Szkolenia online – oferta nauczycieli-konsultantów – sierpień 2020

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
SIERPIEŃ 2020 r. – oferta PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WARSZTATY ONLINE - nieodpłatne


Temat: Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall
Data: 18.08.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.08.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela
Data: 21.08.2020 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.08.2020 r. do godz. 14.45

Temat: Tworzenie filmów edukacyjnych, obsługa programów graficznych i muzycznych
Data: 27.08.2020 r.
Godzina: 8.45-11.15
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.08.2020 r. do godz. 7.45

Temat: Young learners in English Classes. Using the Story Jumper application in teaching English
Data: 27.08.2020 r. – Szkolenie odwołane!
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i przedszkoli
Szkolenie odwołane!

Temat: Wykorzystanie obrazu na lekcji języka obcego
Data: 28.08.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.08.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Odwrócona klasa online
Data: 31.08.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.08.2020 r. do godz. 14.15


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Platformy zdalnego nauczania w edukacji szkolnej
Data: 19.08.2020 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.08.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Propozycje zajęć inspirowanych kulturą Azji, Afryki, Australii i starożytnymi cywilizacjami
Data: 20.08.2020 r.
Godzina: 9.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.08.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Dziecięca akademia twórczości. Plastyka eksperymentalna
Data: 20.08.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele plastyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.08.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Bitwa Warszawska, czyli dni, które uratowały Europę. Konteksty edukacyjne
Data: 20.08.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.08.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Wspieranie naturalnego procesu uczenia się dziecka
Data: 21.08.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 21.08.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Tworzenie sprzyjającego środowiska edukacyjnego
Data: 24.08.2020 r.
Godzina: 13.15-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 24.08.2020 r. do godz. 12.15

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 25.08.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.08.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Skuteczny nauczyciel-wychowawca
Data: 25.08.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.08.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Podstawy planowania zajęć specjalistycznych
Data: 25.08.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele specjaliści, szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 25.08.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Rok Leopolda Tyrmanda – „Nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę…”. Biografia i twórczość pisarza niezłomnego na lekcjach języka polskiego w kontekście wymagań podstawy programowej
Data: 25.08.2020 r.
Godzina: 14.45-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.08.2020 r. do godz. 13.45

Temat: Wielojęzyczność – tłumaczenia na lekcji języka obcego
Data: 25.08.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.08.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Kościół katolicki na Górnym Śląsku wobec powstań śląskich. Rozważania w aspekcie edukacyjnym
Data: 26.08.2020 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.08.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Program nauczania w kontekście realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego
Data: 27.08.2020 r.
Godzina: 11.45-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.08.2020 r. do godz. 10.45

Temat: Zagadnienie rytmu w muzyce i plastyce
Data: 27.08.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.08.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
Data: 27.08.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.08.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Gustaw Herling-Grudziński na lekcjach języka polskiego. Jak zainteresować uczniów twórczością „pisarza wyklętego”?
Data: 28.08.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.08.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Intégrer la carte heuristique en cours de FLE
Data: 28.08.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.08.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Antropologia chrześcijańska w perspektywie dokumentu Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej: „Mężczyzną i kobietą ich stworzył”
Data: 31.08.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.08.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Jak przygotować przedszkole, szkołę na przyjęcie dziecka, ucznia ze spektrum autyzmu?
Data: 31.08.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 31.08.2020 r. do godz. 13.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Śladami częstochowskiej industrii. Wirtualny spacer po częstochowskich zakładach przemysłowych XIX – XXI wieku
Data: 18.08.2020 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.08.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Platforma Moodle w procesie nauczania-uczenia się
Data: 19.08.2020 r.
Godzina: 13.15-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.08.2020 r. do godz. 12.15

Temat: Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów
Data: 21.08.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 21.08.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Zdalna lekcja w oparciu o platformę ZOOM
Data: 24.08.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.08.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Tworzenie animacji online na lekcji języka niemieckiego
Data: 24.08.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.08.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Europejskie korzenie dziedzictwa polskiego narodowego.Perspektywa edukacyjna
Data: 25.08.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 25.08.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Zdalna lekcja w oparciu o platformę ZOOM
Data: 25.08.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.08.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie narzędzia Genially w edukacji zdalnej
Data: 26.08.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.08.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka niemieckiego. Inspiracje metodyczne
Data: 26.08.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.08.2020 r. do godz. 9.00


OFERTA DODATKOWA – warsztaty w terenie – nieodpłatne


Temat: Jak zorganizować escape street?
Data: 27.08.2020 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: Park Staszica zbiórka pod popiersiem S. Staszica
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.08.2020 r. do godz. 11.00


PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
– na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.