Warsztaty „Spotkania wychowawcy z rodzicami. Wywiadówka inaczej”

Wywiadówka jest formą kontaktowania się wychowawcy klasy z rodzicami, czasami trudnym wyzwaniem dla obu stron. Wychowawcy w swojej pracy pedagogicznej poszukują ciekawych form współpracy, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w wywiadówkach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli w zakresie atrakcyjnej oferty spotkań, Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie przeprowadziła 9 marca 2020 r. warsztaty pt. „Spotkania wychowawcy z rodzicami. Wywiadówka inaczej”. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele z Częstochowy i regionu.

Program obejmował zasady partnerskiej współpracy wychowawcy z rodzicami, propozycje tematyczne spotkań, oczekiwania w zakresie współpracy z rodzicami oraz kluczowe elementy zebrania klasowego.

Szkolenie pozwoliło uczestnikom poszerzyć wiedzę  z zakresu atrakcyjnych form współpracy z rodzicami, prowadzenia wywiadówek w partnerskich relacjach sprzyjających  aktywnemu uczestnictwu.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie