Regionalny etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego

Laureaci , opiekunowie i jury

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie po raz kolejny był organizatorem eliminacji regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, które odbyły się w Auli „Forum” 28 lutego 2020 r. Ich koordynatorem była Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie. Hasło przewodnie XXII edycji Konkursu brzmiało: „Czasy walki o wolność ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?” i związane było z programem obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rada Języka Polskiego w Warszawie i Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

Wyróżnieni wraz z opiekunami

Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Jego adresatami są uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Zadaniem uczestników Konkursu jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia, które nawiązuje do hasła przewodniego. Ocenie podlega wartość merytoryczna przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy, język, styl, kompozycja wypowiedzi oraz sposób przekazu. Podczas eliminacji regionalnych jury kwalifikuje uczestników do wystąpienia w finale, który ma miejsce w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Główną nagrodę dla trzech laureatów stanowi wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie europosła prof. Jerzego Buzka.

Agnieszka Grudzińska – prowadząca Konkurs oraz członek jury

Eliminacje regionalne poprowadziła Agnieszka Grudzińska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, a wykład dla uczestników nt. „Wartości we współczesnej rzeczywistości” wygłosił dr Artur Dąbrowski, nauczyciel-konsultant naszego Ośrodka.

W skład jury konkursowego weszli: przewodniczący – Marian Florek, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, aktor, reżyser i wykładowca WSD w Częstochowie, członkowie: Agnieszka Grudzińska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, reaktor naczelny „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” i Justyna Milejska-Cień, nauczyciel-doradca metodyczny RODN „WOM” wspierający nauczycieli języka polskiego. Jury zakwalifikowało do finału trzech uczestników, laureatów etapu regionalnego: Piotra Knapika (I miejsce) z IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie (opiekun – Agnieszka Złota), Maję Borowską (II miejsce) z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie (opiekun – Renata Wojciechowska) i Martę Skrzypczyk (III miejsce) z I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie (opiekun – Iwona Kociołek). Ponadto przyznano 6 wyróżnień, które otrzymali: Marta Szewczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy SPSK w Częstochowie), Partycja Olak (SP nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie), Małgorzata Puchalska (I Społeczne LO im. Z. Herberta STO w Częstochowie), Volodymyr Bodarenko (IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie), Jakub Kromołowski (IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie), Bruno Jarzyński (IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie). Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokiego poziomu zaprezentowanych przemówień i zapraszamy do udziału w następnych edycjach Konkursu.

Agnieszka Grudzińska, Sylwia Kurcab,
nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

Jury podczas pracy

 

 

 

 

 

Jury konkursowe

Wykład dr. Artura Dąbrowskiego o wartościach

 

 

 

 

 

 

 

Widownia konkursowa

W oczekiwaniu na występ