2016 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialny: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.06.2016 r.

Tytuł: Enseigner le lexique en travaillant sur les textes et les enregistrements authentiques
Termin: 9.06.2016 r. 16.00 – 18.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Barbara Kosta, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.06.2016 r.

Tytuł: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy nauczyciela historii i WoS w gimnazjum
Termin: 17.06.2016 r. 15.00 – 17.00
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie, s. 37
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół powiatu myszkowskiego
Karty zgłoszenia: do 16.06.2016 r.


WARSZTATY - forma odpłatna


maj 2016 r.

Tytuł: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu
Termin rozpoczęcia: 19.05.2016 r. 10.00 – 15.30
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek, przedstawiciele JST
Cena: 60 zł/osoba
Karty zgłoszenia: do 18.05.2016 r.


DEBATA - forma nieodpłatna


maj 2016 r.

Tytuł: Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty
Termin rozpoczęcia: 6.05.2016 r. 11.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM”, Aula „Forum”
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, dyrektorzy wszystkich typów szkół, nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznych, przedstawiciele towarzystw i organizacji bibliotekarskich
Karty zgłoszenia: do 5.05.2016 r.


FORUM - forma nieodpłatna


maj 2016 r.

Tytuł: VIII Forum Edukacji Twórczej.  „Sztuka w sztuce”  (seminarium i warsztaty)
Termin: 18.05.2016 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM”, Foyer, s. 231, s. 236, s. 237
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 17.05.2016 r.


WEBINARIA - forma nieodpłatna


czerwiec 2016 r.

Tytuł: Nowoczesne metody sprawdzania wiedzy uczniów
Termin: 2.06.2016 r. 15.30 – 16.15
Odpowiedzialni: Elżbieta Straszak, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.06.2016 r.

Tytuł: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych
Termin: 16.06.2016 r. 15.30 – 16.15
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół zawodowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2016 r.


INNE FORMY - GRA MIEJSKA - forma nieodpłatna


maj 2016 r.

Tytuł: Historia Myszkowa muralami pisana
Termin: 31.05.2016 r. 10.00 – 13.00
Miejsce: Zajęcia terenowe. Miejsce zbiórki: Plac Dworcowy w Myszkowie
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów Myszkowa


KURSY DOSKONALĄCE - forma odpłatna


maj 2016 r.

Tytuł: Kurs języka angielskiego na poziomie wyższym średnio zaawansowanym (B1/B2)
Termin: Kurs rozpocznie się po zebraniu 10-osobowej grupy
Miejsce: RODN „WOM”
Odpowiedzialna: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Cena kursu: 400 zł/osoba (cena z egzaminem nadającym kwalifikacje językowe 875 zł/osoba – decyzja indywidualna uczestnika pod koniec kursu)
Karty zgłoszenia


KONKURSY - forma nieodpłatna


czerwiec 2016 r.

Tytuł: Regionalny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów gimnazjów
Termin: 3.06.2016 r. 9.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 2.06.2016 r.


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola jest procesem trwającym w ciągu roku szkolnego
(od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanego problemu). Pomaga placówce w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) – nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji tych zadań. Obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego rocznego planu wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Są to roczne formy, realizowane online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz podczas 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – formy odpłatne

Propozycje tematów znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, w tym kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej w dn. 10 listopada 2015 r., znajduje się na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.