Oferta wspomagania szkół/placówek – listopad/grudzień 2015 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEKformy nieodpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


LISTOPAD 2015 r.

Temat: BHP w szkole/placówce – II edycja (kurs e-learningowy)
Data: 13.11.2015 r. – 4.12.2015 r.
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych oraz zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 12.11.2015 r.

Temat: Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki (wideokonferencja)
Data: 5.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, liderzy WDN
Karty zgłoszenia: do 5.11.2015 r. 13:00

Temat: Upowszechnianie rezultatów projektu „Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki” realizowanego w VII LO w Częstochowie w ramach PO WER „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (konferencja)
Data: 19.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Prowadzące: Sylwia Kurcab, Beata Gendek -Barhoumi, Małgorzata Korpus
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 18.11.2015 r.

Temat: Specyfika kształcenia dorosłych w edukacji zawodowej (wideokonferencja)
Data: 19.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.30
Prowadzący: Jerzy Trzos
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 19.11.2015 r.

GRUDZIEŃ 2015 r.

Temat: Kontrola zarządcza w szkole (seminarium)
Data: 1.12.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 13.30 – 15.45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Prowadzący: Grażyna Bochenkiewicz, Paweł Klekot, Renata Lipniewska
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: Brak wolnych miejsc!

Temat: Dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości szkoły (wideokonferencja)
Data: 3.12.2015 r. 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 3.12.2015 r.

Temat: Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w kształceniu zawodowym – przygotowanie kursu online (kurs e-learningowy)
Termin: 9.12.2015 r. – 23.12.2015 r. (przerwa świąteczna) 7.01.2016 r. – 4.02.2016 r.
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2015 r.

Temat: Menedżer oświaty, czyli kto? (seminarium)
Termin: 9.12.2015 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Prowadzący: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.12.2015 r.

Temat: Projektowanie innowacji w szkole zawodowej (wideokonferencja)
Data: 17.12.2015 r. 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 17.12.2015 r.
Karty zgłoszenia: do 22.10.2015 r.


WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEKformy odpłatne dla KADRY KIEROWNICZEJ


GRUDZIEŃ 2015 r.

Temat: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu (warsztaty)
Termin: 8.12.2015 r. 10.00 – 13.00 obiad 14.00-15.30
cena: 60 zł/osoba
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 7.12.2015 r.


WIDEOKONFERENCJE - formy nieodpłatne


Ważne: Dołączenie do wideokonferencji jest możliwe jedynie dla osób, które przesłały wypełnioną kartę zgłoszenia – najpóźniej na godzinę przed wybranym szkoleniem.

LISTOPAD 2015 r.

Temat: Edukacja globalna próbą odpowiedzi na problemy współczesnego świata
Data: 3.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.11.2015 r. 14:30

Temat: Dziecko, uczeń z zaburzonym zachowaniem w szkole – działania szkoły i nauczycieli na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Data: 4.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 4.11.2015 r. 13:00

Temat: Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
Data: 4.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, historii i WoS wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.11.2015 r. 14:30

Temat: Bajki na lekcji języka niemieckiego
Data: 5.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 5.11.2015 r. 14:30

Temat: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w  szkole – przykład dobrej praktyki
Data: 9.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.11.2015 r. 14:30

Temat: Jak uczyć o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i zrównoważonym rozwoju?
Data: 10.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 10.11.2015 r. 14:00

Temat: Narzędzia mobilne w pracy nauczyciela
Data: 12.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Anna Hiller, Anna Dąbrowska, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotów humanistycznych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2015 r. 14:30

Temat: Wielojęzyczność w polskiej szkole
Data: 17.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadzące: Ewelina Makowska, Dorota Liberda, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.11.2015 r. 14:00

Temat: Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych w szkole/placówce
Data: 19.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 19.11.2015 r. 13:00

Temat: Lire et écouter en classe de FLE
Data: 27.11.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.11.2015 r. 14:00

GRUDZIEŃ 2015 r.

Temat: Edukacja włączająca w świetle prawa oświatowego
Data: 8.12.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 8.12.2015 r. 13:00

Temat: Planowanie i dokumentowanie pracy wychowawczo-
–dydaktycznej przedszkola

Data: 8.12.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 8.12.2015 r. 14:30

Temat: Wymagania państwa jako podstawa pracy nowoczesnej szkoły
Data: 10.12.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.15 – 15.00
Prowadząca: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.12.2015 r. 13:15

Temat: Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych
Data: 14.12.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Elżbieta  Straszak, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 14.12.2015 r. 14:30

Temat: Funkcja kwadratowa w zadaniach maturalnych
Data: 15.12.2015 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 15.12.2015 r. 14:30


KONFERENCJE - formy nieodpłatne


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń.

LISTOPAD 2015 r.

Tytuł: Nowy system doskonalenia nauczycieli w ofercie edukacyjnej RODN „WOM” w Częstochowie
Termin: 12.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Prowadzące: Grażyna Bochenkiewicz, Aleksandra Krawczyk, Sylwia Kurcab, Marta Lipska, Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: liderzy WDN wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: Brak wolnych miejsc!

Tytuł: Refleksje nad wynikami matury z matematyki i różnymi sposobami rozwiązywania zadań maturalnych
Termin: 17.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Prowadząca: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2015 r.

Tytuł: Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Termin: 24.11.2015 r. 13:00 – 16:00
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Prowadząca: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 23.11.2015 r.

GRUDZIEŃ 2015 r.

Tytuł: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej. Nowatorskie metody i formy zajęć wspierających rozwój ucznia niepełnosprawnego
Termin: 14.12.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, AULA „Forum”
Prowadząca: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele,  wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele realizujący godzinę z KN art. 42 a  wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.12.2015 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


LISTOPAD 2015 r.

Tytuł: Międzyszkolna Liga Historyczna – debata II
Termin: dokładny termin zostanie ustalony z nauczycielami podczas I debaty
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół gimnazjalnych w Myszkowie
Karty zgłoszenia

Tytuł: „Zielone gry” – metoda rozwijania uzdolnień przyrodniczych uczniów
Termin: 26.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Aleksandra Krawczyk, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 25.11.2015 r.

Tytuł: Przedszkole wobec wymagań państwa
Termin: 27.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialne: Bożena Harasimowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 26.11.2015 r.

GRUDZIEŃ 2015 r.

Tytuł: Międzyszkolna Liga Historyczna – debata III
Termin: dokładny termin zostanie ustalony z nauczycielami podczas II debaty
Miejsce: Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół gimnazjalnych w Myszkowie
Karty zgłoszenia:

Tytuł: Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych w szkole/placówce
Termin: 3.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 2.12.2015 r.

Tytuł: Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w  edukacji
Termin: 9.12.2015 r. 15:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialni: Elżbieta Starszak, Jarosław Durka, Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Jolanta Janicka
Grupa docelowa: nauczyciele i  uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 8.12.2015 r.

Tytuł: Szkoła w środowisku – razem możemy więcej
Termin: 14.12.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Katarzyna Wąsowicz, Aleksandra Krawczyk, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele podejmujący działania w ramach „Roku Otwartej Szkoły”
Karty zgłoszenia: do 13.12.2015 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2015 r.

Tytuł: Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Termin: 4.11.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 3.11.2015 r.

Tytuł: ABC tablicy interaktywnej
Termin: 6.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.11.2015 r.

Tytuł: Planowanie pracy oraz ocenianie osiągnięć ucznia na lekcji wychowania fizycznego – zmiany w prawie oświatowym
Termin: 9.11.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego
Karty zgłoszenia: do 8.11.2015 r.

Tytuł: Jak uczyć się języka angielskiego na platformie e-learningowej Moodle
Termin: 16.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.11.2015 r.

Tytuł: „Żywność a gospodarka odpadami” – spotkanie Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora
Termin: 16.11.2015 r. 16:00 – 18:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 15.11.2015 r.

Tytuł: Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu w przedszkolu, szkole, placówce
– możliwości wsparcia

Termin: 17.11.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.11.2015 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – budowanie narzędzi badawczych on-line Część 3
Termin: 18.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Bożena Harasimowicz, Anna Płusa
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Karty zgłoszenia: do 17.11.2015 r.

Tytuł: Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Termin: 18.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 17.11.2015 r.

Tytuł: Wykorzystanie różnorodnych technik papieroplastycznych podczas zajęć technicznych
Termin: 19.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Aleksandra Krawczyk, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele zajęć technicznych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2015 r.

Tytuł: Stymulacja rozwoju ucznia Metodą Dobrego Startu i Metodą Kinezjologii Edukacyjnej
Termin: 19.11.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2015 r.

Tytuł: Jak nauczać języka obcego na platformie e-learningowej Moodle – część I
Termin: 24.11.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2015 r.

Tytuł: O Bożym Narodzeniu inaczej – zastosowanie programu ToonDoo
Termin: 25.11.2015 r. 15:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Anna Hiller, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.11.2015 r.

Tytuł: Facebook czy Youtube? – jak wykorzystać portale społecznościowe w edukacji
Termin: 25.11.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.11.2015 r.

Tytuł: Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
Termin: 26.11.2015 r. 15:30 – 17:45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Elżbieta  Straszak, Małgorzata Tubielewicz
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, historii i WoS wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.11.2015 r.

Tytuł: Weihnachten im DaF-Unterricht (Święta Bożego Narodzenia na zajęciach języka niemieckiego)
Termin: 27.11.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialni: Dorota Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.11.2015 r.

GRUDZIEŃ 2015 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – budowanie narzędzi badawczych. Część 4
Termin: 1.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds.ewaluacji wewnętrznej
Karty zgłoszenia: do 30.11.2015 r.

Tytuł: Jak nauczać języka obcego na platformie e- learningowej Moodle – część II 
Termin: 1.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 30.11.2015 r.

Tytuł: Biblioterapia w profilaktyce zagrożeń internetowych
Termin: 2.12.2015 r. 14:30 – 17:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 1.12.2015 r.

Tytuł: Percepcja metody EWD w szkołach podstawowych
Termin: 2.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2015 r.

Tytuł: Edukacyjne walory tabletu i smartfona
Termin: 3.12.2015 r. 15:30 – 17:45
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialni: Anna Hiller, Anna Dąbrowska, Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotów humanistycznych
Karty zgłoszenia: do 2.12.2015 r.

Tytuł: Pierwsza pomoc w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
Termin: 3.12.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 237
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 2.12.2015 r.

Tytuł: Comment développer les compétences de compréhension orale et écrite en classe de FLE
Termin: 4.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialna: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego
Karty zgłoszenia: do 3.12.2015 r.

Tytuł: Warsztatowe forum spotkań ze sztuką. Ozdoby świąteczne – formy przestrzenne i płaskie
Termin: 7.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 6.12.2015 r.

Tytuł: Spotkanie organizacyjne sieci współpracy „Nowoczesny nauczyciel języka obcego”
Termin: 8.12.2015 r. 15:00 – 16:30
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Marta Lipska, Ewelina Makowska, Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.12.2015 r.

Tytuł: Popularyzacja czytelnictwa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: 9.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 201
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 8.12.2015 r.

Tytuł: Matematyczno – przyrodnicza stacja badawcza
Termin: 10.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 244
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 9.12.2015 r.

Tytuł: Elementy technik behawioralnych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
Termin: 10.12.2015 r. 15:00 – 18:00
Miejsce: RODN „WOM”, s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 9.12.2015 r.

Tytuł: Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu języków obcych dzieci
Termin: 11.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2015 r.

Tytuł: Przykłady wykorzystania wskaźników edukacyjnej wartości dodanej w ewaluacji wewnętrznej
Termin: 14.12.2015 r. 15:00 – 17:15
Miejsce: RODN „WOM”, s. 238
Odpowiedzialne: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół gimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 13.12.2015 r.

Tytuł: Czytamy bajki po francusku
Termin: grudzień – dokładny termin w uzgodnieniu z przedszkolem/szkołą
Miejsce: w siedzibie szkoły/placówki
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-III)
Karty zgłoszenia

Tytuł: „Lekcje z Mikołajkiem” – zajęcia promocyjne języka francuskiegom
Termin: grudzień – dokładny termin w uzgodnieniu ze szkołą
Miejsce:  w siedzibie szkoły/placówki
Odpowiedzialna: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VI)
Karty zgłoszenia


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2015r.

Tytuł: Z GeoGebrą do egzaminów – sprawdzian szóstoklasisty cz.1
Termin rozpoczęcia: 24.11.2015 r. 15.30-17.00
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2015 r.

Tytuł: Z GeoGebrą do egzaminów – sprawdzian szóstoklasisty cz.2
Termin rozpoczęcia: 26.11.2015 r. 15.30-17.00
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 25.11.2015 r.


KURSY E-LEARNINGOWE - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2015r.

Tytuł: Multi Art Projekt – działania artystyczne w edukacji dziecka
Termin: grudzień/styczeń
Odpowiedzialne: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 5.12.2015 r.

Tytuł: CLIL w organizacji zajęć dydaktycznych
Termin: 30.11.2015 r. – 30.12.2015 r.
Odpowiedzialna: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele klas dwujęzycznych przedmiotów niejęzykowych (ze znajomością języka niemieckiego), nauczyciele języka niemieckiego zainteresowani metodą nauczania CLIL
Karty zgłoszenia: do 30.11.2015 r.


KONKURSY - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2015r.

Tytuł: Powiatowy Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I – VI „Przyroda na liściu malowana” połączony z warsztatami
Termin: 4.11.2015 r. 11:00 – 14:00
Miejsce: RODN „WOM”, s.236 i s.237
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych, zainteresowani nauczyciele


WEBINARIA - forma nieodpłatna


Tytuł: Vademecum biblioteki szkolnej. Część 1. Selekcja zbiorów
Termin: 2.11.2015 r. 15:30 – 16:15
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.11.2015 r.


Pozostałe formy wspomagania szkół/placówek


NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

ROCZNE KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – forma odpłatna

Roczne kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola jest procesem trwającym w ciągu całego roku szkolnego. Pomaga placówce w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji -nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji tych zadań. Obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego rocznego planu wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

NOWY SYSTEM WSPOMAGANIA ROZWOJU OŚWIATY

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – formy nieodpłatne

Sieci skupiają nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół/placówek. Są to roczne lub dłuższe formy współpracy i samokształcenia, realizowane online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie oraz w trakcie 3-5 spotkań w Ośrodku. Dają możliwość:

  • wymiany doświadczeń,
  • analizy przykładów dobrej praktyki,
  • tworzenia innowacyjnych rozwiązań,
  • poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności.

Sieci współpracy i samokształcenia koordynowane są przez  nauczycieli konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie przygotowanych do realizacji tych zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia).


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE  – formy odpłatne

Propozycje tematów znajdują się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl.


KURSY KWALIFIKACYJNE – formy odpłatne

Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


KURSY DOSKONALĄCE – formy odpłatne

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie: old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia).


PUBLIKACJE – formy nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – formy nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci/.


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.