Dla nauczycieli


Dobre praktykiO pomocy psychologiczno-pedagogicznej

online

badania i raporty edukacyjne

wideokonferencje i webinaria

ciekawe strony

w książkach

czasopismach


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ – nieodpłatne

W zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego, w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią oraz budowania szkolnego systemu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponujemy konsultacje indywidualne i zespołowe we wrześniu 2021 r.:

– Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie – środa w godz. 13.00-14.00,
tel. (034) 360 60 04, wew. 229

– Magdalena Sawicka, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie – środa w godz. 14.00-15.00,
tel. (034) 360 60 04, wew. 218