Warsztaty: „Obszary i warunki dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów”

W każdej klasie są uczniowie o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych. W procesie lekcyjnym uczniowie powinni mieć zapewnione wsparcie w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych opracowane i realizowane jest w pracy bieżącej przez nauczyciela każdego przedmiotu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów w procesie nauczania-uczenia się, Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, zorganizowała 25 lutego 2020 r. warsztaty pt. „Obszary i warunki dostosowania wymagań edukacyjnych do  indywidualnych możliwości uczniów.”

Uczestnikami byli nauczyciele z Częstochowy i regionu.

Program obejmował potrzebę dokonywania przez nauczycieli obserwacji pedagogicznej, analizy dokumentów i znajomość obszarów edukacyjnych stanowiących podstawę   dostosowania wymagań edukacyjnych w ramach indywidualizacji organizacji procesu lekcyjnego do rozpoznanych możliwości uczniów.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie