Oferta online nauczycieli-doradców metodycznych – sierpień 2021 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
sierpień 2021 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).

 


wychowanie przedszkolne


Temat: Wideokonferencja metodyczna. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
Data: 25.08.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 25.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja metodyczna. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
Data: 26.08.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 26.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja metodyczna. Planowanie i dokumentowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
Data: 23.08.2021 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 23.08.2021 r.

Temat: Obserwacja dziecka podstawą planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu
Data: 25.08.2021 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 25.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja metodyczna. Planowanie i dokumentowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
Data: 27.08.2021 r.
Godzina: 09..00-10.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 27.08.2021 r.


edukacja wczesnoszkolna


Temat: Wideokonferencja metodyczna. Innowacje, programy własne, dostosowanie programów nauczania edukacji wczesnoszkolnej na progu nowego roku szkolnego 2021/2022
Data: 23.08.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 23.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja metodyczna. Innowacje, programy własne, dostosowanie programów nauczania edukacji wczesnoszkolnej na progu nowego roku szkolnego 2021/2022
Data: 25.08.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 25.08.2021 r.


biologia


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela biologii szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 25.08.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.08.2021 r.


geografia


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Opracowanie, dobór i adaptacja programów nauczania w kontekście planowania i organizacji pracy nauczyciela geografii szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 24.08.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 24.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Opracowanie, dobór i adaptacja programów nauczania w kontekście planowania i organizacji pracy nauczyciela geografii szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 31.08.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 31.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela geografii z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych w roku szkolnym 2021/2022
Data: 23.08.2021 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 23.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Przygotowanie do rozpoczęcia pracy nauczyciela geografii szkoły ponadpodstawowej w nowym roku szkolnym 2021/2022. Analiza podstawy programowej
Data: 26.08.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.08.2021 r.


historia


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela historii w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 26.08.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.08.2021 r.

Temat: Encyklopedia Wikipedia w procesie dydaktyczno-wychowawczym na lekcjach historii – planowanie i organizowanie pracy
Data: 27.08.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 27.08.2021 r.

Temat: Program nauczania historii a edukacja regionalna
Data: 30.08.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 30.08.2021 r.

Temat: Program nauczania historii a edukacja filmowa
Data: 31.08.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 31.08.2021 r.


język niemieckijęzyk polski


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Przygotowanie nauczyciela języka polskiego do nowego roku szkolnego 2021/2022. Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany
Data: 23.08.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 23.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela języka polskiego szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 25.08.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela języka polskiego szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 30.08.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i ewaluacja pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 23.08.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 23.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Opracowywanie i modyfikacja programów nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 24.08.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i ewaluacja pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 31.08.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 31.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej z uwzględnieniem zasad pracy zdalnej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 30.08.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.08.2021 r.

Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w diagnozie efektywności kształcenia. Organizacja i planowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022
Data: 30.08.2021 r.
Godzina: 15.00-17.30
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 30.08.2021 r.


muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Tworzenie i adaptacja programów nauczania muzyki – przygotowanie do nowego roku szkolnego 2021/2022
Data: 25.08.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online seminarium online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.08.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania muzyki
Data: 25.08.2021 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: online seminarium online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.08.2021 r.

Temat: Ocenianie pracy uczniów na lekcjach muzyki w klasach starszych szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej
Data: 26.08.2021 r.
Godzina: 10.30-12.45
Miejsce: online warsztaty online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.08.2021 r.


przedmioty ekononiczne


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w roku szkolnym 2021/2022
Data: 24.08.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.08.2021 r.


przedmioty zawodowe elektryczne


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych w roku szkolnym 2021/2022
Data: 24.08.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.08.2021 r.