78. rocznica wydarzeń na Wołyniu. Pamięć o ofiarach

11 i 12 lipca przypada 78. rocznica zbrodni wołyńskiej dokonanej przez ludność ukraińską na ludności polskiej.  Te dwa dni dały początek rzezi, która trwała aż do 1945 r. i pochłonęła ponad 100 tys. ofiar, w tym około 50–60 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn przed śmiercią było w makabryczny sposób  maltretowanych.

A oto najważniejsze przyczyny, które w latach 1942–1945 doprowadziły do ludobójstwa na Ukrainie.

Chęć stworzenia niepodległego państwa ukraińskiego przez nacjonalistów ukraińskich, spory o ziemię między ukraińskimi chłopami a polskimi ziemianami.

Do początków II wojny OUN walczył z dwoma okupantami – Polakami „Polaczkami” na Wołyniu i Rosjanami „Moskalami” na terenach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Sytuacja nie zmieniła się nawet podczas II wojny światowej i okupacji. Wynikało to m.in. z tego, że Niemcy na tych terenach nadal podsycali konflikt polsko-ukraiński, stosując podwójne standardy zachowań okupacyjnych. Ukraińcy dostawali wyższe racje żywnościowe (kartki), nie stosowano także prześladowań wobec duchowieństwa i inteligencji ukraińskiej.  Jednocześnie na wymienionych terenach mogły funkcjonować akceptowane przez Niemców szkoły z językiem ukraińskim, organizacje sportowe i kulturalne. Istniała nadal policja ukraińska. Największe akcje wymordowywania Polaków na Wołyniu tylko w lipcu 1943 r.: 11 lipca 1943 r. OUN-UPA rozpoczęła największą akcję ludobójczą na Wołyniu, której szczyt obejmował 2 dni – 11 i 12 lipca. 11 lipca przypadło w niedzielę, a 12 lipca dla prawosławnych Ukraińców był ważnym świętem Apostołów Piotra i Pawła. 11 lipca Polacy byli mordowani w 97 wsiach i koloniach oraz 13 majątkach. Zginęło co najmniej 3102 Polaków, 12 lipca oczyszczuwalna akcija była kontynuowana, obejmując 61 wsi  i kolonii oraz dwa majątki, zostało zamordowanych co najmniej 2020 Polaków. 14 i 15 lipca 1943 r. zginęło co najmniej 670 Polaków, a 15 i 16 lipca 1943 r. UPA zamordowało  co najmniej 932 Polaków. Zamordowanych Polaków na Wołyniu  TYLKO w lipcu 1943 r. szacuje się na co najmniej 11407 i jest to liczba niepełna.

Aby uczcić tragiczne  wydarzenia, zapraszam do edukacyjnego pokoju zagadek, który jest osadzony na platformie Genial.ly.  https://view.genial.ly/60dd87b800ac720dd82432b9/presentation-wojna-polsko-ukrainska-oraz-zbdrodnia-wolynska .

Link do edukacyjnego pokoju zagadek będzie aktywny cały czas, nie tylko do 29 września. Natomiast 29 września zapraszam Państwa na konferencję dotyczącą zbrodni wołyńskiej.