Oferta wspomagania szkół/placówek – listopad/grudzień 2014 r.


Wspomaganie kadry kierowniczej szkół/placówek
Wideokonferencje – forma nieodpłatna


Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na pół godziny przed jej rozpoczęciem.
Prosimy o logowanie poprzez stronę womczest.edu.pl zakładka Wideokonferencja.

GRUDZIEŃ 2014 r.

Temat: Zarządzanie i/lub przywództwo. Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny.
Data: 2.12.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 12.45

Temat: Akademia umiejętności kierowniczych z wykorzystaniem coachingu.
Data: 4.12.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 12.00 – 12.45

Przykłady dobrej praktyki

RODN „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrej praktyki za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów. Baza przykładów dobrej praktyki oraz zasady publikacji znajdują się na stronie womczest.edu.pl – Przykłady dobrej praktyki.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, a także doświadczeniem ze zrealizowanych w szkole/placówce działań i przesyłanie do nas materiałów do publikacji.


Wspomaganie rozwoju nauczyciela
Wideokonferencje – forma nieodpłatna


Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na pół godziny przed jej rozpoczęciem.
Prosimy o logowanie poprzez stronę womczest.edu.pl zakładka Wideokonferencja.

LISTOPAD 2014 r.

Temat: Edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością.
Data: 4.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aneta Żurek

Temat: Prawa ucznia i ich przestrzeganie w szkole.
Data: 4.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzące: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk

Temat: Wybór, tworzenie, dostosowanie do potrzeb i możliwości ucznia programów nauczania dla zawodu.
Data: 6.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka

Temat: Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły lub placówki oświatowej.
Data: 12.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Aleksandra Krawczyk

Temat: Wykorzystanie e-podręcznika w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Data: 13.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak

Temat: La Nouvelle orthographe – wideokonferencja prowadzona w języku francuskim.
Data: 17.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Ewelina Makowska

Temat: Historie i sztuczki wielkich artystów, czyli wprawki z historii sztuki dla dzieci.
Data: 18.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab

Temat: Kontrola i ewaluacja zajęć wychowania fizycznego zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.
Data: 20.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.00 – 15.45
Prowadząca: Katarzyna Wąsowicz

Temat: Podstawy edukacji coachingowej.
Data: 25.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Elżbieta Doroszuk

Temat: Organizacja praktycznej nauki zawodu.
Data: 27.11.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadzący: Marek Żyłka

GRUDZIEŃ 2014 r.

Temat: Matura 2015 z matematyki – czego jeszcze nie wiemy przed generalną próbą?.
Data: 2.12.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Agnieszka Perczak

Temat: Rola edukacji zdrowotnej w pracy z małym dzieckiem.
Data: 8.12.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz

Temat: Jak nauczyć dzieci współpracować w grupie na zajęciach artystycznych?
Data: 9.12.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Sylwia Kurcab

Temat: Kształcenie kompetencji językowych w szkole podstawowej i gimnazjum.
Data: 11.12.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadzące: Aleksandra Klimza, Marta Lipska, Małgorzata Tubielewicz

Temat: Wykorzystanie źródeł statystycznych, kartograficznych i ikonicznych na przedmiotach humanistycznych.
Data: 16.12.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 15.30 – 16.15
Prowadząca: Elżbieta Straszak

Temat: Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej.
Data: 19.12.2014 r.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia: 14.00 – 14.45
Prowadząca: Aleksandra Klimza

Sieci współpracy i samokształcenia
W roku szkolnym 2014/2015 ponownie proponujemy Państwu udział w sieciach współpracy i samokształcenia. Więcej informacji znajduje się na stronie womczest.edu.pl w zakładce Nauczyciele – Sieci współpracy i samokształcenia.


Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych – forma nieodpłatna


Temat: Tworzenie pomocy dydaktycznych.
Dla kogo: nauczyciele z terenu objętego doradztwem
Termin: 19.11.2014 r. godz. 15.00-16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
Prowadząca: Aneta Wojciechowska

Temat: Efektywne wykorzystanie diagnozy umiejętności uczniów.
Dla kogo: nauczyciele z terenu objętego doradztwem
Termin: 10.12.2014 r. godz. 15.00-16.30
Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu
Prowadząca: Aneta Wojciechowska

Temat: Planowane zmiany w oświacie w zakresie podręczników i materiałów edukacyjnych.
Dla kogo: nauczyciele historii szkół podstawowych i gimnazjum
Termin: 11.12.2014 r. godz. 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 1 w Myszkowie, s. 37
Prowadzący: Jarosław Durka


KONFERENCJE – formy nieodpłatne


Dodatkowe informacje na stronie internetowej womczest.edu.pl zakładka Aktualności. Zapraszamy również do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkoleń (dane kontaktowe znajdują się w poniższej tabeli).

Tytuł: Z dziejów Myszkowa od XIX do XXI wieku – edukacja regionalna w naszych szkołach.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół
Termin: 12.11.2014 r. 9:00 – 13:00
Miejsce: MDK w Myszkowie
Odpowiedzialny: Jarosław Durka
Karty zgłoszenia: do 7.11.2014 r.

Tytuł: Konferencja regionalna Biblioteka centrum promocji czytelnictwa.
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego
Termin: 10.12.2014 r. 10.00 – 14:00
Miejsce: RODN „WOM” Aula „Forum”
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszenia: do 5.12.2014 r.


SEMINARIA – formy nieodpłatne


Tytuł: Antidotum na obawy przed ewaluacją zewnętrzną.
Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 4.11.2014 r. 12.00 – 14.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Karty zgłoszeniado 31.10.2014 r.

Tytuł: Ochrona danych osobowych – rola i zadania ADO, ABI, tworzenie dokumentacji.
Dla kogo: dyrektorzy szkół, admini­stra­to­rzy bezpieczeństwa informacji, zainteresowani nauczyciele
Termin: 7.11.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 238
Odpowiedzialni: Katarzyna Wąsowicz, Tomasz Karoń
Karty zgłoszenia: do 4.11.2014 r.

Tytuł: Planowanie i dokumentowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, od­dzia­łów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Termin: 7.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Karty zgłoszeniado 4.11.2014 r.

Tytuł: Seminarium olimpijskie dla nauczycieli matematyki.
Dla kogo: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Termin: 20.11.2014 r. 14.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s.244, s.236
Odpowiedzialni: Agnieszka Perczak, Tomasz Szymczyk
Karty zgłoszeniado 17.11.2014 r.

Tytuł: Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w zawodach technicznych.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Termin: 20.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s.231
Odpowiedzialny: Jerzy Trzos
Karty zgłoszeniado 17.11.2014 r.

Tytuł: Podnoszenie wyników na egzaminach zewnętrznych z historii i WoS.
Dla kogo: nauczyciele historii i WoS III i IV etapu edukacyjnego
Termin: 25.11.2014 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: SEMINARIUM ODWOŁANE
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Karty zgłoszenia:

Tytuł: Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego zgodnie z prawem oświatowym.
Dla kogo: nauczyciele wychowania fizycznego
Termin: 27.11.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz
Karty zgłoszeniado 24.11.2014 r.

Tytuł: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół
Termin: 8.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Karty zgłoszeniado 3.12.2014 r.

Tytuł: Jak odkryć i pielęgnować uzdolnienia przyrodnicze uczniów?
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Termin: 8.12.2014 r. 15.30 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Karty zgłoszeniado 3.12.2014 r.


WARSZTATY – formy nieodpłatne


Tytuł: Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających życiu człowieka – warsztaty utrwalające umiejętności.
Dla kogo: nauczyciele edukacji dla bezpi­eczeń­stwa, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkól i  placówek
Termin: 3.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Karty zgłoszeniado 30.10.2014 r.

Tytuł: Tablica interaktywna, tablet i smartfon na zajęciach z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze
Termin: 3.11.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszeniado 30.10.2014 r.

Tytuł: Podstawy edukacji coachingowej.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 6.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Karty zgłoszeniado 4.11.2014 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – planowanie i realizacja. Część 1.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Termin: 6.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Karty zgłoszeniado 4.11.2014 r.

Tytuł: Edukacja prawna – jak pracować z kazusami prawnymi.
Dla kogo: nauczyciele WoS III i IV etapu edukacyjnego
Termin: 6.11.2014 r. 15.30 – 18.30
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Karty zgłoszeniado 4.11.2014 r.

Tytuł: Projekt edukacyjny metodą zespołowego rozwiązywania problemów i drogą do rozwijania uzdolnień uczniów. 
Dla kogo: nauczyciele szkól podstawowych i gimnazjalnych
Termin: 6.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Małgorzata Tubielewicz
Karty zgłoszeniado 4.11.2014 r.

Tytuł: Gimnastyka języka. Stymulacja mowy dziecka warunkiem jego sukcesów i dojrzałości szkolnej.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci, pedagodzy szkolni, logopedzi, wychowawcy świetlic szkolnych
Termin: 13.11.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Karty zgłoszeniado 10.11.2014 r.

Tytuł: Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 13.11.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Karty zgłoszeniado 10.11.2014 r.

Tytuł: Diagnoza przedszkolna – szansą na udany start szkolny przedszkolaka.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Termin: 17.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek
Karty zgłoszeniado 13.11.2014 r.

Tytuł: Matematyczne umiejętności na pierwszym etapie edukacyjnym.
Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 18.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Aleksandra Klimza
Karty zgłoszeniado 14.11.2014 r.

Tytuł: Dostosowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego do potrzeb i możliwości dzieci ze spektrum autyzmu.   
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, od­dzia­łów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Termin: 20.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialne: Jadwiga Mielczarek, Aneta Żurek
Karty zgłoszeniado 17.11.2014 r.

Tytuł: Gimnastyka języka. Stymulacja mowy dziecka warunkiem jego sukcesów i dojrzałości szkolnej.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci, pedagodzy szkolni, logopedzi, wychowawcy świetlic szkolnych
Termin: 20.11.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 237
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Karty zgłoszeniado 17.11.2014 r.

Tytuł: Interaktywne narzędzia diagnozowania zainteresowań czytelniczych.
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze
Termin: 24.11.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszeniado 19.11.2014 r.

Tytuł: Aplikacja LearningApps w nauczaniu języka francuskiego.
Dla kogo: nauczyciele języka francuskiego
Termin: 26.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialne: Ewelina Makowska, Marta Lipska
Karty zgłoszeniado 21.11.2014 r.

Tytuł: Praktyczne pomysły na wykonanie ozdób bożonarodzeniowych.
Dla kogo: nauczyciele religii i zajęć technicznych wszystkich typów szkół
Termin: 26.11.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialne: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Karty zgłoszeniado 20.11.2014 r.

Tytuł: Tajemnice sztuki współczesnej – jak rozmawiać z uczniami o sztuce.
Dla kogo: nauczyciele języka polskiego, wie­dzy o kulturze, przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 26.11.2014 r. 15.00 – 17.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 237
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Karty zgłoszeniado 18.11.2014 r.

Tytuł: Inwentarz PAC H.C. Gunzburga jako praktyczne narzędzie diagnostyczne do oceny postępów rozwoju społecznego różnych stopni upośledzenia umysłowego.
Dla kogo: nauczyciele i specjaliści wszyst­kich typów szkół i placówek pra­cujący z uczniem z niepełno­spraw­noś­cią intelektualną
Termin: 27.11.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Karty zgłoszeniado 24.11.2014 r.

Tytuł: Gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli, od­dzia­łów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Termin: 1.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 238
Odpowiedzialni: Jadwiga Mielczarek, Tomasz Karoń
Karty zgłoszeniado 26.11.2014 r.

Tytuł: Podstawy edukacji coachingowej.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 2.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Elżbieta Doroszuk
Karty zgłoszeniado 27.11.2014 r.

Tytuł: Aniołki, gwiazdeczki i nie tylko… – warsztatowe świąteczne spotkanie ze sztuką.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów artys­tycz­nych wszystkich typów szkół i placówek
Termin: 4.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Sylwia Kurcab
Karty zgłoszeniado 1.12.2014 r.

Tytuł: Wykorzystanie tabletów w nauczaniu języków obcych i przedmiotów humanistycznych.
Dla kogo: nauczyciele języków obcych i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Termin: 4.12.2014 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” s. 238
Odpowiedzialni: Marta Lipska, Tomasz Karoń
Karty zgłoszeniado 1.12.2014 r.

Tytuł: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywi­dual­nych potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych po­trze­bach edukacyjnych.
Dla kogo: nauczyciele  wszystkich typów szkół i placówek, terapeuci, pedagodzy szkolni
Termin: 4.12.2014 r. 16.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Karty zgłoszeniado 1.12.2014 r.

Tytuł: Szkoła demokracji – szkoła samorządności. Prawa ucznia i  ich przestrzeganie w szkole.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich szkół i placówek
Termin: 4.12.2014 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Karty zgłoszeniado 1.12.2014 r.

Tytuł: Wykorzystanie tabletów w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zawodowych.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów ścisłych i zawodowych wszystkich typów szkół
Termin: 8.12.2014 r. 15.30 – 17.45
Miejsce: RODN „WOM” s. 238
Odpowiedzialni: Marta Lipska, Tomasz Karoń
Karty zgłoszeniado 3.12.2014 r.

Tytuł: Opracowanie programu i organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacji indywidualnej.
Dla kogo: nauczyciele przedszkoli wszyst­kich typów szkół i placówek oświatowych, terapeuci,  pedagodzy szkolni
Termin: 8.12.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialna: Urszula Mielczarek
Karty zgłoszeniado 8.12.2014 r.

Tytuł: Ramię w ramię z rodzicami. Symulacja zebrania klasowego.
Dla kogo: wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Termin: 9.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Grażyna Bochenkiewicz
Karty zgłoszeniado 4.12.2014 r.

Tytuł: Czytelnictwo oczami plastyki (org. w ramach konferencji Biblioteka centrum promocji czytelnictwa).
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego
Termin: 10.12.2014 r. 12.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialni: Izabela Bajor, Marek Czarnołęski
Karty zgłoszeniado 5.12.2014 r.

Tytuł: Wykorzystanie urządzeń mobilnych w edukacji czytel­ni­czej i medialnej (w ramach konferencji Biblioteka cen­trum promocji czytelnictwa).
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego
Termin: 10.12.2014 r. 12.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialne: Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszeniado 5.12.2014 r.

Tytuł: Edukacyjne walory komiksu (w ramach konferencji Biblioteka centrum promocji czytelnictwa).
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego
Termin: 10.12.2014 r. 12.00 – 14.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 238
Odpowiedzialne: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Karty zgłoszeniado 5.12.2014 r.

Tytuł: Czytelnictwo a projekty edukacyjne (w ramach konferencji Biblioteka centrum promocji czytelnictwa).
Dla kogo: nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego
Termin: 10.12.2014 r. 12.00 – 14.00
Miejsce: Czytelnia Naukowa PBP RODN „WOM”
Odpowiedzialna: Katarzyna Kucharzewska
Karty zgłoszeniado 5.12.2014 r.

Tytuł: Ewaluacja wewnętrzna – planowanie i realizacja. Część 2.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół  i placówek, członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Termin: 11.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz
Karty zgłoszeniado 8.12.2014 r.

Tytuł: Elementy gry dydaktycznej w edukacji prawnej.
Dla kogo: nauczyciele WoS III i IV etapu edukacyjnego
Termin: 11.12.2014 r. 15.30 – 18.30
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Elżbieta Straszak
Karty zgłoszeniado 8.12.2014 r.

Tytuł: Aktywizujące metody nauczania w przedmiotach zawodowych.
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Termin: 11.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 237
Odpowiedzialny: Jerzy Trzos
Karty zgłoszeniado 8.12.2014 r.

Tytuł: Zgodność programu rewalidacji indywidualnej z zapisami w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dla kogo: nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem, uczniem z niepełnosprawnością
Termin: 11.12.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 201
Odpowiedzialna: Aneta Żurek
Karty zgłoszeniado 8.12.2014 r.

Tytuł: Inteligenty dom – system bezprzewodowego sterowania, automatyka budynkowa.
Dla kogo: nauczycieli przedmiotów zawodowych
Termin: 11.12.2014 r. 15.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 231
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Karty zgłoszenia:

Tytuł: Upcycling – kreatywna forma recyklingu.
Dla kogo: nauczyciele zajęć technicznych, zainteresowani nauczyciele
Termin: 15.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 244
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Karty zgłoszeniado 12.12.2014 r.

Tytuł: Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych i kształcenia zdalnego w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
Dla kogo: dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
Termin: 18.12.2014 r. 15.00 – 17.15
Miejsce: RODN „WOM” s. 238
Odpowiedzialny: Marek Żyłka
Karty zgłoszeniado 15.12.2014 r.


KONKURSY – formy nieodpłatne


Finał konkursu dla nauczycieli na scenariusz zajęć z języka obcego pt. Stop agresji w szkole.

Dla kogo: nauczyciele języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin: 8-17.12.2014 r.
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie
Odpowiedzialne: Marta Lipska – lipska@womczest.edu.pl, Dorota Liberdaliberda@womczest.edu.pl, Ewelina Makowska – makowska@womczest.edu.pl
Kontakt: tel. 34 360 60 04 wew. 224


Kursy online na platformie MOODLE – forma nieodpłatna


Tytuł: Nowatorskie zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Dla kogo: nauczyciele języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych
Termin: 10.11. – 19.12.2014 r.
Odpowiedzialni: Marta Lipska, Tomasz Karoń
Karty zgłoszeniado 3.11.2014 r.

Tytuł: ABC energetyki jądrowej.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: listopad – grudzień
Odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk
Karty zgłoszeniado 3.11.2014 r.

Tytuł: Wykorzystanie programu GeoGebra w nauczaniu matematyki.
Dla kogo: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Termin: listopad – grudzień
Odpowiedzialna: Agnieszka Perczak
Karty zgłoszeniado 3.11.2014 r.


Zapraszamy do korzystania z pozostałych kursów online dostępnych w naszej ofercie. Informacje o kursach i dane kontaktowe do prowadzących znajdują się na stronie naszej platformy e-learningowej MOODLE pod adresem:  moodle2.womczest.edu.pl. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zgłoszenie się min. 15 uczestników. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia (Zakładka Oferta edukacyjna » Karty zgłoszenia » Online MOODLE).
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkole/placówce oświatowej

W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia  Rady pedagogiczne na stronie womczest.edu.pl. Szkolenia są odpłatne.

Propozycje tematów znajdują się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Aktualności » Aktualności dla kadry kierowniczej » Rady pedagogiczne). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń.

Kursy doskonalące

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy doskonalące na stronie womczest.edu.pl. Szkolenia są odpłatne (2 spotkania po 4 godz., płatne 40 zł* od osoby).

Wykaz tematów kursów doskonalących znajduje się na stronie womczest.edu.pl (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy doskonalące).

*w przypadku kursów w sali komputerowej: 55 zł

Kursy kwalifikacyjne

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy kwalifikacyjne.

Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 – 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.

Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie womczest.edu.pl  (zakładka Oferta edukacyjna » Kursy kwalifikacyjne).
Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i kadry oświatowej

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 8.00 – 15.00,          

wtorek: godz. 9.00 – 16.00

Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie womczest.edu.pl w zakładce Konsultanci.

Ponadto nauczyciele bibliotekarze PBP RODN “WOM” w Częstochowie oferują współpracę z nauczycielami gimnazjów w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Kontakt: Katarzyna Kucharzewska, kucharzewska@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 107.

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych*:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.

* Formy odpłatne są wyraźnie oznaczone w niniejszej ofercie poprzez podanie ceny w PLN.